Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Franciszek M. Stępniowski

Imię i nazwisko:dr
Franciszek M. Stępniowski
Numer pokoju:3.03
Telefon:(0-22) 55 22 803
e-mail:f.stepniowski@uw.edu.pl

Zainteresowania: archeologia i historia Asyrii, historia i teoria archeologii

 

Dyżury - semestr zimowy // Office hours - Winter semester

[POKÓJ/ROOM 303]

 

PONIEDZIAŁEK / MONDAY     9.30 - 12.00

ŚRODA / WEDNESDAY          13.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

Publikacje (od 1991 r.)

- ‘Upper Temples’ on Assyrian ziqqurats – did they ever exist?, (w:) B. Hrouda, S. Kroll, P.Z. Spanos (red.), Von Uruk nach Tuttul. Eine Festschrift für Eva Strommenger, München-Wien 1992, 197-202, Taf. 85

- Bijan in the Neo-Assyrian Period – Results of the Excavations in 1981 (Autumn) – 1983, Etudes et Travaux 16 (1993), 425-433

- Syria starożytna, hasło w Encyklopedia szkolna PWN. Historia, Warszawa 1993, s. 357.

- (wraz z M. Krogulską) Bidżan – polskie wykopaliska w Iraku w latach 1979-1983, (w:) Od Nilu do Eufratu, Warszawa 1995, 127-131

- „I wykonasz na jego skroni nacięcie krzemiennym ostrzem...” – świadectwa używania narzędzi krzemiennych i obsydianowych w tekstach klinowych jako postulat badawczy dla archeologii Mezopotamii epoki brązu i żelaza (w:) J. Lech, D. Piotrowska (red.), Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa1997 [Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Prace, Tom II], 17-23

- Grabbau 5, (w:) E. Strommenger, K. Kohlmeyer, Tall Bi’a-Tuttul 1: Die Altorientalischen Bestattungen, Saarbrücken 1998, 68-73

- (wraz z P. Miglusem) Formen, Verzierung und Verteilung der Keramik, (w:) P. Miglus et al., Die Frühislamische Keramik von Tall Aswad (Ar-Raqqa I), Mainz am Rhein 1999, 19-54, Taf. 11-76

- redakcja  (wraz z J. Lechem), V. Gordon Childe i archeologia w XX wieku, Warszawa 1999 [496 pp.] [Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Prace, Tom III]

- tłumaczenia z angielskiego w tym tomie:

  P. Barford, Znaczenie prac Gordona Childe’a w archeologii współczesnej, ss. 277-288

  J. Makkay, V. Gordon Childe i jego prahistpria z perspektywy węgirskiej, ss. 345-357

  V.G. Childe, z przedmowy do The Danube in Prehistory, ss. 413-418

  V.G. Childe, Prehistoria a marksizm, ss. 441-445

  V.G. Childe, Ewolucja społeczeństwa, ss. 447-453

  V.G. Childe, Pożegnanie, ss. 457-464

oraz opracowanie indeksu, ss. 467-495

- Rewolucja urbanistyczna Gordona Childe’a, (w:) V. Gordon Childe..., 111-136

- (wraz z P. Miglusem) Assur – Frühjahrskampagne 2000, Grabungsabschnitt 1, Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft 132 (2000, wyd. 2001), 16-28

- (wraz z J. Lechem i D. Piotrowską) Ranking czasopism archeologicznych w świetle ankiety z końca 1998 r. (w:) J. Lech (red.), Archeologia u progu III tysiąclecia, Warszawa 2001, 65-87 (oraz współpraca redakcyjna dla całej publikacji)

- Asyria, w serii Starożytne Cywilizacje (zesz. 8), Poznań-Warszawa 2001

- Mezopotamia, (w:) Encyklopedia PWN. Historia. Starożytność, Warszawa 2001, 21-31 (tekst ukazał się także w 2001 r., w wersji CD ROM)

- (wraz z H. Ali Hamze) Grabungsabschnitt 1, (w:) P. Miglus et. al., Assur – Herbstkampagne 2001, Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft 134 (2002), 10-15

- (tłumaczenie) C. Renfrew, P. Bahn, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa 2001 (rozdz. 1: ss. 19-44, rozdz. 11: ss. 403-440, rozdz. 12: ss. 441-473, część rozdz. 10: ss. 369-375, oraz konsultacja i uzupełnienie bibliografii polskiej)

- Pięć stolic Asyrii, Archeologia Żywa 4(23), 2002, 43-44

- Bóg Aszur, miasto Aszur, kraj Aszur, Archeologia Żywa 1(24), 2003, 50-53

- Między pradziejami a sztuką klasyczną. Estetyka sztuka Starożytnego Wschodu, (w:) B. Gediga, A.P. Kowalski, Estetyka w archeologii, Gdańsk 2003, 37-56

- (redakcja) The Orient and the Aegean. Papers presented at the Warsaw Symposium, 9th April 1999, Warszawa 2003

- Kalchu – miasto skarbów, Archeologia Żywa 2(25), 2003, 38-41

- Dur-Szarrukin – forteca pośrodku świata, Archeologia Żywa 1-2(27-28), 2004, 50-54

- Wielkość i upadek Niniwy, Archeologia Żywa 3-4(29-30), 2004, 20-25

- (redakcja, wraz z P. Bielińskim) Aux pays d’Allat. Mélanges offerts à Michał Gawlikowski, Warszawa 2005 (wyd. 2006) [XX+347 pp.]

- The ‘Gate to Hell’. Some peculiar stone objects from Bijan Island, (w:) Aux pays d’Allat..., 263-275

- konsultacja naukowa tłumaczenia: Martin Kuckenburg, „Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma” [tytuł oryginału: Wer sprach das erste Wort? Die Entstehung von Sprache und Schrift], Warszawa 2006

- The Temples in Aššur. An Overview of the Sacral Architecture of the ‚Holy City’, ISIMU 6 (2003 – wyd 2007), 234-244

- (J. Lech, J. Małecka-Kukawka, D. Piotrowska), III ranking czasopism archeologicznych z 2007 r. i polskie czasopiśmiennictwo archeologiczne w świetle ogólnopolskiej ankiety Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, (w:) J. Lech (red.), Polskie Czasopisma archeologiczne na tle europejskim, Warszawa 2007, 11-34

- Clark vs. Childe? On the Beginnings of Civilization, (w:) W. Piotrowski, A. Grossman (red.), (Conference materials:) The History of Archaeology and Archaeological Thought in the 20th Century, Biskupin 2007, 31-33

- Archeologia w ‘kolebce cywilizacji’ – starożytne kultury we współczesnej ideologii i propagandzie Iraku , (w:) J. Olko (red.), Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Warszawa 2007, 87-104

- A. Smogorzewska (red.), F.M. Stępniowski (red. naukowa), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu, IAUW, Seria podręczników vol. VIII, Warszawa 2009 (VI, 317 pp.)

 - Asyria w X-VII w. p.n.e., (w:)  Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu (por. wyżej), 202-220

- Archeologia ‘długiego trwania’ i ‘archeologia wydarzeniowa’ w Aszur – Mieście Asyryjczyków, (w:) B. Kaim (red.), Blisko i daleko. Księga Jubileuszowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa 2009, ss. 121-129

- Architekturmodelle, (w:) E, Strommenger, P.A. Miglus, Tall Bi'a/Tuttul V: Altorientalische Kleinfunde, Wiesbaden 2010, 105-113, Taf. 104-121

- Nieznany król-zwycięzca. Skalna płaskorzeźba z Darband-e Gaur w irackim Kurdystanie, "Z bliska i z daleka" 1 (2011), 67-71

- From Imgur-Illil to Meturna. On some Neo-Assyrian sites east of the Tigris, (w:) P.A. Miglus, S. Muehl (red.), Between the cultures. The Central Tigris region from the 3rd to the 1st millennium BC, Heidelberg 2011, 331-342

- (P.A. Miglus, U. Burger, M. Heil), Ausgrabung in Bakr Awa 2010, Zeitschrift fur Orientarchaologie 4 (2011), 136-174

- Archeologia śródziemnomorska; Archaologia starożytnego Bliskiego Wschodu, (w:) S. Tabaczyński et al. (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań 2012, 216-217; 243-245
 
- (P.A. Miglus, K. Radner, F.M. Stępniowski), Ausgrabungen in Assur. Wohnquartiere in der Weststadt Teil I, WVDOG 152, Saarbruecken 2016

- hasła w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (tomy 1-30): Akadyjska sztuka (sygnowane), Andrae Walter, Asyryjska sztuka (sygnowane), Aszur, Babilon, Babilońska sztuka (sygnowane), Balawat, Bidżan, bit hilani, Borsippa, Dur-Katlimmu, Dur- Kurigalzu, Dur-Szarrukin, Dżemdet Nasr, Ebla, Eridu, Esznunna, Girsu, Habuba Kabira, Harmal tall, Isin, Kalchu, Kanesz, Karkemisz, Kar-Tukulti-Ninurta, Kisz, Koldewey Robert, Larsa, Mallowan Max, Nerebtum, Niniwa, Nippur, Nuzi, Sumeru sztuka (sygnowane), Sur, Tabqa, Tall/Tell, Til Barsip, Tutub, Ur, Uruk, Wiszące ogrody, Zigurat, Zindżirli, w Suplemencie: Frankfort Henri, Moortgat Anton, Parrot André,  łącznej objętości 55.600 zn.; nadto konsultacja listy haseł z zakresu archeologii i sztuki Starożytnego Wschodu

2) w druku

- Co Aszurnasirpal II trzyma w ręku? Archaiczne narzędzia i broń w przedstawieniach królów asyryjskich, (w:) J. Libera, J. Małecka-Kukawka (red.), Krzemieniarstwo wspólnot kultur popielnicowych (ok. 1300-400 p.n.e.). Materiały Sympozjum – Warszawa X.2005, I.2006. Prace KNPiP PAN, t. VIII, Warszawa 201..

 

Inne:

- redaktor "Światowita" (2010-2017)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę