Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

 

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

rodzaj zaliczenia: na ocenę

 4 ECTS

    

M. Barwik

 

Dolina Królów — nekropola królewska Nowego Państwa

 

 

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

czwartek 13:15-14:45, s. 1.18

P. Bieliński, D. Szeląg
 Żywi i zmarli. Północna Mezopotamia we wczesnym okresie epoki brązu
  

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

wtorek 15:00 – 16:30, s. 2.09

R. Ciołek

 

Bałkany w starożytności

 

 

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.06

J. Kalaga

 

Architektura romańska i wczesnogotycka na ziemiach polskich
 

 

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy

poniedziałek 16:45 – 18:15, s. 1.14

J. Kalaga

 Główne problemy badawcze archeologii wczesnego średniowiecza
  liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniponiedziałek 15:00 – 16:30, s. 1.09
J. Kruppé
 Pozamaterialne źródła w archeologii staropolskiej
  liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.06

K. Lewartowski

 Thanatos. Obyczaje grzebalne w Grecji od epoki kamienia po okres hellenistyczny

 

 

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy

czwartek 13:15 – 14:45, s. 2.11

A. Łukaszewicz

 

Zmierzch faraonów. 

 

 

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy

poniedziałek 16:45-18:15, s. 2.11

R. Mazurowski

 Bursztyniarstwo pradziejowe

 

 

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

wtorek 13:15-14:45, s. 1.09

J. Młynarczyk

 

Grecka, rzymska, miejscowa: produkcja i wymiana ceramiczna Lewantu od okresu żelaza II do początków islamu

 

 

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

czwartek 13:15-14:45, s. 2.06

J. Młynarczyk

 Wierzenia religijne i obrzędy starożytnego Cypru
  liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiptiątek 13:15 – 14:45, s. 2.06

I. Modrzewska-Pianetti

 

Archeologia Północnej Italii

 

 

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki

wtorek 11.30-13:00, s. 2.11

W. Nowakowski

 Synowie Manusa. Protohistoria plemion germańskich
  liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiwtorek 16:45 – 18:15, s 2.06

K. Szymczak

 

Epoka kamienia w Azji Środkowej

 

 

 

wtorek 11:30-13:00, s. 2.07A

T. Waliszewski
 Krzyżowcy i Saraceni. Wprowadzenie do archeologii średniowiecznego Lewantu
  

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni

 czwartek 13:15 – 14:45, s. 1.10
J. Wołoszyn
 Ikonografia kultur Ameryki Prekolumbijskiej  
  liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiczwartek 18:30-20:00, s. 1.09

 

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę