Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl


Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

                    pokoje 3.08 i 3.25, tel.: 55 22 808 i 55 22 825

Kierownik
dr hab. Sławomir Rzepka

Pracownicy
dr hab. Mirosław Barwik
dr Dorota Dzierzbicka

mgr Łukasz Jarmużek

prof. dr hab. Andrzej Niwiński

dr hab. Anna Wodzińska
dr Dobrochna Zielińska

 

Doktoranci

Katarzyna Danys

Bogusław Franczyk

Dagmara Haładaj

Adrianna Madej

Maciej Wyżgoł


Dyżury i kontakt
(semestr zimowy 2018/19)


dr hab. Sławomir Rzepka
środa, godz. 13.00-14.30
czwartek, godz. 11.30-13.00
pokój 3.25
e-mail: s.rzepka@uw.edu.pl

dr hab. Mirosław Barwik
wtorek, godz. 15.00-16.30
piątek 11.15-13.15
pokój 3.25

e-mail: mbarwik@uw.edu.pl

dr Dorota Dzierzbicka
wtorek, godz. 16.45-18.15
czwartek, godz. 10.30-11.30 
pokój 3.25
e-mail: d.dzierzbicka@uw.edu.pl


mgr Lukasz Jarmużek
poniedziałek, godz. 11.30 - 13.00
pokój 3.25
e-mail: l.jarmuzek@uw.edu.pl


prof. dr hab. Andrzej Niwiński
pokój 3.25
e-mail: andrzejniwi.egipt@gmail.com

dr hab. Anna Wodzińska

  środa, godz. 11.30–13.00
czwartek, godz. 11.30–13.00 

pokój 3.08
e-mail: annawodzinska@uw.edu.pl

 

dr Dobrochna Zielińska
wtorek, godz. 13.30 - 15.00
środa, godz. 11.00 - 12.30
pokój 3.08
e-mail: d.zielinska@uw.edu.pl


DYDAKTYKA

 

 

Zajęcia prowadzone w roku 2018/2019

przez pracowników Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii

 

dr hab. Mirosław Barwik

dr Dorota Dzierzbicka

mgr Łukasz Jarmużek

prof. dr hab. Andrzej Niwiński

dr hab. Sławomir Rzepka

dr hab. Anna Wodzińska

dr Dobrochna Zielińska

 

 


BADANIA

Zapraszamy na stronę: http://www.polacynadnilem.uw.edu.pl

Tell el-Retaba


Kierownik badań: dr Sławomir Rzepka
Miejsce badań: Tell el-Retaba, Wadi Toumilat, 35 km na zachód od Ismailiji, Egipt
Charakter stanowiska: twierdza z czasów Nowego Państwa i późniejsza osada
Datowanie: Średnie Państwo – Okres Ptolemejski

Tell el-Retaba leży w strategicznym punkcie, w środkowej części Wadi Toumilat, przez którą prowadził ważny szlak łączący Egipt z Syropalestyną. Miejsce to wielu badaczy identyfikuje z biblijnym Pitom. Co najmniej od czasów XVIII dynastii istniała w tym miejscu twierdza (osadnictwo wcześniejsze sugerują powierzchniowe znaleziska ceramiki z czasów Średniego Państwa). W Okresie Późnym miejsce to straciło na znaczeniu na rzecz pobliskiego Tell el-Maskhuta, osadnictwo trwało jednak po Okres Ptolemejski.
W kwietniu 2007 roku prace na stanowisku rozpoczęła Tell el-Retaba Archaeological Mission, działająca z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, we współpracy ze słowacką Aigyptos Foundation. Przeprowadzono badania powierzchniowe (w tym prospekcję geofizyczną), od roku 2008 trwają badana wykopaliskowe. W pracach uczestniczy dr Anna Wodzińska.


Deir el-Bahari


Kierownik badań: Dr Zbigniew Szafrański
Miejsce badań: Luksor, Gurna (Egipt)
Charakter stanowiska: świątynia z okresu XVIII dynastii

Prace prowadzone z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze przy współudziale pracowników Zakładu. Dr Mirosław Barwik (zastępca kierownika misji) przygotowuje publikację Kompleksu Kultu Królewskiego oraz projekt rekonstrukcji tego zespołu, położonego w południowej części górnego tarasu świątyni. Zespół ten był miejscem, gdzie celebrowano rytuał kultu pośmiertnego królowej oraz jej ojca Tutmozisa I.
W marcu 2002 roku miała miejsce ceremonia oficjalnego otwarcia górnego tarasu świątyni przez prezydenta Egiptu Mohammeda Hosni Mubaraka.


Naqlun


Kierownik badań: prof. dr Włodzimierz Godlewski
Miejsce badań: Deir el Malaq, Fajum, Egipt
Charakter stanowiska: zespół eremów oraz średniowieczny klasztor
Datowanie: koniec V wieku – XIV wiek


Naqlun (kopt.Nekloni) to liczny zespół eremów (89) wykutych w zboczach niewysokich wzgórz, oraz rozległa zabudowa monastyczna ze średniowiecznym kościołem. Badania, prowadzone w ramach programu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze, obejmują kilka zagadnień: architekturę eremów skalnych i architekturę monastyczną; malowidła ścienne z początków XI wieku; nekropolę późnoantyczną z VI- VII wieku oraz rozległy cmentarz średniowieczny z XI – XIII wieku; liczne dokumenty pisane: greckie, koptyjskie i arabskie; tkaniny; szkło; drewno; plecionki; ceramikę i monety.


Dongola


Kierownik badań: prof. dr Włodzimierz Godlewski
Miejsce badań: Old Dongola, Sudan, prowincja północna.
Charakter stanowiska: miasto królewskie silnie ufortyfikowane
Datowanie: koniec V wieku - XVII wiek

Badania w Dongoli są częścią programu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze. Prace wykopaliskowe na terenie cytadeli dongolańskiej obejmują fortyfikacje oraz zespół zabudowy pałacowej, sakralnej i mieszkalnej. Cytadela w Dongoli była fundacją pierwszych królów Makurii. Była ich siedzibą, centrum administracji i miejscem magazynowania zasobów królestwa. Badania obejmują architekturę, malarstwo ścienne oraz różne formy rzemiosła. W drugiej połowie XIV wieku, po opuszczeniu cytadeli przez dwór królewski, rozpoczyna się nowy etap rozwoju architektury mieszkalnej powiązany ze zmianami społecznymi i napływem nowej ludności.


Wczesna Makuria


Kierownik badań: prof. dr Włodzimierz Godlewski i dr Mahmoud el Tayeb
Miejsce badań: Zuma, Merowe el Sheriq i Tanqasi, Sudan
Charakter stanowiska: fortyfikacje i nekropole z tumulusami (kurhanami)
Datowanie: IV – VI wiek

Program Wczesna Makuria jest próbą ustalenia regionu w którym po rozpadzie królestwa meroickiego (połowa IV wieku) powstaje królestwo Makurii, jest także próbą ustalenia w jaki sposób społeczność meroicka przekształciła się w społeczność makurycką i jaka była rola ludności napływowej – plemion Noba. Badania obejmują cmentarze oraz ufortyfikowane osiedla. Program jest realizowany w ramach prac Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze na terenach zagrożonych budową tamy na IV katarakcie.


Non-textual marking systems in Ancient Egypt

Projekt realizowany przez nasz Zakład we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie, finansowany przez Fundację Alexandra von Humboldta.

kierownicy projektu: dr Sławomir Rzepka, prof. Frank Kammerzell

Przedmiotem badań są nietekstowe systemy znaków, takie jak znaki garncarskie, znaki kamieniarskie i inne tzw. "funny signs".

Zapraszamy na stronę internetową: www.ntms.uw.edu.pl.


Granty badawcze

Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba,

kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka

finansowany z grantu MNiSW nr N N109 244839

czas trwania projektu: 01.09.2010-30.08.2013

w projekcie uczestniczy także dr Anna Wodzińska

 

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja

kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska

finansowany z grantu NCN nr 2011/01/D/HS3/06119

czas trwania projektu: 1.12.2011-30.11.2014

 

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba,

kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka

finansowany z grantu NCN nr 2012/05/B/HS3/03748 (OPUS)

czas trwania projektu: 18.03.2013-17.03.2016

w projekcie uczestniczy także dr Anna Wodzińska

 

Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e.

kierownik projektu: dr Dorota Dzierzbicka

finansowany z grantu NCN nr 2013/11/D/HS3/02461 (SONATA)

czas trwania projektu:07.2014-07.2017

 

Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba

kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka

finansowany z grantu NCN nr 2015/17/B/HS3/00597 (OPUS)

czas trwania projektu: 1.03.2016-28.02.2019

w projekcie uczestniczy także dr hab. Anna Wodzińska

 

Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian - zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji

kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska

finansowany z grantu NCN nr 2015/18/M/HS3/00621 (HARMONIA)

czas trwania projektu: 2016-2019


Archiwum

12. czerwca 2018

wykład:

Prof. Christiana Köhler

Institut für Ägyptologie, Universität Wien

Wadi el-Sheikh. Exploring ancient chert mines in the Eastern Desert of Egypt

***

23.-30. czerwca 2017

Seria wykładów towarzyszących wystawom

Nie tylko piramidy... 80 lat polskiej archeologii w Egipcie

(Stara Biblioteka UW, Krakowskie Przedmieście 26/28)

Zaczęło się w Edfu...  80 lat polskiej archeologii w Egipcie 

(Muzeum UW, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Krakowskie Przedmieście 32)

 

   Dr hab. Krzysztof Jakubiak

   MARINA EL-ALAMEIN – UNIKALNE STANOWISKO Z OKRESU GRECKO-

   RZYMSKIEGO NAD MORZEM ŚRÓDZIEMNYM

 

   Dr Zbigniew Szafrański

   ŚWIĄTYNIA HATSZEPSUT – PERŁA ARCHITEKTURY EGIPSKIEJ

 

   Prof. Andrzej Niwiński

   MUMIE EGIPSKIE – ODWIECZNA ZAGADKA

 

   Prof. Bogdan Żurawski

   HISTORIA POLSKICH BADAŃ W NUBII

 ***

13. czerwca 2017

wykład:

Prof. Elizabeth Bolman

Temple University, Philadelphia

The Red Monastery Church (Upper Egypt) in Context

***

12. czerwca - 12. lipca 2017

wystawa:

"Nie tylko piramidy... 80 lat polskiej archeologii w Egipcie"

budynek dawnego BUW

Krakowskie Przedmieście 26/28

Nie tylko piramidy plakat

***

12. czerwca - 12. lipca 2017

wystawa:

"Zaczęło się w Edfu... 80 lat polskiej archeologii w Egipcie"

Muzeum UW (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich)

Krakowskie Przedmieście 32

Zaczęło się w Edfu plakat

***

8. listopada 2016

wykład:

Dr Gisela Helmecke

Museum für Islamische Kunst in Berlin

Islamic fashion for Christians? The Naqlun case

***

28. czerwca 2016

wykład:

Prof. Loredana Sist

La Sapienza – Università di Roma

A forgotten City of the Western Delta. Excavations at Kôm el-Ghoraf, the Ancient Metelis

***

15. czerwca 2016

wykład:

Dr Derek Welsby

The British Museum

Kawa, a major Kushite town in the Northern Dongola Reach

***

17. maja 2015

wykład:

Dr Donald Whitcomb

The Oriental Institute of the University of Chicago

A Cosmopolitan City:  Muslims, Christians, and Jews in Old Cairo

***

16. maja 2015

wykład:

Dr Christian Gaubert

L’Institut français d’archéologie orientalne du Caire

Prof. Jean-Michel Mouton

L’École Pratique des Hautes Études

Les archives des Banu Bifam et leur apport pour la connaissance du Fayyoum fatimide

***

16. maja 2015

wykład:

Dr Naim Vanthieghem

L’Université Libre de Bruxelles

What next after the archive of the Banu Bifam? Some interesting Arabic documents of the monastery of Naqlun

***

15. maja 2015

wykład:

Prof. Janet Johnson

The Oriental Institute of the University of Chicago

Cleopatra as stateswoman

***

26. maja 2015

wykład:

Dr Bruce Williams

The Oriental Institute of the University of Chicago

Transitions in Ancient Nubia

***

7. maja 2015

wykład:

Dr Neal Spencer

The British Museum

Amara West: exploring lived experience in a colonial town of the late second millenium BC

***

22. października 2013

wykład:

Prof. Frank Kammerzell

Humboldt Universität, Berlin

Linguistics and Archaeology

***

14. października 2013

wykład:

Dr Julia Budka

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien

The 18th Dynasty at Sai Island, Upper Nubia. New results from the 2013 field season

***

18. czerwca 2013

wykład:

Charles Bonnet

Dukki Gel, Kerma.

The African Remains and the Egyptian Occupation

***

25.-27. kwietnia 2013

konferencja:

"Delta nad Sinai: Current research"

program i abstrakty

***

5. czerwca 2012

wykład:

Dr Karla Kroeper

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Berlin

Naga in the 21st Century

***

11. marca 2011

wykład:

Prof. Alessandro Roccati

Egyptians abroad in the third millenium BC


Polecane strony internetowe

Egipt faraoński

 

http://oeb.griffith.ox.ac.uk (dostęp tyllko z komputerów w IA UW)

http://www.gizapyramids.org/

http://www.pcma.uw.edu.pl/

http://www.ifao.egnet.net/bifao/

http://www.thebanmappingproject.com/

http://aaew2.bbaw.de/tla/

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/er/

http://www.iksiopan.pl/

http://www.egyptologyforum.org/EEFDigijournals.html

http://www.egyptologyforum.org/EEFSeries.html

http://www.aeraweb.org/

http://www.amarnaproject.com/

http://www.britishmuseum.org/research/publications/online_journals.aspx

http://www.ees.ac.uk/

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/search-publication-results?searchType=C&Tag=egypt&title=&author=&pt=0&tc=0&dept=0&fmt=0

http://www.ucl.ac.uk/museums/petrie

http://www.papyri.info/bibliosearch

 

Nubia

http://ancientworldonline.blogspot.com/2010/08/open-access-nubia.html


-----

Drukuj Wydrukuj tę stronę