Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

<< powrót


Panorama Starego Miasta w Warszawie

Panorama Starego Miasta w Warszawie


Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza 
i Czasów Nowożytnych

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28,
Szkoła Główna, 
tel. (0-22) 55 22 813, pok. 3.13 i 0.36.

Pracownicy:

dr Michał Starski   - kierownik Zakładu - m.starski@uw.edu.pl

mgr Karolina Blusiewicz - asystentka - karolina.blusiewicz@gmail.com

mgr Przemysław Michalik - doktorant - pmichalik@poczta.onet.pl

 

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Jerzy Kruppé

prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman - ekowalczyk@uw.edu.pl

(Bibliografia prac). 

mgr Martyna Milewska - m.milewska@uw.edu.pl


Dyżury pracowników Zakładu:

dr hab. prof. UW Elżbieta Kowalczyk-Heyman - piątek, 9.30 - 11.30
prof. dr hab. Jerzy Kruppé - czwartek 13:00-14:00
mgr Martyna Milewska - poniedziałek: 11:30-13:00 (pok. 0.36 lub 3.13)
czwartek: 10:00-11:30 (pok. 0.36 lub 3.13)
dr Michał Starski - środa: 11:30-13:00 (pok. 0.36 lub 3.13)
czwartek: 14:45-16:00 (pok. 0.36 lub 3.13) 

mgr Karolina Blusiewicz - środa: 11:30-13:00, s. 0.36 

mgr Przemysław Michalik - poniedziałek: 14:00 - 16:00


Zakład prowadzi prace w ramach następujących tematów:

1. Miejscowe nazwy obronne w średniowieczu

    - dr hab. prof. UW - E. Kowalczyk-Heyman

2. Osadnictwo pogranicza mazursko-krzyżackiego

    - dr hab. prof. UW - E. Kowalczyk-Heyman

3. Archeologia miejska i kultura materialna Państwa Krzyżackiego

    - prof. dr hab. J. Kruppé, mgr M. Milewska, dr M. Starski, mgr K. Blusiewicz

4. Archeologia i kultura materialna Wielkiego Księstwa Litewskiego w  późnym      średniowieczu i nowożytności - prof. dr hab. J. Kruppé, mgr M. Milewska
 
  Zakład prowadzi badania archeologiczne na terenie miasta lokacyjnego w Pucku i Skarszewach oraz założenia zamkowego w Człuchowie. Prace badawcze są połączone z organizacją specjalistycznych ćwiczeń terenowych z zakresu badań archeologiczno - architektonicznych.
  W realizacji programu dydaktycznego uczestniczą także współpracujący z Zakładem specjaliści z grona badaczy polskich, czeskich i litewskich.

 

Zajęcia prowadzone przez Zakład w roku akademickim 2015/2016:
 
Wykłady:
- Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych, prowadzący dr M. Starski, czwartek, g. 9.45–11.15, s. 1.18 (wykład do bloku Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych), sem. letni.

- Źródła niematerialne w warsztacie badawczym archeologa, prowadzący prof. dr hab. J. Kruppé, czwartek, g. 9.45–11.15, s. 2.06A (wykład monograficzny) sem. letni.

 

Ćwiczenia:
- Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych, prowadząca mgr M. Milewska, czwartek, g. 11.30–13.00, s. 0.36 (ćwiczenia do bloku Archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych), sem. letni.


Zajęcia kierunkowe i fakultatywne:
- Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce, prowadzący dr Michał Starski, środa, g. 9. 45–11. 15, s. 0.36, sem. zimowy.

- Architektura i budownictwo w archeologii średniowiecza, prowadząca mgr M. Milewska, poniedziałek, g. 11.30–13.00, s. 0.36, sem. zimowy.

- Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej, prowadząca mgr Karolina Blusiewicz, środa, g. 9.45–11.15, s. 0. 36, sem. letni.

 

Proseminarium:

- Archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, prowadzący dr M. Starski, czwartek, g. 13.15–14.45, s. 0.36.

 

Seminarium:
- Archeologia  pnego średniowiecza i czasów nowożytnych, prowadzący prof. dr hab. J. Kruppé, czwartek g. 11.30 – 13.00, s. 0.36.


Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Puck - zamek krzyżacki i starościński


Puck - Ratusz i rynek miejski


Człuchów - zamek krzyżacki i starościński


Dziewiętnastowieczny cmentarz w Pucku


Projekty realizowane przez pracowników Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych


Konferencja Homo Fabicator


Grant MKiDN. Źródła archeologiczne do dziejów miasta i zamku w Pucku. Opracowanie i publikacja.


Grant NCN. Sonata 5. Kultura materialna Pucka w późnym średniowieczu. Archeologiczny portret małego miasta na południowym wybrzeżu Bałtyku.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę