Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zajęcia fakultatywne

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

 

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Zajęcia fakultatywne
    
M. Białowarczuk  
 Architektura i budownictwo neolituliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśr.oda 11:30 – 13:00, s. 2.07A
   
N. Buławka, M. Gilewski   
 Bazy danych dla archeologówliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiponiedziałek 9:45 – 11:15, s.1.11
   
M. Barwik  
 Język egipski dla zaawansowanychliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickipiątek 9:45 - 11:15, s. 2.11
  
R. Chowaniec, M. Stobiecka 
 Archeologia i ontologia przedmiotówliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 9:45 – 11:15, s. 1.10
   
J. Chyla  
 Gis dla archeologówliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniczwartek 11:30 – 13:00, s. 1.11
 
A. Gręzak
 Osteologia zoologiczna dla zaawansowanychliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiśroda 13:15-14:45, s. 0.29
   
W. Gumiński  
 Od surowca do wytworu. Sprzęty i narzędzia w epoce kamienialiczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 15:00 – 16:30, s. 1.10
 
E. Jaskulska 
 Paleopatologialiczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni środa 9:45 – 11:15, s. 0.26
   
M. Kot  
 Stanowiska paleolityczne i mezolityczne w Polsce. Objazd naukowyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki+liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni czwartek 11:30 – 13:00, s. 0.30
 
I. Kowalczyk-Mizerakowska
 Eksperymentalne metody w badaniach okresu wpływów rzymskichliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiśroda 15:00 - 16:30, s. 2.06
 
A. Maciałowicz
 W cieniu Celtów. Okres przedrzymski w środkowej i północnej Europieliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiwtorek 13:15-14:45, s. 1.14
   
W. Małkowski, M. Bogacki  
 Pozyskiwanie danych terenowych dla systemów GIS- pomiary geodezyjne. Ćwiczenia terenowe do Gis-uliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniczwartek 13:15 – 14:45, s. 1.11
   
M. Milewska  
 Materialne warunki życia w mieścieliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiponiedziałek 11:30 – 13:00, s. 0.36
 
K. Misiewicz
 GIS dla archeologówliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letnipiątek 9:45 – 11:15, s. 2.07
   
G. Ochała  
 Źródła pisane do historii Nubii od III w. p.n.e. do XIV w. n.e.liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniczwartek 16:45-20:00, s. 2.11
zajęcia odbywają się w podwójnym wymiarze od 22.02.2018
   
M.T. Olszewski  
 Mozaika w Afryce: od Fenicjan po czasy arabskieliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiwtorek 13:15-14:45, s. 2.09
 
M.T. Olszewski
 Kolekcje okresu grecko-rzymskiego w zbiorach paryskich. Objazdliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 13:15 - 14:45, s. 2.09
 
T. Płóciennik
 Paleografia łacińskaliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiśrody 13:15 – 14:45, Instytut Filologii Klasycznej, s. 110
   
M. Przeździecki    
 Laboratorium krzemieniarskieliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiśroda 13:15-14:45, s. 0.30
   
A. Sołtysiak, E. Jaskulska  
 

Statystyka - wykład
Statystyka - ćwiczenia

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki
liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni

 
   
A. Sołtysiak   
 Trudna sztuka pisania i publikowania artykułów problemowychliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiwtorek 9:45 – 11:15, s. 2.07A
   
F. Stępniowski   
 Berlin - kolekcja orientalna w zbiorach berlińskich. Objazdliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiponiedziałek 11:30 – 13:00, s. 2.07
 
P. Szymański
 Ceramika bałtyjskaliczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki środa 13:15 – 14:45, s. 1.09
   
A. Ulanowska   
 Produkcja włókiennicza w Grecji epoki brązu eksperymentalna rekonstrukcja dawnej technologiiliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 9:45 - 13:00, pok. 3.14
  
W. Więckowski 
 Paleoantropologialiczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiśroda 13:15-14:45, s. 2.07
  
J. Wołoszyn 
 Zwierzęta w ikonografiiliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniponiedziałek 16:45 – 18:15, s. 2.07
   
B. Woronko  
 Geoarcheologialiczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 9:45 - 11:15, s. 2.06A 
   
G. Yacoub  
 Podstawowe wiadomości o cywilizacji arabsko-muzułmańskiejliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickipiątek 15:00 – 16:30, s. 1.09
   
M. Żuchowska    
 Jedwab i konopie. Tkaniny i tkactwo w kulturze Azji Wschodniej do schyłku I tys. n.e.liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 9:45 – 11:15, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

 

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę