Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zakłady - Zakład Archeologii Egejskiej

<< powrót


Zakład Archeologii Egejskiej - Department of Aegean Archaeology

Adres:
Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 814 pok. 3.14.

e-mail: egea@uw.edu.pl

Kierownik:
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Zainteresowania: archeologia egejska, obyczaje grzebalne, pamięć wśród społeczeństw Grecji starożytnej

Dyżury: Semestr zimowy 2018/2019 (od 3 października):
poniedziałki: 15.45-16.30
środy 13.15-15.00

Winter semester:
Mon. 15.45-16.30
Wed 13.15-15.00

 

Pracownicy:

 


Dr Małgorzata Siennicka

Zainteresowania: archeologia Grecji lądowej w epoce brązu, techniki tkackie w epoce brązu

Dyżury: Urlop naukowy - A postdoc in the ERC Consolidator Project WEIGHTANDVALUE : Weights and measures, weight metrology, value, origin of money, Bronze Age, Europe, West Asia, South Asia.


Dr Agata Ulanowska

Zainteresowania: archeologia i technologia włókiennictwa, archeologia egejska, archeologia eksperymentalna, Kreta minojska, produkcja włókiennicza w Egei w epoce brązu, gliptyka egejska

e-mail: a.ulanowska@uw.edu.pl

profil: https://uw.academia.edu/AgataUlanowska

Projekty badawcze:

2018-2021: Tekstylia i pieczęcie. Relacje pomiędzy produkcją włókienniczą a pieczęciami i praktykami stemplowania w Grecji epoki brązu

2018: Eksperymentalne dokumentowanie tkanin archeologicznych z użyciem skanerów 3D

2015-2017:  Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu - badania porównawcze egejskich technik tkackich

Dyżury: semestr zimowy 2018/2019: wtorki, godz. 13.00-15.00


Doktoranci

obecni:

mgr Kinga Bigoraj

mgr Anna Filipek

mgr Katarzyna Żebrowska

wypromowani: 
dr Katarzyna LaszczakKonferencje


Call for Papers for the 7th CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY, June 6-7, 2019, Warsaw, Poland


Application Form for the 7th CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY, June 6-7, 2019, Warsaw, Poland


Ogólnopolska konferencja "Archeologia włókiennictwa w Polsce - nowe badania, nowi badacze", Warszawa, 27 - 28 marca 2018, program i książka abstraktów


Call for Papers for the 6th CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY, June 14-15, 2018, Warsaw, Poland


SYMPOZJUM EGEJSKIE. 6TH CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY_CONFERENCE PROGRAMME


SYMPOZJUM EGEJSKIE. 6TH CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY_BOOK OF ABSTRACTS


Call for Papers for THE 5TH YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY, 1-2 June 2017, Warsaw, Poland


The 5th Aegean Conference_PROGRAM


The 5th Aegean Conference_BOOK OF ABSTRACTS


Call for Papers. DYNAMICS AND ORGANISATION OF TEXTILE PRODUCTION IN PAST SOCIETIES IN EUROPE AND THE MEDITERRANEAN, Łódź, 21-22 June, 2017


Program


Call for Papers. THE 4th STUDENTS’ AND YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAELOGY


Call for Papers. THE 3rd YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAELOGY


THE 3rd AEGEAN CONFERENCE_BOOK OF ABSTRACTS


THE 3rd AEGEAN CONFERENCE_PRELIMINARY PROGRAM


Siennicka M., Ulanowska A., Rahmstorf L. 2015, Textiles in a social context. Textile production in Europe and the Mediterranean in the 4th and 3rd millennia BCE (Session report), TEA 43, 41-44


Publikacje

SEPAA 1 (2017)

SEPAA 1 (2017)

Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology is a new, peer-reviewed series created and edited by Katarzyna Żebrowska, Agata Ulanowska, and Kazimierz Lewartowski as a platform presenting and introducing a broad scope of new research approaches and themes, as well as the newcomers to the discipline, i.e. these authors who are at the beginning of their research career in the field of Aegean Archaeology. We hope that this series will serve as a concise guide presenting the most recent research interests undertaken by early career scholars, as well as new trends in archaeology of the Bronze Age Aegean.

Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology Vol. 1 (2017) can be downloaded from here: SEPAA 1 (2017)


Syndesmoi 5

Syndesmoi 5

Syndesmoi 5: International Course in Archaeology. “Papers in Mediterranean Archaeology”, edited by Marianna Figuera and Katarzyna Żebrowska, is dedicated to the scientific activity and interests developed by former participants of the International Course organized by the University of Catania (Italy), which since 2009 has involved also the University of Warsaw (Poland). It contains several articles related to the Bronze Age and Ancient Aegean. The volume has been published in 2016 in the Italian Syndesmoi series. 

Syndesmoi 5 can be downloaded from here: Syndesmoi 5


Syndesmoi 4

Syndesmoi 4

The proceedings of the 2nd Aegean Conference, organized by the Department of Aegean Archaeology, have been published in 2016 in the Italian Syndesmoi series as "Sympozjum Egejskie. Proceedings of The 2nd Students’ Conference in Aegean Archaeology: Methods – Researches – Perspective, Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland, April 25th, 2014". The volume was edited by Pietro Militello and Katarzyna Żebrowska.

Syndesmoi 4 can be downloaded from here: Syndesmoi 4


Warsztaty

Autor: A. Ulanowska

“Aegean Bronze Age Textile Techniques – Spinning and Weaving. 3rd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw”, 13-17 June, 2016, ogłoszenie


"Aegean Bronze Age Textile Production Techniques - Spinning and Weaving", 2nd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw, 15-19 June 2015, sprawozdanie


"Aegean Bronze Age Textile Production Techniques - Spinning and Weaving", 2nd Experimental Archaeology Workshop in Warsaw, 15-19 June 2015, program


AEGEAN BRONZE AGE TEXTILE PRODUCTION TECHNIQUES - SPINNING AND WEAVING. 1ST EXPERIMENTAL ARCHAEOLOGY WORKSHOP IN WARSAW, więcej…


Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu

Archeologia włókiennictwa i produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu stały się przedmiotem badań prowadzonych przez Agatę Ulanowską. Ważnym elementem tych badań są testy typu 'Do It Yourself'  przeprowadzane wraz ze studentami w ramach cyklicznie prowadzonych zajęć dydaktycznych powięconych produkcji włókieniczej i technologii włókiennictwa, oraz uczestnikami organizowanych przez Zakład międzynarodowych warsztatów archeologii eksperymentalnej.

Na potrzeby testów powstała niewielka pracownia włókiennicza. Na jej wyposażenie składają się dwa krosna ciężarkowe, których budowa wzorowana jest na krosnach skandynawskich, różne typy krosien do krajek (bardko, tabliczki) oraz ramy tkackie, narzędzia do obróbki surowców, oraz gliniane kopie narzędzi z epoki brązu wykonane przez studentów: ciężarki tkackie i przęsliki. Celem testów jest przede wszystkim poznanie podstawowych technik włókienniczych, jakie znane były w Egei w epoce brązu od strony praktycznego know-how. Ponadto ocenie badawczej poddawane są wszystkie prace związane z tkaniem, począwszy od snowania, na zakańczaniu tkanin skończywszy. Szczególną uwagę poświęcamy kwestii czasochłonności poszczególnych prac oraz poziomu koniecznej koncentracji. Wykonywane w ramach testów tkaniny opisywane są na specjalnych kartach dokumentacyjnych, przygotowanych osobno dla każdej techniki tkackiej. 

Więcej informacji na temat tkactwa eksperymentalnego znaleźć można na Facebooku Zakładu  https://www.facebook.com/zaeiauw 

Bardko

Bardko

Autor: A. Ulanowska

Ciężarki dyskoidalne

Ciężarki dyskoidalne

Autor: K. Żebrowska

Krosna ciężarkowe

Krosna ciężarkowe

Autor: A. Ulanowska


Materiały dla studentów

Podręcznik archeologii egejskiej

Mapy do podręcznika w Google Maps


Praca magisterska/licencjacka - jak się ją pisze i jak się jej nie pisze (wersja listopad 2017)


Chronologia względna okresu wczesnohelladzkiego


System chronologii względnej Krety


Problem Knossos


Zniszczenia i katastrofy na Krecie


Datowanie wybuchu Santorynu


Chronologia Krety po przedatowaniu Santorynu


Periodyzacja Grecji klasycznej

-------------------------------------

Mapy do wykładu z Grecji klasycznej

Poniżej link do map otwierających się w Google Maps. Są to te same mapy, z których korzystamy w czasie wykładu i z nim związane.

Link do map

--------------------------------------


Technika ceramiki czarno-/czerwonofigurowej


Krepidoma, stylobat, stereobat

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę