Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Hubert Kowalski

Imię i nazwisko:dr
Hubert Kowalski
Adres:Pałac Tyszkiewiczów-Potockich
Numer pokoju:pok. B14
Telefon:(0-22) 55 21 523
e-mail:hubkowal@poczta.wp.pl

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę