Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

mgr Marcin Wagner

Imię i nazwisko:mgr
Marcin Wagner
Numer pokoju:3.26
Telefon:(0-22) 55 22 826
e-mail:m.wagner@uw.edu.pl

Dyżury (p. 3.26) w semestrze zimowym w roku akad. 2018/2019

środa - 16.30-17.30

czwartek - 11.30-14.00

 

Udział w konferencjach w ostatnich 4 latach pracy

 1. Doroczna Konferencja Sprawozdawcza IA UW, Warszawa, 04. – 10. 11. 2009, referat - „Wczesnomuzułmańskie naczynia szklane ze stanowiska Stary Seraks w południowym Turkmenistanie”
 2. Workshop on German and Polish Archaeological Projects in Lebanon Deutsches Archäologisches Institut, Orientabteilung, Berlin, 04. – 05. 11. 2009, referat - „Hellenistic, Roman and Byzantine glass vessels from Chhîm and Jiyeh”
 3. Doroczna Konferencja Sprawozdawcza IA UW, Warszawa, 01. – 03. 12. 2010, referat wraz z T. Turzyński – „Program „Palmyra – Oaza Wyobraźni” jako przykład promocji archeologii”
 4. International Scientific Conference “Archaeology and Ethnography of Turkmenistan in the Epoch of New Revival and Great Reforms: Achievements and New Perspectives” – Turkmenistan, Aszchabad, 10-11.11. 2010, referat - “Topaz Gala Depe and Other Sites in the Sarakhs Oasis Dated on Yaz II and Yaz III Culture”
 5. 5.      Międzynarodowa Konferencja „Palmyra – Quinn of the Desert. 50 Years of Polish Excavations In Palmyra 1959-2009” – Warszawa, 6-8. 12. 2010 r. – organizator i pomysłodawca 
 6. Międzynarodowa Konferencja „Pottery and chronology of the Early Iron Age in Central Asia (December 14, 2011)”- Warszawa, 14.10.2011 r. – organizator, refarat – “Pottery from the Sarakhs Oasis in Southern Turkmenistan’
 7. Międzynarodowa Konferencja “8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East “– Warszawa, 30.04-04.05.2012 r., referat, oraz przygotowanie abstraktów referatów do druku – “Yaz II period on the Topaz Gala Depe, southern Turkmenistan”
 8. Międzynarodowa Konferencja “Thirty Fourth International Conference of ARAM Society for Syro-Mesopotamian Studies (University of Oxford) – Zoroastrianism in the Levant (including Iran)” – Oxford, 05-07.07.2012 r. – referat – “A fire temple at a Topaz Gala Tepe in Turkmenistan”
 9. Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW – 5-7.XII.2012 r. – referat – „Świątynia ognia z wczesnej epoki żelaza – najnowsze odkrycia na stanowisku Topaz Gala depe w południowym Turkmenistanie”

 

Publikacje:

 1. B. Kaim, M. Wagner, Monuments of Sarakhs oasis, Warszawa 2008
 2. M. Wagner, Adur Burzen Mihr – zaginiona świątynia ognia, Uniwersytet Warszawski pismo uczelni, nr 2, 2008 p. 19
 3. M. Wagner, Hektary ukrytej historii, National Geogrphic Polska nr 9, 2008, p. 29
 4. M. Wagner, Preliminary Report of Glass Vessels from Jiyeh , BAAL 10, 2006, (wyd. 2008)
 5. M. Wagner, Elam w III tys. p.n.e., w: Światowit, seria podręczników, Instytut Archeologii UW, Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa, 2009, t. VIII, pp. 118-124
 6. M. Wagner, Elam w II tys. p.n.e., w: Światowit, seria podręczników, Instytut Archeologii UW, Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa, 2009, t. VIII, pp. 143-151
 7. M. Wagner, Iran w epoce żelaza, w: Światowit, seria podręczników, Instytut Archeologii UW, Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, Warszawa, 2009, t. VIII, pp. 266-289
 8. M. Wagner, T. Turzyński, Sarahs Oazisindäki Topaz Gala We Ýaz II, Ýaz III Döwürlere Degişli Beýleki Ýadygärlikler, [w:] N. Kakalyyewa, O. Nowruzow (red.), Archaeology and Ethnography of Turkmenistan in the Epoch of New Revival and Great Reforms: Achievements and New Perspectives, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Aşgabat, 2010, s. 46
 9. M. Wagner, T. Turzyński, Topaz Gala Depe and Other Sites in the Sarakhs Oasis Dated on Yaz II and Yaz III Culture, [w:] N. Kakalyyewa, O. Nowruzow (red.), Archaeology and Ethnography of Turkmenistan in the Epoch of New Revival and Great Reforms: Achievements and New Perspectives, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Aşgabat, 2010, s. 166-167
 10. M. Wagner, T. Turzyński, Tопаз-Кала и Другие Памятники Культуры Яз II и Яз III в Серахском Оазисе, [w:] N. Kakalyyewa, O. Nowruzow (red.), Archaeology and Ethnography of Turkmenistan in the Epoch of New Revival and Great Reforms: Achievements and New Perspectives, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Aşgabat, 2010, s. 288
 11. M. Wagner (red.), (M. Gawlikowski M) Palmyra, Warszawa 2010
 12. M. Wagner, Palmyra – Miasto Zbudowane przez Dżiny, Uniwersytet Warszawski pismo uczelni, lipiec-sierpień, 2010 p. 20
 13. M. Wagner, Early Iron Age in the Sarakhs Oasis, w: Bronze and Iron Ages and Material-Spiritual Heritage of Turkmenistan, Aşgabat, 2011, s. 171-172
 14. M. Wagner, D. Zielińska, Wyprawa do Hawarte! (pakiet edukacyjny), Warszawa 2012 (wyd. Instytut Archeologii UW, Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)
 15. M. Wagner, D. Zielińska, Ciemność i światło, czyli grota Mitry w Hawarte, w: Mówią Wieki, nr 9/12 (632), wrzesień 2012 
 16. M. Wagner, D. Zielińska (red.), Hawarte. Ostatnie Arcydzieła Mistrzów Antyku - Hawarte. Last Masterpieces of Ancien Paintings, Warszawa 2012

 

Raporty:

 1. M. Wagner, Preliminary report 2009 Topaz Gala Depe, Sarakhs oasis, Sarakhs, November 2009
 2. M. Wagner, Second Season of Excavations at Topaz Gala depe in the Sarakhs Oasis, South Turkmenistan. Preliminary Report, Sarakhs, 2011
 3. M. Wagner, Preliminary Report of the Third Season of Archaeological Excavation October – November 2011, Sarakhs, 2011
 4. M. Wagner, Topaz Gala depe. Preliminary Report of the Fourth Season of Archaeological Excavations September – October 2012, Sarkhs 2012
 5. M. Wagner, J. Lis, Opis prac konserwatorskich wykonanych przy nagrobkach Ormian Polskich znajdujacych się na cmentarzach w Kutach i Baniłowie (Ukraina) Lipiec – Sierpień 2010, Warszawa 2010
 6. M. Wagner, J. Lis, Raport z przebiegu prac porządkowych i konserwatorskich wykonanych w dn. 1-12.08.2011 r. przy nagrobkach Ormian Polskich w Kutach na Ukrainie, Kuty 2011
 7. M. Wagner, J. Lis, Opis i analiza odkrywek tynków ze ścian pomieszczeń piwnicznych pałacu w Pęcicach, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, Warszawa 2011
 8. M. Wagner, J. Lis, Raport z przebiegu prac inwentaryzacyjnych, porządkowych i konserwatorskich wykonanych w dn. 04.08-14.08.2012 r. przy nagrobkach Ormian Polskich w Kutach na Ukrainie, Kuty 2012

 

Granty i projekty badawcze od 2008 r.:

 1. Projekt w ramach Badań Własnych IA UW 2007 - "Mauzoleum Abul Fazla – kwerenda archiwalna" w ST. Petersburgu, 07.-15.02.2008
 2. Udział w projekcie badawczym N109 007 31/0426 – „Model osadnictwa w oazach środkowoazjatyckich w okresie przedmuzułmańskim: analiza przestrzenna osadnictwa w oazie Serachs, wpołudniowym Turkmenistanie” kierownik projektu: prof. dr hab. B. Kaim, udział jako wykonawca - 10.10.2006 – 09.10.2008
 3. Projekt w ramach Badań Własnych IA UW 2008 - "Analiza chemiczna fragmentów naczyń szklanych ze stanowiska Serachs – przygotowanie do publikacji" - pobyt badawczy na Uniwersytecie KU Leuven, Belgia, współpraca z Instytutem GeoArcheologii dotycząca analizy chemicznej szkła ze stanowiska Stary Seraks, 28.01.-15.02.2009
 4. Udział w projekcie Fundacji Ormiańskiej KZKO, Renowacja cmentarzy Ormian polskich na Pokuciu i Bukowinie ( Ukraina Zachodnia) w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe" w roku 2009 priorytet III Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju (nr projektu 5397/09) – prace konserwatorskie i dokumentacja archeologiczna, czerwiec 2009, sierpień 2009
 5. Udział w projekcie opracowania materiałów archeologicznych z magazynów muzeum Uniwersytetu św. Józefa w Bejrucie, Liban, - opracowanie zabytków szklanych z wykopalisk w Antiochii, lipiec 2009
 6. Projekt w ramach Badań Własnych IA UW 2009 – „Znaleziska szklane z Chhim – analiza spektrometryczna”
 7. Udział w projekcie Fundacji Ormiańskiej KZKO „Kuty nad Czeremoszem. Mała stolica Ormian – III edycja”, dofinansowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP – prace konserwatorskie i dokumentacja archeologiczna - 31.07-14.08.2010
 8. Kierownik grantu NN109093439, Początki osadnictwa w oazie Serachs w południowym Turkmenistanie we wczesnej epoce żelaza w okresach Yaz I-II/III i próba odtworzenia istniejącej w tym czasie sieci irygacyjnej (12/11/2010 - 11/11/2013 r.), wysokość grantu– 136 212 PLN 
 9. 9.      Kierownik grantu MNiSW z dotacji DWB nr. 514/DWB/P/2010Palmyra – Królowa Pustyni. 50 lat polskich wykopalisk w Palmyrze 1959-2009” – 2010 r.
 10. Projekt opracowania wydzielonych szklanych zabytków archeologicznych (opis morfologiczny i technologiczny, ocena stanu zachowania, dokumentacja fotograficzna oraz rysunki wybranych zabytków w złym stanie zachowania) dla Muzeum Pałac w Wilanowie – 15.03.2011 – 30.06.2011 r. 
 11. Udział w projekcie Fundacji Ormiańskiej KZKO „Kuty nad Czeremoszem. Mała stolica Ormian – IV edycja”, dofinansowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP – prace konserwatorskie i dokumentacja archeologiczna - 30. 07. -13. 08. 2011
 12. Kierownik grantu MNiSW z dotacji DUN nr. 975/P-DUN/2011, Pottery and chronology of the Early Iron Age in Central Asia (21.09.20011 – 31.11.2012 r.) - wysokość grantu– 18 000 PLN
 13. wraz z D. Zielińska współkierownik i wykonawca grantu MNiSW z dotacji DUN nr. 949/DUN/P/2011, Wystawa „Hawarte. Last Masterpieces of Ancien Paintings” – „Hawarte – Ostatnie Arcydzieła Mistrzów Antyku” (21.09.20011 – 31.11.2012 r.) - wysokość grantu– 76 300 PLN
 14. Udział w projekcie badawczym N109 081638„Prace dokumentacyjne i naukowe opracowanie elementów architektonicznych z domów w insuli E XXI w Ptolemais, Libia” kierownik M. Rekowska

Wystawy:

 1. Organizator i pomysłodawca wystawy „Palmyra – Królowa Pustyni. 50 lat polskich wykopalisk w Palmyrze 1959-2009”, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 24.06. – 28.08.2010 r
 2. Organizator i pomysłodawca wystawy „Palmyra – Królowa Pustyni. 50 lat polskich wykopalisk w Palmyrze 1959-2009”, Muzeum – Galeria Uniwersytetu Warszawskiego 01.- 15.12.2010 r.
 3. wraz z D. Zielińska Organizator i pomysłodawca wystawy „Hawarte. Ostatnie Arcydzieła Mistrzów Antyku - Hawarte. Last Masterpieces of Ancien Paintings”, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie 02.05.2012 – 01.03.2013 r.
 4. wraz z D. Zielińska Organizator i pomysłodawca finisażu prac powstałych podczas zajęć dla dzieci w ramach wystawy Hawarte. Ostatnie Arcydzieła Mistrzów Antyku - Hawarte. Last Masterpieces of Ancien Paintings”, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 24.02.2013 r.
 5. Przygotowanie posterów dla Muzeum Narodowego w Aszchabadzie, Turkmenistan prezentujących działalność Misji Archeologicznej w Mele Hairam oraz znalezionych zabytków podczas wykopalisk oraz mauzoleum Abul Fazla w Seraksie (opracowanego w ramach BW 2007/2008) 

Popularyzacja:

 1. Organizator i pomysłodawca Roku Palmyreńskiego „Palmyra – Oaza Wyobraźni” w roku 2010
 2. Prowadzenie bloga wraz z redaktor Gazety Wyborczej Joanną Grabowską „W Palmyrze – Oazie Wyobraźni” na http://palmyra2010.blox.pl/html  
 3. pomysłodawca i założyciel strony IAUW na facebook-u oraz gł. Prowadzący w latach od 24.11.2010 do listopada 2012 r.: www.facebook.com/pages/Instytut-Archeologii-Uniwersytet-Warszawski  

 

Konsultacje naukowe:

 1. Konsultacja naukowa artykułu pt. Persja Starożytne oblicze Iranu, National Geogrphic Polska nr 9, 2008, pp.2-29 
 2. Konsultacja naukowa filmu z serii Lost Civilization pt. „Cradle of the Gods, W kolebce Bogów” dla National Geogrphic Chanel Polska, 04.2013

 

Audycje radiowe i telewizyjne:

 1. Przesyłanie informacji i konsultacja tekstów na temat wykopalisk IA UW (Fokus Historia, PAP, Polskie Radio),
 2. Udział w audycjach w Polskim Radiu Pr. 1, Wieczór z Jedynką, 25.06.08, Radio Euro 17.07.2008
 3. Udział w audycji telewizyjnej w stacji telewizyjnej Superstacja, popularyzacja wykopalisk w Turkmenistanie, 28. 12. 2009 r.
 4. Udział w audycjach telewizyjnych w stacji telewizyjnej TVP 1, popularyzacja wykopalisk na Bliskim Wschodzie i w Syrii, w Palmyrze, 21. 06. 2010 r., 23. 11. 2010 r.
 5. Udział w audycjach radiowych w PR Jedynka – 22.07.2010, 02. 12.2010 r.
 6. Udział w audycji polskiego radia „ Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego” – 28.05.2011 r.

 

Piknik naukowy:

 

 1. wraz z D. Zielińska - Koordynatorzy udziału IA UW w 15. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 28.05.2011 r.
 2. wraz z D. Zielińska - Koordynatorzy udziału IA UW w 16. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 12.05.2012 

 

Wykłady popularno-naukowe:

 1. Wykład podczas otwarcia wystawy „Palmyra – Królowa Pustyni. 50 lat polskich wykopalisk w Palmyrze 1959-2009”, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 24.06.2010 r. pt. „50 lat polskich wykopalisk w Palmyrze 1959 – 2009”
 2. wraz z D. Zielińska – pomysłodawcy i organizatorzy wykładów o archeologii, cykl wykładów „Cała Wstecz!...bo przeszłość ma przyszłość”, 2 cykle wykładów w 2011/2012, 2012/2013 , prowadzenie strony wydarzenia na facebook-u: www.facebook.com/pages/Cala-Wstecz-bo-przeszlosc-ma-przyszlosc/347459651948661 i strony wydarzenia www.calawstecz.uw.edu.pl
 3. wykład w ramach cyklu wykładów „Cała Wstecz!...bo przeszłość ma przyszłość”, pt. „Tam, gdzie urodził się Zaratusztra, czyli o początkach kultu ognia w Azji Środkowej”- 15.02.2013 r.
 4. pomysłodawca i organizator wykładów dla licealistów o archeologii pt. „Archeologia na 5+”, 2011 r.

 

Warsztaty popularno-naukowe:

 1. wraz z D. Zielińska – cykl 18 warsztatów dla dzieci 1.12.2012 – 05.01.2013 r., wraz z Uniwersytetem Dzieci pt. Jak malowali starożytni artyści?
 2. wraz z D. Zielińska – warsztaty dla dzieci i rodziców 16.12.2012 wraz z Uniwersytetem Dzieci pt. Co to są mitrea i komu były poświęcone?

 

Wykopaliska i współpraca przy badaniach w ostatnich latach:

 1. Topaz Gala depe – świątynia ognia z pocz. I tys. p.n.e., Turkmenistankierownik wykopalisk, 4 sezony (2009-2012)
 2.  Jiyeh i Chhîm, Liban - opracowanie szkła archeologicznego, 4 sezony (2005, 2009-2011)
 3. Mele Hairam, Turkmenistan – gł. dokumantalista, kierownik wykopu (wszystkie sezony od 2000 – 2010)
 4. Burzim Mihr, Iran– gł. dokumantalista, kierownik wykopu (2 sezony 2007 – 2008)
 5. Tang-e Boulaghi, Iran – gł. dokumantalista, kierownik wykopu
  3 sezony badań ratunkowych: jesień 2005, wiosna i jesień 2006
 6. Palmyra, Syria – dokumantalista, (wszystkie sezony od 2001 do 2010 r.) 
 7. Baniłów, Kuty, Ukraina – archeolog, współpraca z Fundacją Ormiańską KZKO przy konserwacji i badaniach archeologicznych cmentarzy ormiańskich
  2009-2012
 8. współpraca z Instytutem Chemii w związku z badaniami spektrometrycznymi fragmentów naczyń szklanych ze stanowisk Chhîm i Jiyeh od 2009 roku

 

Funkcje pełnione w Instytucie

 1. Członek Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Archeologii w latach 2006-2010 oraz od 2017 r. jako sekretarz Komisji Rekrutacyjnej IAUW 
 2. Wraz z dr Dobrochną Zielińską tworzy Zespołu ds. Promocji IAUW w latach 2009-2012 i od 2016 r.
-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę