Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

I rok zaoczne studia magisterskie

Semestr zimowy

SOBOTA
8:00-11:15Wykład monograficzny (w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
sala 2.09 
 Miasto i dom w starożytnym Egipcie
 prowadzący:dr hab. A. Wodzińska
   
11:30-14:45Wykład monograficzny (w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
sala 2.09 
 Technika i rzemiosło w starożytnym Rzymie
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich jest to źródłoznawstwo)
 prowadzący:dr M. Łuszczewska
   
Zajęcia on-lineWykład monograficzny (w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
 

Źródłoznawstwo archeologii protohistorycznej
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich jest to źródłoznawstwo)

 prowadzący:Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
   
15:00-17:15Seminaria magisterskie
sala 2.07  
 Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
 prowadzący:dr hab. D. Szeląg, dr hab. A. Wodzińska
sala 2.09Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
 prowadzący:dr hab. A. Cieśliński
   
17:30-19:45Seminaria magisterskie 
sala 2.09  
 Archeologia Pradziejowa
 prowadzący:dr D. Manasterski
sala 2.11  
 Archeologia Ameryki prekolumbijskiej 
 prowadzący:dr M. Giersz, dr J. Szymański
sala 2.07  
 Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
 prowadzący:dr hab. M. Rekowska, dr hab. R.Karasiewicz-Szczypiorski
   
   
NIEDZIELA
9:00-12:15  
sala 2.06  
 Historia archeologii
 prowadzący: dr hab. Monika Rekowska, prof. dr hab. Wojciech Nowakowski

Semestr letni

SOBOTA 

8.00-11.15

sala 2.09

Wykład ogólnouniwersytecki - Człowiek i środowisko w Europie Wikingów

Prowadzący: dr Wojciech Wróblewski

 Zajęcia on-lineOdkrywanie przeszłości
 prowadzący:dr hab. Monika Rekowska
   
11:30-14:45Wykład monograficzny (w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
sala 2.09  
 Główne problemy badawcze archeologii wczesnego średniowiecza
 prowadzący: dr hab. J. Kalaga
   
15:00-17:15 Seminaria magisterskie
sala 2.09
  
 Archeologia Pradziejowa
 prowadzący:dr D. Manasterski
sala 2.11  
 Archeologia Ameryki prekolumbijskiej
 prowadzący:dr M. Giersz, dr J. Szymański
sala 2.07  
 Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
 prowadzący:dr hab. M. Rekowska, dr hab. R.Karasiewicz-Szczypiorski
   
17:30-19:45 Seminaria magisterskie
sala 2.07  
 Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu i Egiptu
 prowadzący:dr hab. D. Szeląg, dr hab. A. Wodzińska
sala 2.09  
  Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
 prowadzący:dr hab. A. Cieśliński
   
   
NIEDZIELA  
 
   
  
 prowadzący: 

Zajęcia odbywające się w innym trybie

Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30 godzin) wiosną lub jesienią

Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiące (300 godzin) w okresie wakacyjnym. 150 godzin możliwe do odbycia w formie praktyki muzealnej itp.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę