Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

mgr Wiesław Małkowski

Imię i nazwisko:mgr
Wiesław Małkowski
Numer pokoju:3.16
Telefon:(0-22) 55 22 816
e-mail:wmalkowski@uw.edu.pl


Dyżury w semestrze letnim 2015/2016:

środa         12.00-14.00
prowadzone zajęcia:

1. Techniki zdobywania i przetwarzania informacji (ćwiczenia II rok, semestr zimowy, 30 godz),

 

I. ćwiczenia z systemem CAD - ZWCAD+ 2015 dla celów dokumentacji archeologicznej:

a. wektoryzacja archiwalnej dokumentacji archeologicznej

b. tworzenie modeli 3D na bazie digitalizowanych rysunków ceramiki i obliczanie na tej podstawie objetości naczyń 

II. praca z danymi skaningu lotniczego LiDAR

a. sposoby pozyskania danych źródłowych ALS

b. wizualizacja 3D numerycznego modelu wysokości terenu (NMT)

c. analiza numerycznego modelu terenu (NMT) z włączeniem danych AZP

 

2. GIS dla archeologów - ćwiczenia terenowe (30 godz.) - termin prac będzie ustalony do końca listopada 2015

Pozyskiwanie danych terenowych dla systemów GIS - pomiary geodezyjne. Ćwiczenia terenowe do GIS-u

 Prace związane z inwentaryzacją wybranego stanowiska archeologicznego z okolic Warszawy

a. nawiązanie stanowiska do osnowy geodezyjnej
b. pomiary sytuacyjno-wysokościowe z wykorzystaniem sytemu GPS RTK i tachimetru TOTAL STATION
c. metody wyznaczania magistrali do badań archeologicznych, tyczenie wykopów i siatki arowej
d. opracowanie wyników pomiaru i sprawozdanie z przeprowadzonych czynności


3. Archaeological documentation methods (60 h) 


-----

Drukuj Wydrukuj tę stronę