Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zajęcia kursowe II roku st. licencjackich

BLOKI PROGRAMOWE

Bloki programowe składają się z wykładu (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki; rodzaj zaliczenia: egzamin; 3ECTS), ćwiczeń (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki; rodzaj zaliczenia: na ocenę; 5ECTS) oraz w przypadku bloków archeologicznych — zajęć pomocniczych (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki; rodzaj zaliczenia: egzamin; 4ECTS). Student zobowiązany jest do wybrania co najmniej dwóch bloków archeologicznych, przy czym tylko w przypadku bloku głównego musi zaliczyć zajęcia pomocnicze. Blok pomocniczy może zostać wybrany tylko jako 3 blok, są to bloki, w ramach których nie można pisać pracy licencjackiej na III r. st. licencjackich.
Schemat zaliczeń wygląda więc następująco:

Blok I GŁÓWNY:

wykład (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki; rodzaj zaliczenia: egzamin; 3ECTS)

ćwiczenia (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki; rodzaj zaliczenia: na ocenę; 5ECTS)

zajęcia pomocnicze (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki; rodzaj zaliczenia: egzamin; 4ECTS)

Blok II i III:

wykład (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki; rodzaj zaliczenia: egzamin; 3ECTS)

ćwiczenia (liczba zajęć: 60 godzin/rok akademicki; rodzaj zaliczenia: na ocenę; 5ECTS)

Lista bloków programowych II rok

MUZEALNICTWO, KONSERWATORSTWO, POPULARYZACJA ARCHEOLOGII

wykładsemestr letniliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin2 ECTS
prowadzący:Roksana Chowaniec
piątek 9:45-11:15, s. 2.09
      
ćwiczeniasemestr letniliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę2 ECTS
prowadzący:gr. 1M.Stobieckaśroda 15:00 - 16:30, s. 2.09
gr. 2M.Stobieckawtorek 13:15 - 14:45, s. 2.06A
gr. 3M.Stobieckawtorek 16:45 - 18:15, s. 1.09

TECHNIKI ZDOBYWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI

konwersatoriumsemestr zimowyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin2 ECTS
prowadzący:Wiesław Małkowski 1 grupa
Maciej Sobczyk 2 grupy
Ewa Łukaszewicz 2 grupy
piątek9:45-11:15
11:30-13:00
13:15-14:45, s. 1.11
15:00-16:30
16:45-18:15

FOTOGRAFIA I RYSUNEK ZABYTKÓW

  liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę 4 ECTS
Wykład z fotografii —  będzie się odbywał (do wyboru w semestrze zimowym lub letnim) w dniach: 15, 22, 29 października 2018
prowadzący:Miron Bogacki semestr zimowy poniedziałek 16:45-18:15, s. 2.09                   
    
Ćwiczenia z fotografii i rysunku - po podziale na mniejsze grupy odbywać się będą w pracowni fotograficznej, podział na grupy na pierwszym wykładzie
prowadzący:gr. 1M. Bogacki
K. Januszek
 czwartek 15:00 - 16:30, s. 2.09
 gr. 2M. Bogacki
A. Szela
K. Januszek
 poniedziałek 13:15 – 14:45, s. 2.12
 gr. 3M. Bogacki
K. Januszek
 poniedziałek 15:00 – 16:45, s. 0.30
 gr. 4M. Bogacki
K. Januszek
P. Szymański
 piątek 9:45 – 11:15, s. 1.18
 gr. 5M. Bogacki
K. Januszek
P. Szymański
 piątek 11:30 – 13:00, s. 1.18
 

ŁACINA

lektoratliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę 4 ECTS
prowadzący:Tomasz Płóciennikgr. 1poniedziałek 15:00-16:30, s. 2.06
  gr. 2środa 18:30-20:00, s. 1.18
  gr. 3wtorek 13:15-14:45, s. 2.10

Instytut organizuje naukę języka łacińskiego na poziomie podstawowym. Studentów, którzy nie posiadają oceny z łaciny na świadectwie szkoły średniej, obowiązuje dwuletni kurs, zakończony po III roku. Łacina na poziomie wyższym musi być studiowana w ramach zajęć fakultatywnych na III roku studiów I stopnia (licencjackich) lub I roku studiów II stopnia (magisterskich). Możliwe jest również zakończenie nauki łaciny na II roku studiów I stopnia (licencjackich) (egzamin) i nauka innego języka starożytnego na III roku (zakończona egzaminem).

JĘZYK NOWOŻYTNY

lektoratliczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę 2 ECTS
J.angielski:Kinga Kasperczakpoziom B1czwartek 9:45 - 11:15, s. 1.10
piątek 9:45 - 11:15, s. 1.10
  poziom B2czwartek 11:30-13:00, s. 1.10
piątek 11:30-13:00, s. 1.10

Na II roku studenci rozpoczynają naukę języków nowożytnych. Studenci w trakcie całych studiów winni wykazać się znajomością (potwierdzoną zdanym egzaminem) przynajmniej 1 języka nowożytnego co najmniej na poziomie B2. W ramach zajęć prowadzonych w Instytucie Archeologii proponowane są kursy j. angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania. Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)

wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

WYCHOWANIE FIZYCZNE

  liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę1 ECTS
Sprawność fizyczna jest niezbędna w zawodzie archeologa, szczególnie dla osób zamierzających zająć się w przyszłości archeologią terenową. Toteż studenci, którzy nie należą jeszcze do żadnej sekcji Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, są gorąco do tego namawiani. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

ĆWICZENIA POWIERZCHNIOWE

1 tydzień liczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę2 ECTS
Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 2 tygodni (2 × 5 dni roboczych, tj. 2 × 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę.

ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE

1 miesiąc liczba zajęć: 150 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę10 ECTS
Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Więcej informacji znajduje się w programie I roku studiów I stopnia (licencjackich).

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę