Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

 

WYKŁADY OGÓLNOINSTYTUTOWE

wykład  rodzaj zaliczenia: egzamin 3 ECTS
M. Barwik  
Archeologia Egiptu i Nubii. Dzieje i  kultura Egiptu faraońskiegoliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 9:45 – 11:15,  s. 2.07
   
R. Chowaniec  
Archeologia Sycylii grecko-rzymskiejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśroda 9:45 - 11:15, s. 2.10
   
R. Ciołek  
Kontakty świata barbarzyńskiego z Cesarstwem Rzymskimliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiśroda 13:15 - 14:45, s. 2.06
   
S. Domaradzka  
Kulty i wierzenia w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w Europie środkowejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniponiedziałek 9:45–11:15, s. 2.10
   
W. Gumiński  
Epoka kamienia bez ceramiki i krzemienialiczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 16:45 - 18:15, s. 1.10
   
A. Łajtar  
Antyczne inskrypcje nagrobne formy, zawartość treściowa, przekaz filozoficznyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniczwartek 13:15 – 14:45, s. 2.11
   
A. Łajtar  
Pomiędzy Faros a pustynią. Społeczeństwo, religia i kultura Egiptu pod panowaniem Ptolemeuszów i Rzymian (III w. p.n.e. – III w. n.e.)liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniczwartek 15:00 - 16:30, s. 1.14
   
A. Niwiński   
Staroegipskie myślenie obrazoweliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letnipiątek 15:00 – 16:30, s. 2.11
   
M. Olszewski  
Najnowsze odkrycia mozaik rzymskich i późnoantycznychliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiśroda 15:00 – 16:45, s. 2.12
   
T. Scholl   
Miasta i grodziska północnych wybrzeży Morza Czarnegoliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickiczwartek 16:45 – 18:15, s. 2.12
   
A. Smogorzewska  
Kaukaz - archeologia na styku kulturliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiśroda 13:15 – 14:45, s. 2.12
   
J. Wołoszyn    
Archeologia kognitywna czyli co sobie oni myśleliliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśroda 16:45 – 18:15, s. 2.07
   
W. Wróblewski  
Europa północna w dobie Wypraw Wikingówliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniczwartek 15:00 – 16:30, s. 1.18
   
M. Ziółkowski  
Archeoastronomia czyli dawna wiedza o niebieliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniponiedziałek 13:15 - 14:45, s. 2.06

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę