Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

UWAGA!!! Profesor Mariusz Ziółkowski uprzejmie informuje, że nie będzie odpowiadał na  żadną kierowaną do siebie korespondencję zaczynająca się od „Witam”, „Dzień Dobry” itp. Profesor pozwala sobie zauważyć, że w środowisku akademickim istnieją inne, utrwalone tradycją, formy grzecznościowe stosowane w relacjach interpersonalnych.

 

Wykład ogólnouniwersytecki "Archeoastronomia"
Semestr zimowy 2015/2016, poniedziałki, g. 15:00 – 16:30, Instytut Archeologii UW (Campus Centralny – Krakowskie Przedmieście 26/28) gmach Szkoły Głównej, sala 2.12

 

 

SEMINARA MAGISTERSKIE

Archeologia Ameryk i Oceanii

Archeologia Dalekiego Wschodu (wraz z dr Martą Żuchowską)

Terminy: naprzemiennie, w co drugi pooniedziałek, w godz. 16:45 - 19:45,

Instytut Archeologii sala 1.09

 

Przykładowe tematy seminariów z lat ubiegłych:


dr Krzysztof Jakubiak wygłosił referat pt "Północna flanka. Systemy administracyjne peryferyjnych obszarów Bliskiego Wschodu"

mgr Małgorzata Szczygielska wygłosiła referat pt "Berserkowie i ulfhednarzy jako aparat represji w rękach skandynawskich władców".

dr hab. prof. UW Mariusz S. Ziółkowski wygłosił referat pt "Kontrola i represja w państwie Inków".

prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Instytut Historyczny UW) wygłosił referat pt. "Od narracji do ustalania faktów historycznych: przykłady średniowieczne".

p. Artur Karp (Instytut Orientalistyczny UW) wygłosił referat pt "Arthaśastra: formy kontroli w społeczeństwie północno-indyjskim, w II w. n.e.".

Prof. Andrzej Niwiński (IA UW) wygłosił referat pt "Kontrola i represje w Egipcie faraońskim"

dr. Franciszek M. Stępniowski (IA UW) wygłosił referat "Kontrola i represja - starożytna Mezopotamia"

Prof. Garry TROMPF (University of Sydney, Australia)
wygłosił referat: "Cargo cults and resistace in colonial Melanesia"Możliwość kontaktu mailowego z Prof. M. Ziółkowskim:

mziolkowski@uw.edu.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę