Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Zajęcia kursowe I roku st. licencjackich

WSTĘP DO ARCHEOLOGII
wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3 ECTS
prowadzący:
F. Stępniowski
D. Błaszczyk
poniedziałek 16:45– 18:15
Aud. Max. s. D
    
ćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę5 ECTS
prowadzący:gr. 1M. Matera
poniedziałek 11:30-13:00, s. 2.06A
gr. 2

M. Białowarczuk

wtorek 11:30-13:00, s. 2.09
gr. 3K. Januszek
S. Domaradzka
poniedziałek 11:30-13:00, s. 2.11
gr. 4K. Blusiewicz
W. Gumiński
poniedziałek 13:15 – 14:45, s. 2.11
gr. 5D. Błaszczyk
A. Cieśliński
wtorek 11:30-13:00, s. 1.14


ZARYS ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ

wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3 ECTS
prowadzący: M. Barwik
F. Stępniowski
T. Waliszewski
wtorek 15:00 - 16:30
Aud. Max. s. A
      
ćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę5 ECTS
prowadzący:gr. 1D. Szeląg
M. Matera
E. Jęczmieniowski
środa 11:30 - 13:00, s. 2.06A
gr. 2

M. Wagner
M. Łuszczewska

środa 15:00 - 16:30, s. 2.06A
gr. 3M. Wagner
M. Łuszczewska
wtorek 13:15 - 14:45, s. 2.11
gr. 4K. Jakubiak
S. Rzepka
A. Ulanowska
A. Mech
środa 9:45 - 11:15, s. 1.14
gr. 5K. Jakubiak
S. Rzepka
M. Matera
A. Mech
poniedziałek 9:45 - 11:15, s. 2.12


ZARYS ARCHEOLOGII PRADZIEJOWEJ

wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3 ECTS
prowadzący: M. Kot
W. Gumiński
A. Szela
poniedziałek 15:00 - 16:30
Aud. Max. s. C
      
ćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę5 ECTS
prowadzący:gr. 1M. Białowarczukwtorek 9:45 - 11:15, s. 2.09
gr. 2M. Przeździecki
A. Maciałowicz
poniedziałek 13:15 - 14:45, s. 2.07
gr. 3M. Kot
W. Wróblewski
piątek 13:15 - 14:45, s. 1.18
gr. 4D. Manasterski
E. Łukaszewicz
środa 16:45 - 18:15, s. 1.09
gr. 5K. Januszek
A. Maciałowicz
wtorek 9:45 - 11:15, s. 2.06


METODYKA BADAŃ WYKOPALISKOWYCH

ćwiczenia liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę3 ECTS
zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, rozpoczynają grupy parzyste!
prowadzący:gr. 1S. Domaradzkapiątek 9:45 - 13:00, semestr zimowy s. 2.09
                              semestr letni s. 1.14
gr. 2A. Brzóskapiątek 13:15 - 16:30, s. 2.11
gr. 3A. Brzóska
M. Iskra
piątek 9:45 - 11:15, s. 2.12
gr. 4A. Szelae-learning
gr. 5K. Blusiewiczczwartek 15:00 - 18:15, s. 0.36


NAUKI O CZŁOWIEKU

wykładsemestr zimowyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin2 ECTS
prowadzący: Wiesław Więckowski
poniedziałek 8:00 - 9:30, s. 2.10
      
ćwiczeniasemestr zimowyliczba zajęć: 30 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę3 ECTS
prowadzący:gr. 1Rafał Fetnerwtorek 11:30 - 13:00, s. 1.18
gr. 2Rafał Fetnerponiedziałek 9:45 - 11:15, s. 1.18
gr. 3Rafał Fetnerśroda 15:00 - 16:30, s. 2.12 
gr. 4Rafał Fetnerwtorek, 13:15 - 14:45, s. 2.12
gr. 5Rafał Fetnerponiedziałek 11:30 - 13:00, s. 1.18


WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)

wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

WYKŁAD OGÓLNOINSTYTUTOWY (OGIN)

wykład liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: egzamin3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

wykładsemestr zimowyliczba zajęć: 4 godziny/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę0.5 ECTS
prowadzący: Bartosz Kontnywtorek 8:00 – 9:30, s. 2. 10

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

wykładsemestr letniliczba zajęć: 4 godziny/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę0.5 ECTS
prowadzący:Roksana Chowaniecwtorek 8:00 – 9:30, s. 2. 10
3 spotkania - 13 marca, 20 marca, 27 marca

WYCHOWANIE FIZYCZNE

  liczba zajęć: 60 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę1 ECTS
Sprawność fizyczna jest niezbędna w zawodzie archeologa, szczególnie dla osób zamierzających zająć się w przyszłości archeologią terenową. Toteż studenci, którzy nie należą jeszcze do żadnej sekcji Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, są gorąco do tego namawiani. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE

2 miesiące2 x liczba zajęć: 150 godzin/rok akademickirodzaj zaliczenia: na ocenę2 x 10 ECTS
Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. (3 miesiące) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach licencjackich oraz 200 godzin (1,5 miesiąca) w trakcie studiów magisterskich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni zgłaszać się do mgr. A. Olsienkiewicza z Pracowni Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki po informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wicedyrektor ds. Studenckich przepisze tę ocenę do indeksu studenta. W przypadku wykopalisk prowadzonych przez pracowników IA UW możliwe jest wpisanie oceny od razu do indeksu. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW wraz z indeksem.
Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę