Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

<< powrót


Wczesne średniowiecze

Wczesne średniowiecze

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Adres:
  Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 821, 55 22 822, 
  pok. 3.21, 3.21a.


Kierownik:

Doc. dr Wojciech Wróblewski (archeologia pogranicza Słowian Wschodnich i Zachodnich, archeologia obszarów nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu) Bibliografia prac


Pracownicy:

Prof. dr hab. Andrzej Buko (archeologia Europy wczesnośredniowiecznej, 
ceramologia) Bibliografia prac

 

Prof. UW dr hab.Joanna Kalaga (archeologia Polski wczesnośredniowiecznej) 

 

Dr Tomasz Nowakiewicz (archeologia wczesnego średniowiecza) Bibliografia prac

 

Dr Dariusz Błaszczyk (archeologia Polski i Europy wczesnośredniowiecznej, badania izotopowe)

e-mail: d.blaszczyk@uw.edu.pl

 

Mgr Monika Różańska-Kardaś

Dyżury

dr Dariusz Błaszczyk

środa: godz. 12.00-13.00

 

prof. dr hab. Andrzej Buko

po uprzednim uzgodnieniu: abuko@uw.edu.pl


 

 

prof. UW dr hab. Joanna Kalaga

poniedziałek: godz. 15.00-16.45

 mgr Monika Różańska- Kardaś

pn.-pt. godz. 9.00-15.00


dr Tomasz Nowakiewicz

czwartek: godz.  13.00 - 15.00


doc. dr Wojciech Wróblewski

wtorek: godz.  17.00-19.00
Opis działalności:

Przedmiotem badań naukowych i dydaktyki Zakładu jest archeologia społeczności zamieszkujących ziemie polskie i Europę w okresie pomiędzy VI a połową XIII w. Szczególne miejsce w naszych pracach zajmują kwestie dotyczące obrządku pogrzebowego (dr hab. Joanna Kalaga), archeologia pogranicza Słowian Wschodnich i Zachodnich we wczesnym średniowieczu oraz obszarów nadbałtyckich (dr W. Wróblewski), osadnictwo pruskie okresu wczesnego średniowiecza (mgr T. Nowakiewicz), osadnictwo ziem polskich doby plemiennej (mgr E. Marczak) oraz procesy formowania struktur protopaństwowych i wczesnopaństwowych wczesnośredniowiecznej Europy (prof. A. Buko). W przedmiotowych kwestiach pracownicy Zakładu prowadzą studia źródłowe i badania wykopaliskowe, współpracując z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.


Projekty badawcze pracowników Zakładu:
 Prof. dr hab. Andrzej Buko:
1. Pogranicza etniczne i kulturowe we wczesnym średniowieczu (temat realizowany we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN). Udział w pracach terenowych prowadzonych z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i we współpracy z archeologami chełmskimi, ukraińskimi i z krajów Zachodniej Europy, tworzy dogodną platformę badania kultur pogranicza w kontekście formowania się państwowości polskiej i ruskiej, a studentom zapewnia możliwość odbywania dobrze zorganizowanych i atrakcyjnych letnich ćwiczeń terenowych. Unikatowe znaczenie mają w tym kontekście stanowiska archeologiczne, oraz struktury, obiekty i znaleziska o wyrazistych cechach różnych kultur: należących do rzymskiego Zachodu oraz cywilizacji rusko-bizantyjskiej. Przedmiotowe prace koncentrują się na ziemi chełmskiej.


Badania archeologiczne


Bezławki - wczesnośredniowieczne grodzisko pruskie


Chełm - badania w mieście średniowiecznym


Podebłocie - zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza


Stołpie - wczesnośredniowieczna wieża mieszkalna


Truszki-Zalesie - zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę