Brudnice - Cmentarzysko i osada z I-V w. n. e.


Brudnice - cmentarzysko kultury przeworskiej i wielbarskiej
Kierownik badań: mgr Andrzej Szela
Miejsce badań: Brudnice, woj. mazowieckie
Charakter stanowiska: cmentarzysko i osada
Datowanie: okres wpływów rzymskich okres wędrówek ludów (I-V wiek n.e.)

Brudnice 01

Brudnice 01

Autor: Andrzej Szela

Brudnie 02

Brudnie 02

Autor: Andrzej Szela


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE