Prace doktorskie


Lp

Doktorant

Temat pracy

Rok akademicki

Promotor

Data obrony

1

Anna Bitner-Wróblewska

From Samland to Rogaland. East-west connections in the Baltic Basin during the Early migration period

1998/1999

profesor Wojciech Nowakowski

1999-06-18

2

Jacek Gachowski

Osiedla nawodne z Mołtajr i Pieczarek na tle osadnictwa Pojezierza Mazurskiego we wczesnej epoce żelaza

1998/1999

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

1999-03-10

3

Rafał Koliński

Górna dolina Tygrysu w środkowym okresie epoki brązu

1998/1999

doktor habilitowany Piotr Bieliński

1998-11-18

4

Sławomir P. Kowalski

Palmyra, a late "Roman fortyfied City" on the Syrian Frontier of the Empire

1998/1999

profesor Michał Gawlikowski

1999-01-27

5

Aldona Snitkuviené

Zainteresowania starożytnym Egiptem na Litwie od XVI wieku po czasy współczesne

1998/1999

profesor Andrzej Niwiński

1999-06-23

6

Tomasz Waliszewski

Mozaiki bizantyńskie południowej Palestyny

1998/1999

profesor Michał Gawlikowski

1998-11-26

7

Jose Antonio Espada Belmonte

Problemas del estudio, de la proteccion y de la conservacion de la arquitectura incaica en las regiones gemi - arides de alta sierra: Proyeetos condesuyos y Churayon, Andes Perhanos del Sue

1999/2000

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

1999-12-17

8

Michał Karczewski

Osadnictwo kultury bogaczewskiej w południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

1999/2000

profesor Wojciech Nowakowski

2000-06-30

9

Monika Rekowska

Starożytności Galii i Germanii w kulturze polskiej

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

2000-03-29

10

Kamil Omar Kuraszkiewicz

Święto Sed, rytuał odnowienia władzy królewskiej w Egipcie. Studia nad ikonografią, ideologią i aspektem historycznym

1999/2000

doktor habilitowany Krzysztof Winnicki

2000-06-09

11

Arkadiusz Sołtysiak

Niektóre elementy symboliki astralnej w religiach starożytnej Mezopotamii

2000/2001

profesor Andrzej Wierciński

2001-04-04

12

Dariusz Szeląg

Trudne dziedzictwo. Sukcesja nowobabilońska w zachodnich prowincjach imperium asyryjskiego

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-05-09

13

Krzysztof Jakubiak

Fortyfikacje Wyżyny Armeńskiej od i tysiąclecia p.n.e. do końca starożytności

2000/2001

profesor Michał Gawlikowski

2001-06-06

14

Anna Smogorzewska

Związki wschodniej Anatolii z północną Syrią i północną Mezopotamią we wczesnym okresie epoki brązu

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-06-20

15

Michał Bieniada

Upadek cywilizacji miejskiej Kanaanu i jego następstwa

2001/2002

profesor Michał Gawlikowski

2002-06-06

16

Sławomir Rzepka

Zespoły posągów w grobach prywatnych okresu Starego państwa w Egipcie

2001/2002

profesor Andrzej Niwiński

2002-02-13

17

Paweł Szymański

Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim

2001/2002

profesor Wojciech Nowakowski

2002-05-17

18

Bartosz Kontny

Zestawy uzbrojenia w grobach z cmentarzysk kultury przeworskiej w okresie wpływów rzymskich

2001/2002

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2001-10-22

19

Magdalena Żurek

Kościoły i zespoły klasztorne na terenie osady Fajum w okresie od IV do XIV wieku

2001/2002

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2001-12-14

20

Joanna Piątkowska-Małecka

Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza

2001/2002

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2001-12-17

21

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

Chersonez Taurydzki i jego terytorium wiejskie w okresie rzymskim, promotor - dr hab. prof. UW Tadeusz Sarnowski

2002/2003

profesor Tadeusz Sarnowski

2003-05-14

22

Janusz Wołoszyn

Tożsamość osobnicza a rola społeczna w kulturze Moche-przypadek tzw. "naczyń portretowych". Studium ikonograficzne

2002/2003

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

2003-05-14

23

Ahmed Serrieh

The Early Bronze Seltlement in the Syrih Jazizah Tell Arbid a Medium Sized Local Urban Centre

2002/2003

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2003-07-14

24

Renata Ciołek

Znaleziska monet rzymskich na Pomorzu

2002/2003

doktor habilitowany Aleksander Bursche

2002-12-18

25

Marta Żuchowska

Rozwój urbanistyczny Palmyry w okresie rzymskim

2002/2003

profesor Michał Gawlikowski

2002-11-20

26

Andrzej Ćwiek

Relief Decoration in the Royal Funerary Complexes of the Old Kingdom. Studies in the Development, Scene Content and Iconography

2003/2004

profesor Karol Myśliwiec

2003-12-17

27

Marzena Łuszczewska

Res Cretarie de Maiestate Augusti Narrant. Propaganda Augusta w dekoracji ceramik aretyńskiej.

2003/2004

profesor Tomasz Mikocki

2004-02-11

VIDEO REPORTAŻE