Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr hab. prof. UW Jerzy Miziołek

Imię i nazwisko:dr hab. prof UW
Jerzy Miziołek
Adres:Pałac Tyszkiewiczów, pokój B14
Numer pokoju:3.15
Telefon:(0-22) 55 22 815, 55 21 523
e-mail:jerzymiziolek@wp.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę