Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zajęcia kierunkowe

← powrót do planu zajęć roku III st. licencjackich

Zajęcia kierunkowe
 6 X liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę6 X 2 ECTS
M. Adamiak  

 

Kultura i języki Azji Środkowej

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy

środa 13:15 - 14:45, s. 2.07A

    
M. Adamiak, I. Laskowska  
 Cywilizacja islamu od 650 do 1500 r. n.e.liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiponiedziałek 9:45 - 11:15, s. 2.07
    
M. Barwik
 Język egipski liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki piatek 9:45 - 11:15, s. 2.11
    
K. Blusiewicz  
 Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni

 środa 9:45 - 11:15 s. 0.36
    
K. Braulińska  
 Między nami, mumiami i zwierzętami. Fauna starożytnego Egiptuliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letnipiątek 15:00 – 16:30, s. 2.06
    
K. Braulińska  
 Interdyscyplinarna archeologia środowiskowa starożytnego Egiptuliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letnipiątek 15:00 – 16:30, s. 2.06
    
R. Chowaniec  
 Kultura materialna Sycylii grecko-rzymskiejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letnipiątek 11:30 – 13:00, s. 2.11
    
R. Chowaniec, A. Ulanowska  
 Wprowadzenie do interdyscyplinarnych studiów nad kulturą materialnąliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniponiedziałek 11:30 – 13:00, s. 1.14
    
J. Chyla  
 GIS w archeologiiliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyczwartek 11:30 – 13:00, s. 1.11
    
A. Cieśliński, S. Wadyl  
 Polska północno-wschodnia od okresu rzymskiego po wczesne średniowiecze. Objazdliczba zajęć: 30 godzin/rok akademicki+liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek  16:45–18:15, s. 1.10
    
T. Derda  
 Język greckiliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiczwartek 11:30-13:00, s. 2. 07
    
R. Fetner  
 Warsztaty osteologiczneliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyczwartek 9:45-11:15, s. 0.26
    
A. Gręzak  
 Osteologia szczątków zwierzęcychliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiwtorek 13:15-14:45, s. 0.29
    
B. Kaim  
 Epoka brązu w Azji Środkowejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyczwartek 11:30–13:00, s. 2.11
    
A. Łajtar  

 

Epigrafika grecka

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

czwartek 15:00-16:30, s. 1.14

    
E. Łukaszewicz  
 Wczesne średniowiecze. Liczenie, mierzenie, ważenieliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśroda 13:15–14:45, s. 2.07
    
M. Łuszczewska  
 Propaganda cesarska w sztuce starożytnego Rzymuliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 9:45 – 11:15, s 2.12
    
M. Matera  
 Rysunek ceramiki antycznejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśroda 15:00 – 16:30, s. 1.10
    
J. Miziołek  
 Archeologia jako fenomen kulturowyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśroda 11:30 – 13:00, s. 1.10
    
M. Nowakowska  
 Metodyka archeologii podwodnejliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyczwartek 16:45 - 18:15, s. 2.06A
    
M. Olszewski  
 Domy i wille rzymskie: architektura, funkcja i dekoracjaliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniwtorek 15:00 – 16:30, s. 1.10
    
T. Płóciennik  

 

Język grecki dla początkujących

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

wtorek 15:00 - 16:30, s. 1.09

    
T. Płóciennik  
 Łacina średniowiecznaliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickiponiedziałek 18:30–20:00, s. 1.10
    
T. Płóciennik  

 

Łacina ‒ kontynuacja

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

poniedziałek 16:45-18:15, s. 2.06
    
M. Przeździecki M., W. Więckowski  
 Od Australopiteka do Homo sapiens – kultura, biologia, środowiskoliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 11:30 - 13:00, s.2.06
    
M. Sobczyk  

 

Architektura Andów Przedhiszpańskich

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni

czwartek 11:30-13.00, s. 2.12

    
A. Sołtysiak, E. Jaskulska  

 

Statystyka - wykład
Statystyka - ćwiczenia

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letni

 

    
M. Starski  

 

Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce

liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowy

środa 9:45-11:15, s. 0.36

    
F. Stępniowski  

 

Berlin - kolekcja orientalna w zbiorach berlińskich. Objazd

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

poniedziałek 11:30–13:00, s. 2.07
    
A. Szela  
 Konserwacja i inwentaryzacja zabytków ceramicznychliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowypiątek 15:00–16:30, s. 1.18
spotkanie organizacyjne –zajęcia na terenie pracowni IAUW w Bocheńcu
    
P. Szymański  
 Ceramika bałtyjskaliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr zimowyśroda 13:15 – 14:45, s. 1.09
    
A. Ulanowska  
 Archeologia tekstyliów. Wprowadzenie do technologii dawnego włókiennictwa poprzez archeologię doświadczalnąliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickisemestr zimowywtorek 9:45–13:00, p. 3.14/ II p.
    
D. Woronko
  

 

Geoarcheologia

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

czwartek 9:45 - 11:15, s. 2.06A

    
G. Yacoub  
 Podstawowe wiadomości o cywilizacji arabsko-muzułmańskiejliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickipiątek 15:00–16:30, s. 1.09
    
J. Żelazowski  

 

Epigrafika łacińska i archeologii

liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki

wtorek 11:30 - 13:00, s. 2.06A

    
M. Żuchowska  
 Język i kultura Chinliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickisemestr letniśroda 11:30-13:00, s. 1.14

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę