Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zajęcia kursowe I roku st. magisterskich

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
seminarium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich

SEMINARIUM POBOCZNE
seminarium liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich

METODOLOGIA ARCHEOLOGII
wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin5 ECTS
prowadzący:F. Stępniowski, D. Błaszczyk
poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.09

HISTORIA ARCHEOLOGII
wykładliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin2 ECTS
Studenci mogą wybrać historię archeologii pradziejowej lub historię archeologii śródziemnomorskiej.
 
Historia archeologii pradziejowej
prowadzący:W. Nowakowskiponiedziałek 15:00-16:30, s. 2.07
   
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący:M. Rekowskaponiedziałek 15:00-16:30, s. 1.18

WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)

wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

WYKŁAD MONOGRAFICZNY
wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę4 ECTS
Wykład wybierany jest przez studenta z listy wykładów monograficznych (specjalizacyjnych)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 4xliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę4x3 ECTS
Zajęcia fakultatywne można wybierać z listy zajęć fakultatywnych. Łącznie na I roku studiów magisterskich należy zrealizować 120 h zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.

ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE

1,5 miesiącaliczba zajęć: 200 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę16 ECTS
Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę wliczaną do średniej z danego roku. Więcej informacji znajduje się w programie I roku studiów licencjackich.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę