Zajęcia fakultatywne

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Zajęcia fakultatywne
    
A. Bebel  
 Archeobotaniczne know-howliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiśroda 15:00-16:30, s. 0.29
M. Barwik  
 Język egipski dla zaawansowanychliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickipiątek 9:45 - 11:15, s. 1.09
R. Chowaniec, M. Stobiecka 
 Przywracanie obecności rzeczom, czyli kultura materialna i archeologia w dobie nowej humanistykiliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiwtorek. 9:45 - 11:15, s. 1.10
T. Derda  
 Język grecki kontynuacjaliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiponiedziałek 16:45-18:15, s. 2.07A
    
A. Gręzak
 Osteologia szczątków zwierzątliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiśroda 13:15-14:45, s. 0.29
    
W. Gumiński  
 Archeologia środowiskaliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 15:00 – 16:30, s. 1.10
E. Jaskulska 
 Analiza szczątków ciałopalnychliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
P. Jaworski  
 Objazd po kolekcjach numizmatycznych w Polsce – Krakówliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
I. Kowalczyk-Mizerakowska
 Eksperymentalne metody w badaniach okresu wpływów rzymskichliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiśroda 15:00 - 16:30, s. 2.06
A. Maciałowicz
 W cieniu Celtów. Okres przedrzymski w środkowej i północnej Europieliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiwtorek 13:15-14:45, s. 2.07
W. Małkowski, M. Bogacki 
 Pozyskiwanie danych terenowych dla systemów GIS - pomiary geodezyjne. Ćwiczenia terenowe do GIS-uliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 13:15 – 14:45, s. 1. 11
M. Milewska  
 Architektura i budownictwo w archeologii średniowieczaliczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki 
K. Misiewicz
 GIS dla archeologówliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
A. Niwiński  
 Ikonografia staroegipskaliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickisemestr letni 
T. Płóciennik
 Łacina średniowiecznaliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiponiedziałek 18:30 - 20:00, s. 1.10
A. Szela
 Życie codzienne w pierwszych wiekach naszej ery na ziemiach Polskiliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
A. Ulanowska   
 Archeologia eksperymentalna w badaniach nad włókiennictwem w Grecji epoki brązuliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 9:45 - 13:00, pok. 3.14
J. Wołoszyn 
 Zwierzęta w ikonografiiliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 
B. Woronko  
 Geoarcheologialiczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 9:45 - 11:15, s. 2.06A 
M. Żuchowska    
 Azja południowo wschodnia w I tysiącleciu n.e.liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni 

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE