Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Imię i nazwisko:  mgr Marta bura

Numer pokoju: ul. Banacha 2c, budynek CNT, II piętro, pok. 2.47

e-mail: marta.bura@uw.edu.pl

Dyżur: Możliwość spotkania po wcześniejszym kontakcie mailowym.


Wykopaliska:

2015 lipiec - Vasagard, Bornholm, Dania -  współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2015 kwiecień - badania powierzchniowe na Bornholmie, współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2014 lipiec – Nexo, Hammershus, Bornholm, Dania - współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2014 marzec-kwiecień – badania powierzchniowe – linia umocnień II wojny światowej, Zabrost Wielki, współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2013 lipiec – Hammershus, Bornholm, Dania - współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2013 kwiecień - badania powierzchniowe na Bornholmie, współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2012 sierpień-wrzesień – Zabrost Wielki – Prynów, Polska, prowadzenie i dydaktyka ze studentami

2012 lipiec-sierpień – Nygård k. Rønne i Klippehøj, Bornholm, Dania - współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2011 siepień – Giżycko, Polska, współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2007 - 2011 – Uczestnictwo w kilku badaniach powierzchniowych na Mazurach (również jako współprowadząca)

2010 sierpień – Stulichy, Polska, współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2009 sierpień – Wysiecza, Polska, współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2008 lipiec-sierpień – Kal, Polska, współprowadzenie i dydaktyka ze studentami

2007 sierpień – Szurpiły, Polska

2007 lipiec – Suchań, Polska

2006 wrzesień – Ptolemais, Libia

2005 czerwiec – Tanais, Rosja

 

Wykopaliska komercyjne:

2007 maj-czerwiec – wykopaliska na obwodnicy Gołdap (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)

2006 lipiec – wykopaliska na autostradzie “A4” w okolicy Krakowa (Zakrzów) – prywatna firma archeologiczne

 

Publikacje:

 Fragmenty marmurowych naczyń z Willi z widokiem w Ptolemais w Libii, [w:] Studia i Materiały, tom XIV, Warszawa 2009, s. 5-15

Kolekcja artystycznych reprodukcji rzeźb antycznych w zbiorach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Blisko i Daleko, Jubileuszowa Księga Instututu Archeologii UW, Warszawa 2009, s. 251-256

 

Konferencje: 

2015 listopad -Ile wina mieści się w rzymskim legionie? - Warsztaty ze skanowania światłem strukturalnym na II Międzynarodowej Konferencji Humanistyki Cyfrowej, Humanistyki Cyfrowa - badanie tekstów, obrazów i dźwięku

2015 październik - Dokumentacja trójwymiarowa kociołków skośnie żłobkowanych - poster w ramach konferencji Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków - analiza potencjału i zagrożeń, UKSW Warszawa

2015 październik - Cyfrowa Piramida Fahrenhaida - referat wygłoszony wspólnie z Janusz Janowskim (IA UW), Karoliną Ziębą (UR), Piotr Wężyk (UR), w ramach konferencji Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków - analiza potencjału i zagrożeń, UKSW Warszawa

2015 październik - Dokumentacja trójwymiarowa kociołków skośnie żłobkowanych - referat na konferencji Skanowanie 3d w Archeologii, Instytutu Archeologii UW 

2015 maj - 3D documentation of an archaeological object: what information can we get? - poster na konferencji Digital Heritage 2015, 3D in knowledge production, Moesgaard Museum and Aarhus University, Dania

2014 listopad - Passive documentation demonstrated by tasks carried out in the 3D Scan Lab at the Archaeological Institute of the University of Warsaw - referat na I Międzynarodowej Konferencji Humanistyki Cyfrowej Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych

2014 czerwiec  - Pracownia skanerów 3D w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego – poster na konferencji Najnowsze techniki dokumentacyjne w archeologii – szansa czy pułapka?

2013 grudzieńBadania IAUW na Bornholmiereferat wygłaszany wspólnie z mgr J. Janowskim, konferencja sprawozdawcza IAUW

2012 marzec – organizacja konferencji Tempus IV CHTMBAL na Uniwersytecie Warszawskim

 2010 grudzień – Nowy wymiar Archeologii - Skanery 3D w Pracownii Komputerowej IA UW - referat wygłoszony wspólnie z mgr J. Janowskim

2009 grudzień Historia jednej kolekcji - poster na konferencji sprawozdawczej Instytutu Archeologii UW

2008 grudzień – udział w konferencji sprawozdawczej Instytutu Archeologii UW, referat: Przedstawienia rzeźb antycznych z wydawnictwa Bruckmanna – kolekcja unikalnych ilustracji w zbiorach IAUW

2007 grudzień – udział w konferencji sprawozdawczej Instytutu Archeologii UW, referat Stare dane nowe możliwości 

 

Wystawy:

2015 październik - Leica w badaniach archeologicznych UW, organizacja wystawy

2014 marzec – organizacja wystawy, Wyspa Skarbów, Archeolodzy z UW na Bornholmie, Projekt Hammershus

2012 Październik –  organizacja wystawy zdjęć lotnicznych i skanów 3D rytów naskalnych w ramach projekty Bornholm Air Expedition

2011 listopad – wystawa Królowa Teuta z Risan, Czarnogóra (współorganizator i oprawa graficzna)

2009 czerwiec – Wystawa „Mazury z Góry” fotografia lotnicza (graficzne i plastyczne przygotowanie wystawy – komisarz wystawy), zrealizowane przy współpracy z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

2008 czerwiec – Przygotowanie stanowiska Ośrodka Badań na Antkiem Europy Południowo-Wschodnie na pikniku naukowym radia BIS

2007 grudzień – Wystawa ze zbiorów Pracowni Dokumentacji i Zbiorów Instytutu Archeologii UW (współorganizator i graficzne przygotowanie wystawy)

 

Granty i projekty ministerialne:

2015 - Metody badań i dokumentacji nieinwazyjnej w archeologii i historii - samodzielne prowadzenia dokumentacji 3-letniego projektu; przygotowanie i prowadzenie zamówień publiczncyh, księgowość (nr grantu: 6435/IA/SP/2015, 2 970 000 zł)

 2010 – Rozbudowa nowoczesnego warsztatu naukowego pracowników Wydziału Historycznego UW - kompleksowy system digitalizacji, obróbki fotograficznej i montażu, oraz nowoczesne metody dokumentacji wyników prac archeologicznych - samodzielne prowadzenia dokumentacji projektu; przygotowanie i prowadzenie zamówień publiczncyh, księgowość (nr grantu: 6030/IA/115/2010, 800 000 zł)

2009 – Nowoczesne metody pomiarowe w archeologii - samodzielne prowadzenie dokumentacji projektu; przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych, księgowość (nr grantu: 5893/IA/115/2009, 400 000 zł)

2008 – Grant na rozbudowę sieci komputerowej na Wydziale Historycznym - samodzielne prowadzenie dokumentacji projektu; przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych, księgowość (nr grantu: 980/3/IA-LAN/2008, 15 500 zł)

2007 – Nowoczesne metody dokumentacji w archeologii – samodzielne prowadzenie dokumentacji projektu; opracowanie naukowe istoty grantu poprzez archiwizację plansz F. Bruckmanna zakończoną publikacją w Księdze Pamiątkowej IA UW; przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych, księgowość (nr grantu: 5499/IA/115/2007, 177 500 zł)

 

Inne:

Listopad 2015 - Stypendium w Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität, Bonn

Październik - podpisanie umowy partnerskiej z firmą Smartech sp. z o.o. i Leica Geosystem sp. z o.o.

Wrzesień/październik 2015 - uczestnictwo w konferncji Digital Heritage 2015 w Granadzie, Hiszpania

Wrzesień 2015 - Projekt Cyfrowa Piramida Fahrenhaida, badania piramidy w Rapie, gm. Banie Mazurskie

Sierpień 2015 - Islandia, dokumentacja trójwymiara jaskini Songhelir

Styczeń 2015- wykłady 3d Scaning in Archaeology, Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität, Bonn

Styczeń 2015 - Stypendium w Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität, Bonn

Grudzień 2014 - Stypendium w Moguncji, Uniwersytet Johannes Gutenberg w Moguncji

2013/2014, 2014/2015 – koordynator Erasmusa w Instytucie Archeologii UW

Sierpień 2014 – dokumentacja trójwymiarowa obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan na Ukrainie, we współpracy z Studium Europy Wschodniej UW

Sierpień 2014 – dokumentacja trójwymiarowa kamieniołomu w Szczyrcu k. Lwowa, we współpracy w Wydziałem Geologii UW

Czerwiec 2014 - wykład “Nowe metody dokumentacji w archeologii – skanowanie 3D” w Instytucie Archeologii, Uniwersytet w Reykjawiku, Islandia

Czerwiec 2014 - stypendium FFS ­ Erasmus Program ­ teaching staff mobility (STA/FSS) w Instytucie Archeologii, Uniwersytet w Reykjawiku, Islandia

Grudzień 2013 - Stypendium w Moguncji, Uniwersytet Johannes Gutenberg w Moguncji

Październik 2013 - Stypendium w Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität, Bonn

Czerwiec 2013 - stypendium LLP ­ Erasmus Program ­ teaching staff mobility (STA/FSS) w Muzeum Narodowym w Sztokholmie, Szwecja

Maj 2013 – skanowanie Jaskini Wisielców (Pod Oknem) w ramach projektu "Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły" (por. www.mpov.uw.edu.pl)

Marzec 2013 – koordynator Erasmusa w Instytucie Archeologii

Luty – Marzec 2013 – stypendium Salewicza  w Muzeum Narodowym w Kopenhadze, Dania

Luty 2013 – skład i przygotowanie do druku książki - Studia i materiały nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, Tom II

Grudzień 2012 – Stypendium w Bonn, Rheinische Friedrich-Wilhelm Universität, Bonn

Listopad 2012 – stypendium w Moguncji, Uniwersytet Johannes Gutenberg w Moguncji

Października 2012 - Skanowanie 3D zabytków archeologicznych (datale architektoniczne)  z wykopalisk w Bałakławie, Krym. Ukraina

Październik 2012 – koordynator wspólpracy pomiędzy Bornholms Museum a Instytutem Archeologii UW

Marzec 2012 – do teraz – redakcja, grafika, skład i przygotowanie do druku– Studia Węgorapskie, t. II

Lipiec 2012 – stypendium LLP ­ Erasmus Program ­ teaching staff mobility (STA/FSS) w Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU), Dział Archeologii i Kulturoznawstwa w Trondheim, Norwegia

Lipiec 2012 – 3D skanowanie zabytków archeologicznych w NTNU w Trondheim

Lipiec 2012 – wykład “Nowe metody dokumentacji w archeologii – skanowanie 3D” w Dziale Archeologii i Kulturoznawstwa (NTNU) w Trondheim, Norwegia

Czerwiec 2012 – skanowanie 3D rytów naskalnych w Medsebakke na Bornholmie (Bornholms Museum)

Kwiecień 2012 –  skanowanie 3D jaskini Kroczyckiej w okolicy Zawiercia

Listopad 2011 – stypendium w Moguncji, Uniwersytet Johannes Gutenberg w Moguncji

Listopad 2011 – skanowanie 3D zabytku archeologicznego w Römisch-Germanische Zentral Museum (kociołek skośno żłobkowany Eggers typ 44 z Sępolna)

Listopad 2011 – skład i przygotowanie do druku książki - Studia i materiały nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu

Lipiec-sierpień 2011 – Udział w projekcie Qurikancha - kompleksowe studium historyczno-architektonicznej dawnej Świątyni Słońca w stolicy państwa Inków - Cusco (Peru)  - skanowanie 3D dawnej Świątyni Słońca w Cusco..

Sierpnień 2011 – wykład “Skanowanie 3D jako przykład dokumentacji architektonicznej” na Wydziale Architektury na Uniwersytecie w Cusco, Peru

Lipiec 2011 – wykład “Skanowanie 3D jako przykład dokumentacji w archeologii na Wydziale Archeologii na Uniwersytecie w Cusco, Peru

Lipiec 2011 – wykład “Skanowanie 3D jako przykład dokumentacji w archeologii na przykładzie kociołka skośno żłobkowanego Eggers typ 44-49”w Muzeum Historii, Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Lipiec 2011 – szkolenie LLP ­ Erasmus Program ­ teaching staff mobility (STA/FSS) w Muzeum Historii, Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Lipiec 2011 – skanowanie 3D zabytków archeologicznych z Muzeum Historii, Uniwersytet W Oslo (dwa rzymskie naczynia brązowe, typ 44-49)

Maj 2011 – Skanowanie 3D zabytków archeologicznych z Bornholms Museum

Kwiecień 2011 – Skanowanie 3D zabytku architektonicznego w St. Crepin we Francji (XIII-wieczny kościół)

Marzec-Kwiecień 2011 – skład i przygotowanie do druku książek - Novae, Volume II

Grudzień 2010 - skład i przygotowanie do druku książek – Studia Węgorapskie, t. I

Grudzień 2010 – stypendium w Moguncji, Uniwersytet Johannes Gutenberg w Moguncji

Listopad-grudzień 2010 – Wirtualne Muzeum dla Muzeum Wojska Polskiego, Oddział Muzeum Katyńskie – digitalizacja 130 000 obiektów różnymi technikami (skany, fotografia, skany 3d), koordynator projektu.

Listopad-grudzień 2010 – skład i przygotowanie do druku książek ­ Nowinka, Site first The cemetery from the Late Migration Period in the northern Poland i Dziedzictwo archeologiczne w Polce, formy edukacji i popularyzacji.

Kwiecień-Wrzesień 2009 – Graduacja ­ koordynator z ramienia Dziekana Wydziału Historycznego prof. dr hab. E. B. Zybert

2007 – skład i przygotowanie do druku książki - Pogranicze Trzech Światów,

2009 – przygotowanie do druku książki ­ Barbaricum Vol. 8,

2008-2009 – skład, grafika i przygotowanie do druku książki ­ Novae, Volume I

2007 – grafika i przygotowanie do druku książki ­ Frontiers of the Roman Empire, The Lower Danube Limes in Bulgaria

2007-2008 – skład i przygotowanie do druku książki - Północ Italii Przedrzymskiej

2007-2009 – Skatalogowania, uporządkowanie oraz zeskanowanie zbiorów Slajdoteki IA UW (szklane negatywy, plansze z wydawnictwa F. Bruckmanna)

 

 Wolontariat w Pracowni Komputerowej IA UW w roku akademicki 2007/2008, oraz semestr zimowy roku akademickiego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

Staż w pracowni Komputerowej IA UW od stycznia 2009 do września 2009 roku <<< powrót

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę