Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

<< powrót


Wczesne średniowiecze

Wczesne średniowiecze

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

 

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.21, 3.21a, tel. 55 22 821, 55 22 822

 

Kierownik:

doc. dr Wojciech Wróblewski

Zainteresowania naukowe: archeologia pogranicza Słowian Wschodnich i Zachodnich, archeologia obszarów nadbałtyckich we wczesnym średniowieczu)

Dyżur: wtorek 17.00-19.00 (pokój 321a)

e-mail: wojciech_wroblewski@hotmail.com

Bibliografia prac


Pracownicy:

prof. dr hab. Andrzej Buko (pracownik emerytowany)

Zainteresowania naukowe: archeologia Europy wczesnośredniowiecznej, 
ceramologia

Dyżur: po uprzednim uzgodnieniu

e-mail: abuko@uw.edu.pl

Bibliografia prac

 

prof. UW dr hab.Joanna Kalaga (pracownik emerytowany)

Zainteresowania naukowe: archeologia Polski wczesnośredniowiecznej 

Dyżur: po uprzednim uzgodnieniu

e-mail: jk@pradzieje.pl

 

dr Tomasz Nowakiewicz 

Zainteresowania naukowe: archeologia wczesnego średniowiecza

Dyżur: środa 12.00-13.00

e-mail: nowakiewicz@yahoo.com

Bibliografia prac

 

dr Dariusz Błaszczyk 

Zainteresowania naukowe: archeologia Polski i Europy wczesnośredniowiecznej, badania izotopowe

Dyżur: poniedziałek 12.30-13.30

e-mail: d.blaszczyk@uw.edu.pl

 

mgr Monika Różańska-Kardaś

Zainteresowania naukowe: średniowieczna ceramika islamska

Dyżur: urlop

e-mail: rozanskamoni@gmail.com

Opis działalności:

Przedmiotem badań naukowych i dydaktyki Zakładu jest archeologia społeczności zamieszkujących ziemie polskie i Europę w okresie pomiędzy VI a połową XIII w. Szczególne miejsce w naszych pracach zajmują kwestie dotyczące obrządku pogrzebowego (dr hab. Joanna Kalaga), archeologia pogranicza Słowian Wschodnich i Zachodnich we wczesnym średniowieczu oraz obszarów nadbałtyckich (dr W. Wróblewski), osadnictwo pruskie okresu wczesnego średniowiecza (mgr T. Nowakiewicz), osadnictwo ziem polskich doby plemiennej (mgr E. Marczak) oraz procesy formowania struktur protopaństwowych i wczesnopaństwowych wczesnośredniowiecznej Europy (prof. A. Buko). W przedmiotowych kwestiach pracownicy Zakładu prowadzą studia źródłowe i badania wykopaliskowe, współpracując z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.


Projekty badawcze pracowników Zakładu:
 Prof. dr hab. Andrzej Buko:
1. Pogranicza etniczne i kulturowe we wczesnym średniowieczu (temat realizowany we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN). Udział w pracach terenowych prowadzonych z ramienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i we współpracy z archeologami chełmskimi, ukraińskimi i z krajów Zachodniej Europy, tworzy dogodną platformę badania kultur pogranicza w kontekście formowania się państwowości polskiej i ruskiej, a studentom zapewnia możliwość odbywania dobrze zorganizowanych i atrakcyjnych letnich ćwiczeń terenowych. Unikatowe znaczenie mają w tym kontekście stanowiska archeologiczne, oraz struktury, obiekty i znaleziska o wyrazistych cechach różnych kultur: należących do rzymskiego Zachodu oraz cywilizacji rusko-bizantyjskiej. Przedmiotowe prace koncentrują się na ziemi chełmskiej.


Badania archeologiczne


Bezławki - wczesnośredniowieczne grodzisko pruskie


Chełm - badania w mieście średniowiecznym


Podebłocie - zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza


Stołpie - wczesnośredniowieczna wieża mieszkalna


Truszki-Zalesie - zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza

 

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę