Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Katarzyna Januszek

Imię i nazwisko:dr
Katarzyna Januszek
Numer pokoju:3.24
Telefon:(0-22) 55 22 824
e-mail:katarzyna.januszek@uw.edu.pl

           Dyżury:  Dyżur w semestrze zimowym 2018/19:

piątek 13.00 - 14.30

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważniejsze publikacje:

Katarzyna Januszek, Small polished flint tools in Rzucewo culture in Poland, Archaeologia Baltica 13, 2010, p. 69-79.

Katarzyna Januszek, Materiały krzemienne z wielokulturowego stanowiska w Warszawie-Białołęce przy ul. Zdziarskiej. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu. 2011, t. I., s. 165-178.

Katarzyna Januszek, Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Światowit 2012, VII(XLVIII)/B, 2006-2008, s. 67-71.

Katarzyna Januszek, Krzemienne groty strzał jako przykład wyznacznika początków epoki brązu na stanowisku 1 w Suchaczu, gm. Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie. Światowit 2012, IX (L)/B, 2011 – w druku.

Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski, Obozowisko ludności kultury trzcinieckiej z Reguł koło Warszawy. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu. 2011, t. I., s. 83-129.

Katarzyna Januszek, Piotr Karczmarek,  Chipped flint industry/ Industie du silex.  In: R.F. Mazurowski, Y. Kanjou, eds. Tell Qaramel 1999-2007. Protoneolithic and Early Pre-Pottery Neolithic Settlement in Northern Syria. Preliminary results of Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007/Un Village Protonéolithique et Précéramique en Syrie du Nord. Résultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007. PCMA Excavations Series 2., Warsaw 2012, p. 90-99.

Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski, Obiekt obrzędowy – depozyt przedmiotów symboliczno-użytkowych społeczności z wczesnej epoki brązu w Skrzeszewie, gm. Wieliszew, woj. mazowieckie. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu. 2012, t. II., s. 115-145.

Dariusz Manasterski, Katarzyna Januszek, Obiekt mieszkalny ludności kultury trzcinieckiej z Raszyna koło Warszawy. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu. 2011, t. I., s. 51-82.

Dariusz Manasterski, Katarzyna Januszek, Ślady osadnictwa paraneolitycznego i wczesnobrązowego na stanowisku 12 w Skrzeszewie, gm. Wieliszew. Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu. 2011, t. I., s. 131-145.

Dariusz Manasterski, Katarzyna Januszek, Tradycje kulturowe grupy Linin we wczesnej fazie kultury trzcinieckiej na Mazowszu w świetle materiałów ze stanowisk w Raszynie i w Regułach koło Warszawy. Światowit 2011, VIII (XLIX)/B, 2009-2010, s. 41-48.

Ryszard F. Mazurowski, Marcin Białowarczuk, Katarzyna Januszek, Architecture. In:  R.F. Mazurowski, Y. Kanjou, eds. Tell Qaramel 1999-2007. Protoneolithic and Early Pre-Pottery Neolithic Settlement in Northern Syria. Preliminary results of Syrian-Polish archaeological excavations 1999-2007/Un Village Protonéolithique et Précéramique en Syrie du Nord. Résultats des fouilles syriennes et polonaises 1999-2007. PCMA Excavations Series 2. Warsaw 2012, p. 34-59.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę