Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

mgr Zbigniew Polak

Imię i nazwisko:mgr
Zbigniew Polak
Adres:ul. Widok 10, p. II
Telefon:(0-22) 828-32-19
e-mail:pabt.iauw@uw.edu.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę