Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

WYKŁADY MONOGRAFICZNE
 liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę 4 ECTS
    
M. Barwik
 Schyłek ery Ramessydów
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki czwartek 13:15-14:45, s. 1.18
R. Ciołek
 Antyczne Bałkany
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyponiedziałek 9:45-11:15, s. 2.06
B. Kaim
 W drodze i pod namiotem. Koczownicy na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki poniedziałek 15:00 – 16:30, s. 1.09
J. Kruppé
 Pozamaterialne źródła w archeologii staropolskiej
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki semestr letni czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.06
K. Lewartowski
 Mit czy historia. O mitach, pamięci i niepamięci u Greków
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyczwartek 13:15 – 14:45, s. 2.11
D. Manasterski
 Przemiany kulturowe „niżowych” społeczności neolitu środkowo-wschodnioeuropejskiego w ugrupowania epoki brązu
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki wtorek 16:45-18:15, s. 2.06
R. Mazurowski
 Bursztyniarstwo pradziejowe
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki wtorek 13:15-14:45, s. 1.09
T. Scholl
 Miasta i grodziska północnych wybrzeży Morza Czarnego
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki czwartek 16:45-18:15, s. 2.12
K. Szymczak
 Epoka kamienia w Azji Środkowej
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki wtorek 11:30-13:00, s. 2.07A
A. Tomas
 Archeologia rzymskiego pogranicza
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy czwartek 11:30 – 13:00, s. 2.07
J. Wołoszyn
 Ikonografia kultur Ameryki Prekolumbijskiej  
 liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki czwartek 18:30-20:00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę