Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Jerzy Żelazowski

Imię i nazwisko:dr
Jerzy Żelazowski
Numer pokoju:Pałac Tyszkiewiczów-Potockich p. B 14
Telefon:(0-22) 55 21 523
e-mail:j.zelazowski@uw.edu.pl


Dyżury: wtorek 10.00-11.30, środa 15.00-16.30


Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2010/2011:
- Epigrafika łacińska i archeologia (zajęcia kierunkowe)
- Archeologia Cyrenajki (zajęcia kierunkowe), tylko w semestrze zimowym
- Historia starożytnej Grecji i Rzymu (zajęcia pomocnicze w bloku)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę