Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zakład Papirologii
Zakład Papirologii (ZPap)

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
s. 3.15
tel. (0 22) 55 22 815

e-mail: papirologia@uw.edu.pl

Kierownik zakładu:


dr hab. prof. UW Tomasz Derda

Dyżury: poniedziałek: 13.00-14.30; wtorek: 13.00-14.30Pracownicy zakładu:


prof. dr hab. Adam Łukaszewicz

Dyżury: poniedziałek: 18:15–19:45; wtorek: 18:15–19:45


prof. dr hab. Adam Łajtar

Dyżury: poniedziałek: 13:00–15:00; wtorek: 16:00–18:00


dr Dorota Dzierzbicka

Dyżury: wtorek, godz. 16.45-18.15
czwartek, godz. 10.30-11.30


dr Grzegorz Ochała

Dyżury: poniedziałek: 13.00-14.00


mgr Tomasz Płóciennik

Dyżury: wtorek: 15:00–16:30; środa: 15:00–16:30


mgr Paweł Nowakowski

Dyżury (w pok. 204 w budynku WPiA): czwartek: 10:00–11:30


prof. dr hab. (prof. emeritus) Ewa Wipszycka-BravoDoktoranci:

Bartosz Wojciechowski

Agata Deptuła

Paweł Nowakowski

Joanna Wegner

Konstantinos Balamoshev

Andrzej Mirończuk
Papirusy w Zakładzie Papirologii: www.papyrology.uw.edu.pl


Oferta dydaktyczna Zakładu Papirologii
rok akademicki 2013/2014


Zajęcia do bloku:

 • Papirologia i epigrafika
 • wykład do bloku (T. Derda, A. Łajtar): pon. 9:45–11:15, Sz. G., s. 2.11
 • ćwiczenia do bloku (P. Nowakowski, G. Ochała): pon. 11:30–13:00, Sz. G., s. 2.11

Proseminarium:

 • Papirologia i epigrafika (A. Łajtar): śr. 13:15–14:45, Sz. G., s. 2.12

Seminaria:

 • Papirologia i epigrafika (T. Derda, A. Łajtar): czw. 13:15–14:45, Sz. G., s. 2.11
 • Egipt i świat antyczny (A. Łukaszewicz): wt. 16:45–18:15, Sz. G., s. 2.12

Wykłady ogólnouniwersyteckie i ogólnoinstytutowe:

 • Aleksandria i Rzym: spotkanie dwóch światów (A. Łukaszewicz): semestr zimowy, wt. 15:00–16:30, Sz. G., s. 2.06
 • Trade and Exchange in the Ancient Mediterranean (D. Dzierzbicka): semestr letni, wt. 16:45–18:15, Sz. G., s. 2.06

Zajęcia fakultatywne i kierunkowe:

 • Epigrafika grecka (A. Łajtar): wt. 11:30–13:00, Sz. G., s. 1.10
 • Papirologia. Lektura dokumentów greckich (T. Derda): czw. 15.00–16:30, Sz. G., s. 1.10
 • Język grecki dla zaawansowanych (T. Derda): pon. 16:45–18:15, Sz. G., s. 1.10
 • Paleografia grecka (T. Derda): semestr letni
 • Łacina dla zaawansowanych (T. Płóciennik): pon. 16:45–18:15, Sz. G., s. 2.06
 • Łacina średniowieczna (T. Płóciennik): pon. 18:30–20:00, Sz. G., s. 1.10
 • Paleografia łacińska (T. Płóciennik): wt. 13:15–14:45, Sz. G., s. 1.10
 • Scientific English in Archaeology (D. Dzierzbicka): semestr letni, śr. 15:00–18:15, Sz. G., s. 1.14
 • Konstantynopol – historia i topografia. Objazd (T. Derda): semestr letni

Wykłady monograficzne:

 • Papirusy greckie (T. Derda): czw. 11:30–13:00, Sz. G., s. 2.11
 • Piśmiennictwo Nubii chrześcijańskiej (A. Łajtar): semestr letni
 • Zmierzch faraonów: ostatni Ptolemeusze i pierwsi cesarze nad Nilem (A. Łukaszewicz): semestr zimowy, pon. 16:45–18.15, Sz. G., s. 2.11
 • Historia archeologii sródziemnomorskiej (A. Łukaszewicz): semestr zimowy, pon. 15:00–16:30, Sz. G., s. 2.11

Lektoraty:

 • Greka dla początkujących (T. Płóciennik): śr. 16:45–18:15, Sz. G., s. 1.10
 • Łacina dla początkujących (T. Płóciennik): pon. 15:00–16:30, Sz. G., s. 2.06 (gr. 1); śr. 18:30–20:00, Sz. G., s. 1.18 (gr. 2); wt. 13:15–14:45, Sz. G., s. 1.10 (gr. 3)
-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę