Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Andrzej Szela

Imię i nazwisko:dr
Andrzej Szela
Numer pokoju:3.05
Telefon:(0-22) 55 22 805
e-mail:a.szela@uw.edu.pl


Dyżury:


poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 9.30-11.30


Prowadzone zajęcia:
- metodyka badań wykopaliskowych, rysunek zabytków archeologicznych, badania powierzchniowe, badania wykopaliskowe w Brudnicach i Kuczborku

Popularyzacja

Folder Badania wykopaliskowe w Brudnicach i Kuczborku

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę