Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

mgr Andrzej Olsienkiewicz

Imię i nazwisko:mgr
Andrzej Olsienkiewicz
Numer pokoju:0.15
Telefon:(0-22) 55 22 839

Dyżury: nr 0.15, poniedziałek - piątek: 10:30 - 12:30

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę