Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych

<< powrót


Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych

Adres:
   Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 815,
   pok. 3.15,
   Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich,
   tel. 55 21 523, pokój B14.

Kierownik:
   Prof. dr hab. Jerzy Miziołek (tradycja antyku w sztuce polskiej
   i powszechnej, sztuki wizualne Italii nowożytnej, związki artystyczne
   Polski z Italią).

Pracownicy:
   
   Dr Hubert Kowalski (tradycja antyku)
      Dr Jerzy Żelazowski (archeologia starożytnego Rzymu).


Dyżury: 
   Prof. dr hab. Jerzy Miziołek (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich,
   pok. B14) wtorek 11.30-13.00 


   Dr Hubert Kowalski (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, pok. B14) wtorek 13.15-14.30, środa 10.00-11.30

   Dr Jerzy Żelazowski (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, pok. B14) wtorek 10.00-11.30, środa 15.00-16.30


 

Strona w przygotowaniu

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę