Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Tomasz Waliszewski

Imię i nazwisko:dr
Tomasz Waliszewski
Numer pokoju:3.23
Telefon:(0-22) 55 22 803
e-mail:twaliszewski@uw.edu.pl

Dyżury:
Wtorek 14.00-15.00

Czwartek 14.00-15.00

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę