Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Paweł Drakus

Paweł Drakus

Paweł Drakus

Autor: Paweł Drakus

Wolontariusz w Zakładzie Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

drakus13@wp.pl

 

ZAINTERESOWANIA:

Archeologia Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Archeologia Imperium Rzymskiego

Archeologia Podwodna

Antropologia.

 

WYKSZTAŁCENIE:

X 2013 - X 2015  - absolutorium na studiach magisterskich w IAUW (w trakcie pisania pracy mgr)

IX 2013 - obrona licencjatu w Instytucie Archeologii UW (praca dyplomowa zatytułowana: „Wprowadzenie do metod badań i wydobycia przedmiotów zalegających w środowiskach wodnych”)

 

 UDZIAŁ W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH:

2002-2004 Risan (Czarnogóra) prospekcja i badania podwodne; Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

2004 Novae (Bułgaria) - wykopaliska lądowe na terenie rzymskiego obozu legionowego; IAUW

2005 Chhim (Liban) - badania polsko-francuskiej misji archeologicznej nad osadą rolniczą z okresu rzymskiego i bizantyjskiego, świątynią rzymską i głównie, prospekcja podwodna bazyliki wczesnochrześcijańskiej z mozaikami

2005 - 2009, 2011 Krym (Ukraina)  - prospekcja i badania podwodne; Krymska Filia Instytutu Archeologii NANU + Instytut Archeologii UW

2006 - Jezioro Łańskie i J. Pluszne (Polska) - prospekcja podwodna; IAUW

2012 - Łężany, Jezioro Legińskie (PL) - szkolenie praktyczne z zakresu metodyki stosowanej w archeologii podwodnej oraz badania lądowe na wyspie; IAUW

2012 Jezioro Lednica (PL) - wykopaliska podwodne; Zakład Archeologii Podwodnej Instytutu Archeologii UMK Toruń

2014 V - Jezioro Człuchowskie (PL) - prospekcja podwodna, poszukiwanie reliktów gdaniska zamku krzyżackiego w Człuchowie; ZAPŚiCzN + ZAP IAUW

 

KONFERENCJE:

2008 - „Badania podwodne południowych pobrzeży Półwyspu Krymskiego”, studencka konferencja sprawozdawcza w Radzikowie

 2014 - „Czy archeolog podwodny powinien omijać rzeczki?” , Warszawskie Forum Archeologii Podwodnej dla Studentów i Doktorantów w IAUW

 

Udział w projektach związanych z popularyzacją archeologii podwodnej:

2014 (Warszawa)

Organizacja stanowiska Underwater Expedition IA UW na V Targach Nurkowych „Podwodna Przygoda” (8-9 II 2014, Pałac Kultury i Nauki).

2013 (Warszawa)

Pomoc w organizacji stanowiska „Archeologii Podwodnej IA UW” na IV Targach Nurkowych „Podwodna Przygoda” w Pałacu Kultury i Nauki.

od 2007 - 2015

członkowstwo w Warszawskim Klubie Płetwonurków, aktywna działalność
w stowarzyszeniu oraz funkcjonującym przy WKP Muzeum Nurkowania, m.in.:

3-6 III 2011, Warszawa

Udział w XXII edycji Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”; stanowisko Muzeum Nurkowania oraz stowarzyszenia The Historical Diving Society; prezentacja działalności organizacji oraz eksponatów.

2009-2015

Pomoc w organizacji i udział w „Nocy Muzeów”, w Muzeum Nurkowania.

2008 X - Obsługa logistyczna związana z wizytą  profesora George’a F. Bass’a w Warszawie.

2005 - 2009, 2013, 2014

Udział (pomoc w organizacji) w Dniach Archeologa (Koła Naukowe IAUW Wod.o.Lot. oraz Koło Naukowe Archeologii Podwodnej).

2003 - 2007

Udział w „Pikniku Naukowym Radia Bis” m.in. w ramach działalności Koła Naukowego IAUW (Wod.o.Lot.).

 

WYSZKOLENIE PŁETWONURKOWE

2011 - 2012 (IAUW)

Szkolenie: ARCHEOLOGIA PODWODNA - ROZSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ UCZELNII I POTENCJAŁU KADR INSTYTUTU ARCHEOLOGII UW (Europejski Fundusz Społeczny).

Od 2000 w federacji CMAS; kursy płetwonurkowe: P2, WM1 (płetwonurek wrakowo morski), PNA (płetwonurek nawigator), PN1 (płetwonurek nitroksowy), PE (płetwonurek eksplorator), PNO (płetwonurek nocny), PA (płetwonurek archeolog), PPL (płetwonurek podlodowy), PSS (płetwonurek w suchym skafandrze), PKB (płetwonurek w konfiguracji bocznej), PZB (płetwonurek w zestawie butlowym), PJ1 (płetwonurek jaskiniowy).

2011 (Warszawa)

kurs pierwszej pomocy EFR;

2006 - Underwater Videographer federacji PADI.


powrót do strony Zakładu Archeologii Podwodnej

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę