Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

I rok zaoczne studia magisterskie

Semestr zimowy

SOBOTA
8:00-11:15Wykład monograficzny (każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze - w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
sala 2.09 
 Źródłoznawstwo wczesno- i średniowieczne
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich ten wykład pełni rolę źródłoznawstwa)
 prowadzący:dr hab. J. Kalaga
   
11:30-14:45Wykład monograficzny (każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze - w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
sala 2.09 
 Życie codzienne w Imperium Romanum
 prowadzący:dr M. Łuszczewska
   
Zajęcia on-lineWykład monograficzny (każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze - w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
 Źródłoznawstwo archeologii protohistorycznej
(dla studentów uzupełniających program III roku studiów licencjackich jest to źródłoznawstwo)
 prowadzący:prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
   
 Historia archeologii śródziemnomorskiej
 prowadzący:dr hab. M. Rekowska
   
15:00-17:15Seminaria magisterskie
sala 2.07  
 Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
 prowadzący:dr hab. A. Wodzińska, dr F. Stępniowski
sala 2.09Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
 prowadzący:dr hab. A. Cieśliński
   
17:30-19:45Seminaria magisterskie 
sala 2.09  
 Archeologia Pradziejowa
 prowadzący:dr hab. D. Manasterski
sala 2.11  
 Archeologia Ameryki prekolumbijskiej 
 prowadzący:dr hab. M. Giersz, dr J. Szymański
sala 2.07  
 Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
 prowadzący:dr hab. M. Rekowska, dr hab. R.Karasiewicz-Szczypiorski
   
   
NIEDZIELA
 

Semestr letni

SOBOTA 
Zajęcia on-lineWykład monograficzny (każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze - w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
 Historia archeologii pradziejowej 
 prowadzący:prof. dr hab. W. Nowakowski
  
 Źródłoznawstwo archeologii klasycznej
 prowadzący:dr hab. Monika Rekowska
   
11:30-14:45Wykład monograficzny (każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze - w ciągu całego roku akademickiego cztery do wyboru)
sala 2.09  
 Od Argonautów do Kozaków – dzieje eksploracji i podboju basenu Morza Czarnego
 prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
   
15:00-17:15Seminaria magisterskie
sala 2.09
  
 Archeologia Pradziejowa
 prowadzący:dr hab. D. Manasterski
sala 2.11  
 Archeologia Ameryki prekolumbijskiej
 prowadzący:dr hab. M. Giersz, dr J. Szymański
sala 2.07  
 Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
 prowadzący:dr hab. M. Rekowska, dr hab. R.Karasiewicz-Szczypiorski
   
17:30-19:45Seminaria magisterskie
sala 2.07  
 Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
 prowadzący:dr hab. A. Wodzińska, dr F. Stępniowski
sala 2.09  
  Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
 prowadzący:dr hab. A. Cieśliński
   
   
NIEDZIELA  
 
9.00-12.15Wykład ogólnouniwersytecki
sala 2.09 Etnografia
 prowadzący: dr Wojciech Wróblewski

Zajęcia odbywające się w innym trybie

Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30 godzin) wiosną lub jesienią

Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiące (300 godzin) w okresie wakacyjnym. 150 godzin możliwe do odbycia w formie praktyki muzealnej itp.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę