mgr Aleksandra Chołuj

Imię i nazwisko:mgr
Aleksandra Chołuj
Numer pokoju:318
e-mail:aleksandra.choluj@gmail.com

Archeolog śródziemnomorski i latynoamerykanista, doktorantka IAiE PAN.

Doświadczenie zdobywała na wykopaliskach w różnych częściach świata, ale najchętniej powraca na stanowisko wielokulturowe Begastri, gdzie od 2009 roku jest członkiem misji hiszpańskiej z ramienia Universidad de Murcia i skąd opracowuje materiał szklany do pracy doktorskiej.

Od kwietnia 2016 roku jest głównym realizatorem projektu „Kontakty handlowe regionu Murcji (Hiszpania) ze światem śródziemnomorskim w starożytności na podstawie źródeł archeologicznych i historycznych” finansowanym ze środków NCN Harmonia.

Specjalizacje i zainteresowania badawcze: archeometria szkieł starożytnych, szlaki handlowe zachodniej części Środziemnomorza, archeologia rzymskiej Hiszpanii, archeologia Ameryk.

Autor: Aleksandra Pawlikowska

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE