Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

mgr Marta Bajtler

mgr Marta Bajtler

mgr Marta Bajtler

Autor: Marta Bajtler

Zainteresowania badawcze:

• Archeologia podwodna

• Archeologia morska

• Archeologia Adriatyku

• Antyczne szlaki handlowe

• Antyczna ekonomia

 

 

Wykształcenie:

● 2005 – 2009 - Studia licencjackie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca licencjacka pt.: ”Budynek W” z Chersonezu Taurydzkiego – próba określenia pierwotnej funkcji)

● 2009 – 2011 – Studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska pt.: Ceramiczne korki do amfor odkryte w antycznym Rhizon/Risinium (Czarnogóra) w latach 2001-2008)

● 2011 – 2013 – Studia magisterskie w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego (studia śródziemnomorskie)

● 2012 – obecnie – Interdyscyplinarne Studia doktoranckie w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Udział w badaniach archeologicznych:

 

● 2006 -  Ząbie (Polska)

Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych, IA UW (Dyrektor: dr Adam Waluś); Udział w podwodnej prospekcji jezior Pluszne i Łekno.

 

2007 - Chora Chersonezu Taurydzkiego (Krym)

IA UW (Dyrektor: Prof. Tadeusz Sarnowski);

Udział w badaniach wielofazowej farmy wiejskiej.

 

2007, 2009 - Bałakława (Krym)

Crimea Project, IA UW (Dyrektor: dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski);

Udział w badaniach rzymskiego fortu oraz w badaniach podwodnych.

 

2009, 2010 - Ptolemais (Libia)

Polska Misja Archeologiczna Ptolemais, IA UW (Dyrektor: Prof. K. Lewartowski);

Udział w badaniach rzymskiej willi (dom Leukaktiosa).

 

2011 - Fanagoria (Rosja)

Rosyjska Akademia Nauk (Dyrektor: dr W. Kuzniecov, kierownik badań podwodnych: mgr S. Olchovskiy); Udział w badaniach podwodnych na zalanej części antycznej Fanagorii.

 

2011 - Antalya–Alanya (Turcja)

Antalya Underwater Archaeology Researches, Underwater Research and Imaging Center, Eastern Mediterranean University (Dyrektor: dr H. Öniz);

Udział w badaniach podwodnych u południowych wybrzeży Turcji.

 

● 2006, 2013-2015 – Risan (Czarnogóra)

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW (Dyrektor: Prof. P. Dyczek); Udział w badaniach grecko-rzymskiego miasta, twierdzy oraz badaniach podwodnych.

 

2014, 2015 - Berenike (Egipt)

The Berenice Project, Uniwersytet Delaware – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (Dyrektor: Prof. S. E. Sidebotham, mgr I. Zych); Udział w badaniach grecko-rzymskiego miasta portowego Berenike położonego na wybrzeżu Morza Czerwonego.

 

2015 – El Castellot (Hiszpania)

Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (Dyrektor: Dr Oriol Olesti); Udział w badaniach wielofazowej osady (fazy iberyjska, rzymska i średniowieczna) położonej w Cerdanyi w Katalonii.

 

Udział w konferencjach (ostatnie 2 lata):

 

 

2014

Świadectwa nawigacji na Adriatyku w świetle znalezisk podwodnych, Warszawskie Forum Archeologii Podwodnej dla Studentów i Doktorantów, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Amphorae ceramic stoppers from Risan, Montenegro (seasons 2001-2013), 18th Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA 2014), Wrocław. Organizowane przez Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Instytut Archeologii i Etnologii PAN, General Association of Mediterranean Archaeology, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Muzeum Miejskie Wrocławia. 

Wstępna analiza podwodnych znalezisk z Risan, Czarnogóra, III Konferencja Archeologii Podwodnej SKBP 2014, 160 lat Archeologii Podwodnej na świecie – wczoraj, dziś, jutro. Organizowana przez Studenckie Koło Badań Podwodnych działające przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Underwater finds from Risan, Montenegro, New European Researches and Discoveries in Underwaterarchaeology (N.E.R.D.) Conference, Institute of Pre- and Protohistoric Archaeology at Kiel University, Niemcy.

 

2015

Underwater finds from Risan, Montenegro. Season 2011, IN POSEIDON´S REALM XX  International Conference on Underwater Archaeology „Land under water!“. Organizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Friedrich-Alexander Erlangen-Nuremberg, Miasto Nuremberg, DEGUWA, the Germanic National Museum, Norymbergia, Niemcy.

Ceramiczne korki do amfor ze wschodniego wybrzeża Adriatyku oraz poster Ceramiczne korki do amfor z Risan, Czarnogóra. Technika produkcji i sposoby korkowania, konferencja naukowa Studium Doktoranckiego Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW pt. „Badania nad Dziedzictwem Kulturowym”, Warszawa.

•  Morskie skarby zakopane w pustynnych piaskach, IV Toruńska Konferencji Studenckiego Koła Badań Podwodnych, Instytut archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

 

Publikacje:

 

[w druku] Underwater finds from Risan (Montenegro). Season 2011, Novensia

[w druku] Ceramic amphora stoppers from eastern coast of Adriatic, Novensia 26

[w druku] M. Bajtler, Amphorae ceramic stoppers from Risan, Montenegro (seasons 2001-2013), Proceedings SOMA 2014.

 

M. Bajtler, Korek korkowi nierówny, czyli o korkowaniu amfor w Starożytnym Rzymie, Roma, Romae, Romae… (red. T. Dziurdzik) Materiały z III Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu Warszawa, 18 maja 2012 roku oraz IV Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu, Warszawa, 22-23 marca 2013 roku, Warszawa 2014, s. 113-124.

 

M. Bajtler, Wstępne studium ceramicznych korków do amfor ze stanowiska Risan w Czarnogórze z lat 2001-2008, Novensia 24, 2013, s. 75-89.

 

M. Bajtler, Antyczne wraki przewożące marmury i inne kamienie [w:] (red. K. Belicki),  Roma, Romae, Romae… Materiały z I Międzywydziałowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu Warszawa, 12 maja 2010 roku oraz II Międzyuniwersyteckiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu, Warszawa, 20 maja, Kraków 2011, s. 105-117.

 

 

Publikacje popularnonaukowe:

 

M. Bajtler, Badania ceramologiczne w Wodolocie, wodolot.wordpress.com, 2014

 

M. Bajtler, Podwodna Turcja i nie tylko!!!, wodolot.wordpress.com, 2012

 

M. Bajtler, Rzymianie na wschodnim wybrzeżu Adriatyku chorwackie znaleziska podwodne, Ad Rem 3, 2011, s. 6-9.

 

M. Bajtler, Gdzie Rzym, a gdzie... no właśnie, a gdzie my jesteśmy? Wyprawa rowerowa Chorwacja 2011, Ad Rem 3, 2011, s. 20-23.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę