Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Autor: michał starski

Imię i nazwisko:dr
Michał Starski
Adres:Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Numer pokoju:3.13 i 0.36 (prac. ceram.) Dyżury: środa 11:30-13:00
Telefon:(0-22) 55 22 813
Fax:(0-22) 55 22 800
e-mail:m.starski@uw.edu.pl


Zainteresowania badawcze:

 

- archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych

- Pomorze, Prusy i Mazowsze w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

- dzieje kultury materialnej w tym garncarstwo

  późnego średniowiecza i czasów nowożytnych

 

Realizowane badania:

 

- Archeologia średniowiecznego Pucka - kształtowanie się miasta,

  dzieje rynku i ratusza miejskiego, kultura materialna

  mieszkańców (realizowany grant NCN)

- Garncarstwo późnośredniowieczne - dzieje wytwórczości

  rzemieślniczej w Pucku (zrealizowany grant MKiDN)

- Dzieje założenia zamkowego w Człuchowie -

  badania archeologiczne Zamku Wysokiego Spis bibliograficzny wybranych publikacji


Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne na ziemiach polskich

 

Wyniki kolokwium poprawkowego

 

Nr indeksu Punkty  Procent  Ocena

359 699 50 83,3 5
369 486 44 73,3 4
366 457 42,5 70,8 4-
366 309 40,5 67,5 3
355 756 39 65,0 3
366 461 36 60,0 3-
331 980 33,5 55,8 2
366 453 33,5 55,8 2
366 358  16 26,7 2
    
    
    
    
    
    

 -----

Drukuj Wydrukuj tę stronę