Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr hab. Roksana Chowaniec

 

Imię i nazwisko: Roksana Anna Chowaniec

email: roksana.chowaniec@uw.edu.pl          roksanac@yahoo.com

 

 

Dyżury w semestrze zimowym 2018/2019

Winter term 2018/2019

 

Środa/Wednesday     11.30-12.30

Piątek/Friday   11.30-13.00

pokój/room 327

 

                                   ---------------------------------------------     

November 1st (All Saints Day) is a bank holiday in Poland. There are no classes on November 1st and November 2nd

   --------------------------------------------- 

Zapraszam do zapoznania się z grantem "INNOVARCH Public Archaeology in European Higher Education curricula", w ramach Erasmus+ Programme of the European Union, realizowanym we współpracy z University of Crete (GR), Autonomous University of Barcelona (ES), i Linnaeus University (SE).

O realizacji projektu por. Nauka w Polsce, autorstwa P. Szymona Zdziebłowskiego

 --------------------------------------------- 

Szanowni Panstwo,

zapraszam na stronę badań wykopaliskowych w Akrai, Sycylia, Włochy - www.akrai.uw.edu.pl    oraz   na stronę na Facebook  oraz najnowsze informacje w prasie.

 

Since 2017 the American Numismatic Society (http://numismatics.org/) is proud to sponsor the excavations of the site of Akrai, Sicily

                                                                  ---------------------------------------------

logo ANS

logo ANS

Autor: logo ANS

 

  ---------------------------------------------  

Zapraszam do zapoznania się z aktualną bibliografią oraz academia.edu.

 ---------------------------------------------   

O dziedzictwie świata starożytnego wraz z prof. Łukaszem Niesiołowskim-Spanò w radio

 


 

W ramach realizacji zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę pt. „Formy edukacji i promocji dziedzictwa archeologicznego w Polsce - typ zadania: stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanych publikacji, w ramach umowy 889/P-DUN/2016 dofinansowanej ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, została przetłumaczona, a następnie wydana publikacja: "Archaeology for Everyone. Presenting Archaeological Heritage to the Public in Poland" mojego autorstwa.

 


 

 

 

Zakres podejmowanych tematów badawczych:

archeologia rzymskiej Sycylii, zagadnienia romanizacji, topografia, kontakty świata antycznego z Barbaricum (importy rzymskie, relacje kulturowe, handlowe i polityczne),  edukacja i popularyzacja dziedzictwa archeologicznego (muzealnictwo, metody edukacji, marketing muzealny, ochrona stanowisk archeologicznych).

 

Prace redakcyjne:

1998-1999 prace redakcyjne następujących nad: Świat antyczny i Barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksje nad przeszłością, prof. J. Kolendo, część 1 i 2; Amfory rzymskie z obszaru dolnego Dunaju prof. P. Dyczek”.
2001 prace redakcyjne nad: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, supl. 2.
2006 prace redakcyjne nad: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, supl. 3.
Od 2001: prace redakcyjne “Gazety Biskupińskiej” (dziennik publikowany podczas Festynu Archeologicznego w Biskupinie).

2012 redakcja Bristish Archaeological Reports S2443 2012, Archaeological Heritage: Methods of Education and Popularization, Oxford 2012

2015 prace redakcyjne Unveiling the past of an ancient town. Akrai/Acrea in south-eastern Sicily, Warsaw 2015

 

Działalność wystawiennicza:

Grudzień 2004-kwiecień 2005 przygotowanie wystawy Ostatnia wyprawa. Badania na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Krośnie, Muzeum w Pasłęku.
Sierpień 2006-czerwiec 2007 współautorstwo wystawy objazdowej Ab urbe usque ad Mare Suebicum. Od Rzymu aż do Bałtyku (Biskupin, Suwałki, Wrocław, Poznań).

Kwiecień-czerwiec 2014 wystawa „Missione archaeologica ad Akrai”, Palazzolo Acreide, Włochy

 

Organizacja konferencji:

Czerwiec 1998 międzynarodowy kongres Roman Imports in Barbaricum, Warszawa (we współpracy z Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie nad Menem).
9-12 marzec 2007 kick-of meeting Connecting European Culture through New Technology, Culture 2000, Warszawa.
11-12 kwiecień 2008 konferencja Archeologia i poszukiwacze skarbów, Warszawa.
24-26 listopad 2008, konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Wiktorowo, gm. Gąsawa.
1-3 grudzień 2011, International Conference „Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization”,  Warsaw, Poland (The Conference was co-financed by the Ministry of Science and Higher Education in the framework of “Science Dissemination” program) http://www.archeo.uw.edu.pl/fundacja/Simple_Beauty/strona%20startowa.html

22 październik 2012, konferencja "Quando il futuro incontra il passato. La tecnologia moderna nella ricerca archeologica del Siracusano", Palazzolo Acreide, Włochy.

18 grudzień 2015, konferencja„Missione archaeologica ad Akrai”, Syrakuzy-Palazzolo Acreide, Włochy.

16-19 marzec 2016, sesja "Interdisciplinary approaches to ancient Roman diets” w ramach  12th Roman Archaeology Conference, Rzym, Włochy.

 

Współpraca:

Institut für Vor- und Frühgeschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (wymiana naukowa i akademicka).
Białoruska Akademia Nauk w Mińsku (współprowadzenie badań wykopaliskowych).
Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie nad Menem (współpraca naukowa).
Parc Cientific Universitat de Barcelona oraz Facultat de Pedagogia Universitat de Barcelona (prowadzenie wykładów, e-learning).
Hunter Coll. State University Nowy York (współudział w badaniach wykopaliskowych).

Servizio Sopritendenza BB.CC.AA. w Syrakuzach (prace badawcze).

Parco Archeologico di Eloro e della Villa del Tellaro e delle aree archeologiche di Noto e dei Comuni limitrofi (prace badawcze).

University of Catania, at the Department of Biological, Geological and Environmental Sciences

 

Inne:

Październik 2004, 2005, 2006 - Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
Od czerwca 2006 – Prezes Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od kwietnia 2011 - ekspert w Centrum Nauki Kopernik.

Listopad 2011 - NAGRODA CLIO III stopnia za książkę Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i popularyzacji, Warszawa 2010Główne projekty naukowe (zakończone lub w trakcie realizacji)

Stypendium RGK

Kwiecień-maj 1998 rok stypendium Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie nad Menem, Niemcy. Realizacja projektu Zapinki typu Avcissa z terenów środkowoeuropejskiego Barbaricum. Rezultatem stypendium było opublikowanie materiałów w serii wydawniczej Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum oraz organizacja międzynarodowego kongresu “Roman Imports in Barbaricum”, Warszawa, czerwiec 1998 oraz udział w kongresie poświęconym 100 rocznicy wydania pracy O. Almgrena o zapinkach w Poczdamie, Niemcy.

 

Stypendium DAAD

Wrzesień 1998 - marzec 1999 stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w Marburgu, Niemcy.

 

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Krośnie, gm. Pasłęk, woj. Warmińsko-mazurskie

Wrzesień 2000-sierpień 2001 realizacja grantu Komitetu Badań Naukowych przyznawanego młodym pracownikom: Wstępne opracowanie materiałów z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Krośnie, gm. Pasłęk.

Styczeń-luty 2001 stypendium w Institut für Vor- und Frühgeschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, w ramach stypendium wygłoszenie referatu: Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Krośnie – różne aspekty kultury wielbarskiej.

Od 2002 samodzielne prowadzenie prac wykopaliskowych i praktyk dla studentów na stanowisku kultury wielbarskiej w Krośnie, pow. Pasłęk.

Kwiecień 2004 stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium konferencyjne).

30 marzec-4 kwiecień 2004 69th Annual Meeting Society for American Archaeology, Montreal, Kanada, referat Wielbark Cemetery – Continuation and Discontinuation in Polish History.

30 listopad-2 grudzień 2005 Konferencja Pomorzoznawcza, Elbląg, referat Wstępne wyniki badań na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Krośnie.

Marzec-grudzień 2006 realizacja grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Krośnie, gm. Pasłęk we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

Styczeń 2007 prace badawcze w Museum Vor- und Fruhgeschichte w Berlinie, Niemcy, opracowanie materiałów archiwalnych z badań wykopaliskowych w Krośnie w XIX wieku.

Marzec-grudzień 2007 realizacja grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Badania wykopaliskowe na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Krośnie, gm. Pasłęk we współpracy z Muzeum Archeologiczno-Histroycznym w Elblągu.

24-26 listopad 2008 konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Wiktorowo, gm. Gąsawa, referat Na stypach garnki tłukli – zwyczaje pogrzebowe ludności kultury wielbarskiej w Krośnie

 

Metody promocji archeologii

1995-1999 coroczny udział w Festynie Archeologicznym w Biskupinie.

Od 1999 współorganizacja Festynów Archeologicznych w Biskupinie.

Sierpień 2005 organizacja Festynu Archeologicznego Wege in die Zukunft, w ramach Roku Polsko-Niemieckiego w Düppel-Zehlendorf 2005/2006.

Październik 2004 konferencja Association of European Archaeology, Lyon, Francja, referat Ten Archaeological Festivals in Biskupin.

6-8 grudzień 2005 konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Warszawa, referat Dziesięć Festynów Archeologicznych w Biskupinie.

16-19 marzec 2006 2nd International Conference on Experimental Archaeology and Archaeological Parks, Szazhalombatta, Węgry, referat Eleven Biskupin Festivals.

23-25 listopad 2006 1st International Conference “Event, tourism and communication”, Manresa, Hiszpania, referat EL’organització d’esdeveniments patrimonials. Una recreació històrica a nivell internacional.

Październik 2006-czerwiec 2007 koordynacja i prowadzenie programu edukacyjnego “Klub Archeologa” w ramach programu UE „Młodzież”.

Od września 2009 – stworzenie i prowadzenie interaktywnej strony dla dzieci archeodzieciaki.pl

Opublikowanie książki „Dziedzictwo archeologiczne w Polsce. Formy edukacji i promocji”, Warszawa 2010 (http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=ksiazka&dep=381073&data=&lang=PL&_CheckSum=-2046131992

Wywiad dla Głosu Nauczycielskiego

 

Metody edukacji w zakresie dziedzictwa archeologicznego

Luty 2005 stypendium Erasmus dla młodych nauczycieli akademickich, Barcelona, Hiszpania.

Od lutego 2005 współpraca z Parc Cientific Universidad de Barcelona, prowadzenie e-learningu dotyczącego Presenting Archaeology to the Public.

30 czerwiec-1 lipiec 2005 XVIII Jornades de Museus i Administracio Local Els serveis educatius dels museum, Barcelona, Hiszpania, referat Vivint la historia de Polonia. Els metodes educatius dels museus a l’aire lliure de Biskupin.

6 marzec 2008 konferencja „Rola izby pamięci, izby tradycji”, Kuratorium Oświaty, Rzeszów, referat Zasady gromadzenia i prezentowania zbiorów. Współczesne trendy w wystawiennictwie muzealnym.

Przygotowanie pakietów edukacyjnych o archeologii w języku polskim (np.: K. Ampt, R. Chowaniec, A. Żórawska, „I kto tu jest Barbarzyńcą?”, pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych, Warszawa 1996; A. Bursche, R. Chowaniec, „Starożytne wynalazki i odkrycia”, pakiet edukacyjny dla uczniów gimnazjów, Warszawa 2000; R. Chowaniec, M. Rudnicki, „Celtowie - lud Europy”, Warszawa 2004) oraz niemieckim (A. Bursche, R. Chowaniec, Die Vorbereitung auf ein archäologisches Abenteur, Warszawa 1998) dla uczniów.

Przygotowanie map starożytnej Europy w ramach projektu New Media Group’s Heritage koordynowanego przez Thirteen/WNET w Nowym Yorku.

Warsztaty w CosmoCaixa Foundation Barcelona “Curso Museologia. Towards a Total Museology”, Barcelona, Hiszpania, 21-25 kwiecień 2008

18-19 czerwiec 2009 konferencja „Biskupin dawniej, dziś i jutro z okazji 75.rocznicy rozpoczęcia badań wykopaliskowych”, Biskupin, referaty: wraz z A. Bursche Festyny Archeologiczne w Biskupinie – nowa forma popularyzacji archeologii oraz Wirtualna podróż po Biskupinie.

International meetings „Museologia, gestió i presentació del patrimoni” Universitat de Barcelona, Barcelona, Hiszpania, 10-16 maj 2010.

14-15 Czerwiec 2012 - konferencja Edukacja muzealna – teoria i praktyka, referat Rozwój edukacji muzealnej. Od wystawiania przedmiotów na agorach i forach po hologramy i interaktywność, Białystok, Polska

1-3 December 2011, International Conference „Archaeological Heritage - Methods of Education and Popularization”, referat Educational Portals and their Role in Archaeological Heritage Education Warsaw, Poland.

09-10 stycznia 2014 – konferencja „Antyk w kulturze i literaturze popularne”, referat: Wojna i zabawa. Grupy rekonstrukcyjne jako źródło wiedzy o antyku, Poznań, Polska

4-9 kwietnia 2016 - Barcelona, Hiszpania, 1st Intensive Course „INNOVARCH Innovating Training Aims for Public Archaeology”, paper Public Archaeology by Institute of Archaeology University of Warsaw

30.05-04.07.2016 Warszawa, Polska, 2nd Intensive Course „INNOVARCH Innovating Training Aims for Public Archaeology”, paper with Nowakiewicz T., Societies of metal detectors users and interaction with archaeologists

7-13.11.2016, Kalmar, Szwecja, 3rd Intensive Course „INNOVARCH Innovating Training Aims for Public Archaeology”

 

Zagadnienia kultury Gotów i Sarmatów w Tanais, nad Donem

W latach 2000-2001 oraz od 2006 współpraca z dr Tomaszem Schollem w ramach polsko-rosyjskich badań w Tanais, obł. Rostów, Rosja.

Opracowanie i opublikowanie materiałów z badań w latach 1997-1999 na cmentarzysku sarmackim w Tanais.

8-12 październik 2005 konferencja „Tanais i jego sąsiedzi”, Stawiska, referat Wstępne wyniki badań na nekropoli XVII/2 w Tanais.

 

Dialogues with the Past Nordic Graduate School in Archaeology

3-7 kwiecień 2006 konferencja „Representation of the Past. Reconstructions and Multimedia in Archaeology”, Turku, Finlandia w ramach „Dialogues with the Past. Nordic Graduate School in Archaeology”, referat Reconstruction, visual animation, multimedia as tool for presentation of archaeological heritage to the wide public.

24-28 kwiecień 2006 konferencja „Archaeology as Science in a historical and modern perspective” w „Dialogues with the Past. Nordic Graduate School in Archaeology”, Warszawa, recenzja referatu Archaeology and the state: an analysis of English public policy.

 

Connecting European Culture through New Technologies

Od marca 2007 realizacja i koordynacja projektu UE Connecting European Culture through New Technologies w ramach programu Culture 20000 (dane projektu: 2006-1112 /001-001 - CLT-CA22 Title: CLT2006/A2/IT-2021). NETConnect to konsorcjum 7 instytucji akademickich z 5 krajów (Evolutionary Systems Group, Department of Linguistics - University of Calabria, Italy; Center for Advanced Computer Graphics Technologies - GraphiTech, Italy; Fraunhofer-Institut for Computer Graphics, Germany; Roman-German Commission, Germany; Visual Communication and Interaction Technologies Centre – VICOMTech, Spain; Institute of Archaeology University of Warsaw, Poland; Glasgow School of Art, UK). W ramach projektu realizowane są animacje trzech stanowisk archeologicznych: Magna Graecia (Lacroi, Paestum), Glauberg, Biskupin.

Instytut Archeologii UW realizuje „Virtual trip to 7th century BC Biskupin fortified settlement” (http://www.netconnect-project.eu).

Projekt jest również realizowany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do grudnia 2009 roku).

W tamach realizacji grantu odbyły się następujące spotkania:

27-29 październik 2006 Cosenza, Włochy;

9-11 marzec 2007 Warszawa, Polska;

26-28 wrzesień 2007 Darmstadt, Niemcy;

27-29 luty 2008 San Sebastian, Hiszpania;

4-8 październik 2008 Glasgow, Wielka Brytania.

7-8 maja 2009 Warszawa, konferencja „Cyfrowa przyszłość. Metody komputerowe w archeologii”, referat wraz z Bursche A., „Wirtualna podróż po osadzie kultury łużyckiej w Biskupinie”, czyli o zastosowaniu animacji komputerowych w edukacji i popularyzacji archeologii

Konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, Jubileuszowa konferencja IAUW, Warszawa, 4-9 grudnia 2009, referat wraz z A. Bursche Biskupin bez tajemnic. Wirtualny przewodnik po biskupińskim grodzie

 

Novae

Współprowadzenie badań wykopaliskowych, sierpień 2010, 2011, 2012 kwiecień 2012 - Novae, Bułgaria, obóz wojskowy I Legionu Italskiego, badania prowadzone pod kierunkiem prof. T. Sarnowskiego

„Jubileuszowa konferencja IAUW”, Warszawa, 2-4 grudnia 2010, referat Chowaniec R., T. Sarnowski, A. Tomas, T. Wiecek, P. Zakrzewski) W centrum i wzdłuż linii umocnien rzymskiego obozu. Badania Ekspedycji IA UW w Novae.

Poster i wystawa w muzeum w Novae – sierpień-wrzesień 2012

5-7.12.2012 konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW, referat Tadeusz Sarnowski, Ludmiła Kovalevskaja, Roksana Chowaniec, Agnieszka Tomas, Piotr Zakrzewski 

Novae 2012. Bramy, wieże, woda, czarki i amfory, Skarżysko-Kamienna

 

Starożytne Akrai oraz problematyka archeologii południowo-wschodniej Sycylii w okresie Republiki i Cesarstwa

26 września-25 października 2009, prowadzenie nieinwazyjnych badań na stanowisku w Akrai (Palazzolo Acreide), Sycylia, Włochy.

Wywiad dla PAP-u Pierwsze polskie badania archeologiczne na Sycylii z 12.11.2009 por. http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=367709&data=&lang=PL&_CheckSum=-1303676409

Grudzień 2009 – poster Starożytne Akrai, czyli pierwsze polskie badania na Sycylii, eksponowany na sesji sprawozdawczej w Instytucie Archeologii UW

Stypendium w Institut für Vor- und Frühgeschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Niemcy (wymiana naukowa i akademicka), grudzień 2009.

W 40 konkursie projektów badawczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowe Centrum Nauki) grant Badania nieinwazyjne i wykopaliskowe antycznego miasta Akrai, Sycylia, Włochy (N N109 104940, kierownik Roksana Chowaniec) otrzymał finansowanie.

Stypendium LLP – Erasmus  Programme - teaching staff mobility (STA/FSS). Individual teaching programme na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Włochy w dniach 12-21 marca 2011 roku (wykłady dotyczące badań nieinwazyjnych w Akrai).

Opracowanie i wykonanie strony internetowej www.akrai.uw.edu.pl 

1-3 marzec 2012, konferencja 16th SOMA Symposium on Mediterranean Archaeology we Florencji, referat Non-destructive surveys of ancient city Akrai, Palazzolo Acreide, Sicily

20-25 maja 2012, konferencja ASMOSIA X INTERNATIONAL CONFERENCE. Association for the Study of Marble & Other Stones In Antiquity, Rzym, słuchacz.

W konkursie projektów badawczych OPUS w Narodowym Centrum Nauki grant Rzymski dom w greckim mieście Akrai (Sycylia) (2011/03/B/HS3/00567, kierownik Roksana Chowaniec) otrzymał finansowanie.

28 Sierpień - 2 Wrzesień 2012 - 18th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, referat The Sicilian World after the Punic Wars. Greek Colony in the New Reality, Helsinki, Finlandia

22 Październik 2012 - Konferencja "Quando il futuro incontra il passato. La tecnologia moderna nella ricerca archeologica del Siracusano", referat Urbanistica di Akrai alla luce della ricerca non invasiva, Palazzolo Acreide, Włochy

Wrzesień-Październik 2012, 2013 - prowadzenie badań wykopaliskowych na stanowisku grecko-rzymskim Akrai (Palazzolo Acreide), Sycylia, we współpracy z  Parco Archeologico di Eloro e della Villa del Tellaro e delle aree archeologiche di Noto e dei Comuni limitrofi (prace badawcze).

18 marzec, 2013, Kawiarnia Naukowa Festiwalu Nauki, wykład Sycylijsko-polskie spotkania z archeologią (dr Roksana Chowaniec)

13-17 maj, 2013 - XVIII International Congress of Classical Archaeology (CIAC), referat Post-Greek town in new Sicilian reality. New excavation, new data (dr Roksana Chowaniec)

4-5 kwiecień 2014 – Missione Italo-Polacca ad Akrai, konferencja i wystawa, Palazzolo Acreide Museo dei Viaggiatori in Sicilia

1-4 lipca 2014, International School. Innovative Methodologies for the Characterisation, Diagnosis and Conservation of the Cultural Heritage, Catania – Siracusa, Włochy referat: Between archaeology and archaeometry. An archaeological excavation. Case study Palazzolo Acreide

18-22.09-2014 Petnica Science Centre, conference “Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World” paper Between Syracuse and Rome. The Ancient Town Akrai at the Crosroads. Numismatic Evidence 

24-27.03.2015, Kilonia, Germany, International Open Workshop Socio-Environmental Dynamics, paper General remarks about diet of inhabitants of ancient Akrai, Sicily

30.06-2.07.2015, Cargèse, France,  International Colloquium, The Geoarchaeology of Mediterranean Islands: THE GEOARCHAEOLOGY OF MEDITERRANEAN ISLANDS. Multidisciplinary approaches to paleoenvironmental changes and the history of the human occupation in the Mediterranean islands since the Last Glacial Maximum, paper The culinary preferences of the inhabitants of ancient Akrai, south-eastern Sicily. Archestratus, Apicius and archaeological investigations

15-19.09.2015, Warszawa, Poland, 11th International Conference on Archaeological Prospection, paper with Misiewicz K., Comparison of the results of magnetic and gradient surveys with the real situation in the field on the basis of excavations at Akrai/Acrae, south-eastern Sicily. New possibilities for the interpretation of geophysical maps

21-25.09.2015, Taormina, Italy, XV International Numismatic Congress, paper with  Więcek T., The history of ancient town Akrai/Acrae, south-eastern Sicily, in the light of new numismatic finds

1-4.12.2015, Warszawa, Poland, Annual Conference od Institute of Archaeology University of Warsaw, paper with Misiewicz K., Bogacki M., Małkowski W., Dokumentacja fotogrametyczna i pomiary elektoroporowe na stanowisku AKRAI na Sycylii

1-4.12.2015, Warszawa, Poland, Annual Conference od Institute of Archaeology University of Warsaw, paper with Więcek T., Historia miasta Akrai/Acrae, w południowo-wschodniej Sycylii, w świetle znalezisk numizmatycznych

18.12.2015, Syrakuzy-Palazzolo Acreide, konferencja„Missione archaeologica ad Akrai”, referat Unveiling the Past of an ancient town. Presentation del libro ed i risultati degli scavi archeologici

16-19.03.2016, Rzym, Włochy, 12th Roman Archaeology Conference, referat z Gręzak A.: Meat or fish? Exploring consumption patterns in the peripheral town of Acrae (Sicily)

16-19.03.2016, Rzym, Włochy, co-organizacja sesji "Interdisciplinary approaches to ancient Roman diets" w ramach 12th Roman Archaeology Conference

29.06-01.07.2016, Kraków, Polska, Cracow Landscape Conference 2016 „Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection”, referat Greek and Roman impact on the environment. Case study: Akrai/Acrae in south-eastern Sicily

12-16.09.2016 Lausanne, Szwajcaria, XIIIth Conference of the International Association for Ancient Wall-Paiting, poster z Chmielewski K., Żelazowski J., Lanteri R., Le nuove picture parietarie ad Akrai in Sicilia

 
Doświadczenie wykopaliskowe

Czerwiec-lipiec 1996 - Rybniki, gm. Sokółka Podlaska, pracownia datowana na wczesną fazę neolitu, badania prowadzone pod kierunkiem mgr. M. Zalewskiego;
Sierpień 1996 - Wyszembork, gm. Mrągowo, osada z wczesnej epoki żelaza, badania prowadzone pod kierunkiem dr. A. Walusia
Czerwiec-lipiec 1997 - Novae, Bułgaria, obóz wojskowy I Legionu Italskiego, badania prowadzone pod kierunkiem prof. T. Sarnowskiego;
Sierpień 1997 - Balaklawa, Ukraina, sanktuarium Jowisza Dolicheńskiego, badania prowadzone pod kierunkiem prof. T. Sarnowskiego;
Lipiec-sierpień 1998 - Jartypory, gm. Węgrów, cmentarzysko kultury wielbarskiej, badania prowadzone pod kierunkiem mgr. J. Anrzejowskiego;
Lipiec sierpień 1999 - Jartypory, gm. Węgrów, cmentarzysko kultury wielbarskiej, badania prowadzone pod kierunkiem mgr. J. Anrzejowskiego;
Czerwiec-lipiec 2000 - Tanais, Rosja, miasto antyczne, badania prowadzone pod kierunkiem dr. T. Scholla, współprowadzenie badań;
Sierpień 2000 - Pełczyska, gm. Złota, osada z okresu lateńskiego, badania prowadzone przez mgr. M. Rudnickiego, współprowadzenie badań;
Czerwiec-lipiec 2001 - Tanais, Rosja, miasto antyczne, badania prowadzone pod kierunkiem dr. T. Scholla, współprowadzenie badań;
Sierpień 2001 - Pełczyska, gm. Złota, osada z okresu lateńskiego, badania prowadzone przez mgr. M. Rudnickiego, współprowadzenie badań;
Sierpień 2002 - Struga, rej. Stolin, obł. Brześć, we współpracy z Białoruską Akademią Nauk w Mińsku, prowadzenie badań;
2002-2009 - Krosno, gm Pasłek, cmentarzysko kultury wielbarskiej, prowadzenie badań;
patrz: http://archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=403

2006-2008, 2013 - Tanais, Rosja, miasto antyczne, badania prowadzone pod kierunkiem dr. T. Scholla, współprowadzenie badań.
patrz: http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=196

2010-2012 - Novae, Bułgaria, obóz rzymski, badania prowadzone przez prof. T. Sarnowskiego, współpraca

2009-2016 - Akrai, Sycylia, Włochy, grecka kolonia i miasto rzymskie, prowadzenie badań.
Dydaktyka 2018/2019

Wszystkie informacje o zająciach dostępne na stronie USOS.

All information in USOS.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę