Prace magisterskie


Lp

Autor

Temat pracy

Rok akademicki

Promotor

Data obrony

1

Paula Kajzar

Pałace północnej Syrii od XIX do XVI wieku p.n.e.

1998/1999

doktor habilitowany Piotr Bieliński

1999-04-20

2

Joanna Sulik

Ceramika wczesnośredniowieczna z osady w Kaczycach, gm. Lipnik z badań 1997/1998 (działka C i RD.III)

1998/1999

profesor Andrzej Buko

1999-08-30

3

Krzysztof Kostrzewa

Znaki na dnach naczyń wczesnośrednio-wiecznych z przyczółka mostowego wschod-niego na Ostrowie Lednickim

1998/1999

profesor Andrzej Buko

1999-09-08

4

Piotr Owczarz

Badania metaloznawcze przedmiotów żela-znych z Chlebni, w woj. Warszawskim, Horo-dyszcza, w woj. bielskopodlaskim i z Krzeska-Królowej Niwy, w woj. siedleckim

1998/1999

profesor Andrzej Buko

1999-09-08

5

Radosław Głowacki

Kuchnia we wczesnych zespołach eremickich w Egipcie (IV-XIII w.)

1998/1999

profesor Włodzimierz Godlewski

1999-07-14

6

Artur Obłuski

Detal architektoniczny z kościoła Archanioła Gabriela w Deir el Malak Ghubrail w Oazie Fajum w Egipcie

1998/1999

profesor Włodzimierz Godlewski

1999-07-21

7

Renata Pasik

Wytwarzanie żelaza i przedmioty żelazne w państwie meroickim i na terenach dawnej Makurii na tle produkcji żelaza i obiektów żelaznych w Afryce

1998/1999

profesor Włodzimierz Godlewski

1999-07-21

8

Blanka Kolago

Topografia wczesnochrześcijańskiego Kafarnaum

1998/1999

profesor Elżbieta Jastrzębowska

1999-02-24

9

Agnieszka Konecka

Fundatorzy w malarstwie nubijskim

1998/1999

profesor Elżbieta Jastrzębowska

1999-08-23

10

Anna Dudzik

Przedstawienia ptaków na mozaikach z Madeby i Góry nebo

1998/1999

profesor Elżbieta Jastrzębowska

1999-06-27

11

Anna Kucharska

Przedstawienia iziackie na monetach cesarza Hadriana mennicy aleksandryjskiej

1998/1999

profesor Zsolt Kiss

1999-09-30

12

Katarzyna Skrzyńska

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Horodyszczu, gm. Wisznica, woj. lubelskie. Opracowanie materiału ceramicznego z osady południowo-zachodniej (stanowiska 3) wykop I2

1998/1999

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

1999-06-24

13

Marcin Jasiński

Późnośredniowieczne gliniane bańki cyrulickie /cucurbitae/ z terenu Polski

1998/1999

profesor Jerzy Kruppe

1999-09-13

14

Izabela Łakoma

Tematyka religijna na kaflach późnogotyckich i wczesnorenesansowych z terenu Korony.

1998/1999

profesor Jerzy Kruppe

1999-09-23

15

Katarzyna Laszczak

Hodowla i użytkowanie zwierząt w Grecji w epoce neolitu i brązu

1998/1999

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1999-07-12

16

Joanna Mierzwińska

Zastosowanie pieczęci w Grecji od neolitu do epoki brązu

1998/1999

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1999-07-12

17

Anna Siewniak

Problem portretu w kulturze egejskiej

1998/1999

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1999-08-27

18

Anna Skubis

Sytuacja polityczna w basenie Morza Egejskiego w późnej epoce brązu

1998/1999

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1999-08-27

19

Marcin Żmudzki

Miecz w kulturze egejskiej. Analiza konstrukcyjno-funkcjonalna

1998/1999

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1999-07-28

20

Joanna Szczecińska

Łyżwy i płozy kościane we wczesnośredniowiecznej Polsce

1998/1999

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-09-28

21

Agnieszka Wdowska

Przedstawienie architektury na sarkofagach rzymskich

1998/1999

profesor Tomasz Mikocki

1999-08-23

22

Paulina Ryll

Antyczna ikonografia Wenus w rysunku i malarstwie renesansu włoskiego

1998/1999

profesor Tomasz Mikocki

1999-08-25

23

Marianna Dzikowska

Antyczne wzory medalionów architektonicznych na fasadzie ogrodowej pałacu w Wilanowie

1998/1999

profesor Tomasz Mikocki

1999-05-25

24

Eunika Rozmarynowska

Żywice i gumo-żywice znane i używane w starożytnym Egipcie

1998/1999

profesor Andrzej Niwiński

1999-06-30

25

Katarzyna Królikowska

Gliniane naczynia miniaturowe okresu Starego Państwa na obszarze memfickim

1998/1999

profesor Andrzej Niwiński

1999-07-05

26

Katarzyna Mołczan

Perfumy w starożytnym Egipcie

1998/1999

profesor Andrzej Niwiński

1999-08-25

27

Anna Chojnacka

Ikonografia bogini Nut

1998/1999

profesor Jadwiga Lipińska

1999-06-28

28

Katarzyna Senatorska

Późnouruckie i wczesnodynastyczne stele jako źródło ikonograficzne dla poznania najstarszych wizerunków władców Mezopotamii.

1998/1999

doktor habilitowany Piotr Bieliński

1999-06-18

29

Jarosław Czarnecki

Ceramika naczyniowa z kolegiaty św. Pawła na Zawodziu w Kaliszu - fazy IV - IX.

1998/1999

profesor Andrzej Buko

1999-01-26

30

Mateusz Bogucki

Wczesnośredniowieczny skarb ozdób srebrnych ze wsi Bodzikowo stanowisko I, powiat Mrągowo, woj. warmińsko - mazurskie.

1998/1999

profesor Andrzej Buko

1999-06-28

31

Agata Wójcik

Ceramika wczesnośredniowieczna z grodziska na Zawodziu w Kaliszu ( fazy O - VI, VIII - IX ).

1998/1999

profesor Andrzej Buko

1999-01-26

32

Aneta Siniecka

Ciałopalne cmentarzysko typu " mieszanego " kultury pomorskiej na stanowisku nr. 13, w miejscowości Florek, gm. Kutno, woj. płockie.

1998/1999

profesor Zbigniew Bukowski

1999-03-02

33

Agata Zarychta

Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Kręcieszki, gm. Bełdno, woj. płockie.

1998/1999

profesor Zbigniew Bukowski

1999-03-02

34

Tomasz Boroń

Opis i klasyfikacja pięściaków na stanowisku Wylotne w Ojcowie.

1998/1999

profesor Waldemar Chmielewski

1999-03-10

35

Anna Krych

Świątynia a Synagoga. Liturgia synagogalna po zburzeniu drugiej świątyni.

1998/1999

profesor Michał Gawlikowski

1999-05-19

36

Katarzyna Wiankowska

Muzyka i instrumenty starożytnego Izraela od patriarchów do zniszczenia II świątyni.

1998/1999

profesor Michał Gawlikowski

1999-05-31

37

Krzysztof Rapcia

Historia badań wykopaliskowych w Podebłociu.

1998/1999

profesor Jerzy Gąssowski

1998-12-15

38

Magda Borkowska

Antropomorficzne maski obrzędowe ze szczególnym uwzględnieniem masek potlatchowych, a maski naskalne Indian północno - zachodniego Wybrzeża Ameryki Północnej.

1998/1999

profesor Jerzy Gąssowski

1999-06-01

39

Joanna Wąsik

Taniec Indian Wielkich Równin jako ceremonia religijna i sposób wyrażania wiary.

1998/1999

profesor Jerzy Gąssowski

1999-06-22

40

Beata Jurkiewicz

Tatuaż jako forma sztuki pradziejowej oraz jako forma komunikacji wewnątrz i międzygrupowej.

1998/1999

profesor Jerzy Gąssowski

1999-06-22

41

Izabela Rusinek

Rzymianie i Meroici w Dolnej Nubii od I w. p.n.e. do II w. n.e.

1998/1999

profesor Włodzimierz Godlewski

1999-04-16

42

Roksana Chowaniec

Zapinki typu Avcissa ze środkowoeuropej-skiego Barbaricum

1998/1999

profesor Jerzy Kolendo

1999-06-04

43

Magdalena Szpilska

Osada wczesnośredniowieczna w Chlebni koło Grodziska Mazowieckiego.

1998/1999

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

1998-12-15

44

Marta Tyrajska

Wiślicka kaplica grobowa romańskiego kościoła św. Mikołaja; ze studiów nad wczesnośredniowieczną Wiślicą.

1998/1999

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

1999-05-18

45

Magdalena Kiliś

Romańskie płyty nagrobne w Małopolsce.

1998/1999

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

1999-02-08

46

Agnieszka Bugajewska

Analiza i próba typologii wczesnośredniowiecznych przęślików z obszaru Mazowsza Północnego.

1998/1999

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

1999-05-18

47

Paweł Kościelecki

Topografia wyposażenia grobów męskich na staromazowieckich cmentarzyskach z grobami w obudowach kamiennych XI - XIII w.

1998/1999

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

1999-06-24

48

Sylwia Bralska

Kafle płytowe z wykopu XII 38 z badań na tarasie wschodnim Zamku Królewskiego w Warszawie.

1998/1999

profesor Jerzy Kruppe

1999-05-18

49

Magdalena Brzuska

Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia kamionkowe z Pucka.

1998/1999

profesor Jerzy Kruppe

1999-06-10

50

Rafał Werbanowski

Ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych piecami kaflowymi w XVI - XVIII w.

1998/1999

profesor Jerzy Kruppe

1998-10-10

51

Justyna Kmiotek

Lew w sztuce egejskiej

1998/1999

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1998-12-21

52

Jacek Dzierżanowski

Pozostałość obozowisk sezonowych ludności kultury rzucewskiej na stanowisku III, sektor C, w Niedźwiedziówce gm. Stegna, woj. elbląskie.

1998/1999

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

1998-10-21

53

Grzegorz Kałwak

Wykorzystywanie miedzi przez społeczności neolityczne ziem polskich.

1998/1999

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

1999-02-15

54

Joanna Pyzel

Ceramika z osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej w Żegotkach, gm. Strzelno, stanowisko 2.

1998/1999

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

1999-06-14

55

Joanna Gawrońska

Elementy kultury amfor kulistych na stanowisku I w Starych Babkach, gm. Stegna, woj. elbląskie

1998/1999

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

1999-06-17

56

Michał Lewandowski

Struktura osadnictwa kultury rzucewskiej w rejonie Zatoki Gdańskiej

1998/1999

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

1999-04-29

57

Piotr Jaworski

Antyk w Królikarni. O roli antyku w programie zespołu pałacowo - ogrodowego w Królikarni i w kolekcjonerskich zainteresowaniach jego kolejnych właścicieli.

1998/1999

profesor Tomasz Mikocki

1999-06-29

58

Aleksandra Witak

Morysin - zespół pałacowo - parkowy w dobrach wilanowskich.

1998/1999

profesor Tomasz Mikocki

1998-11-02

59

Maria Bajkowska

Koń w kulturze przeworskiej.

1998/1999

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-04-23

60

Anna Kaczorowska

Pochówki końskie w okresie neolitu, epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Odry i Wisły.

1998/1999

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-04-23

61

Magdalena Kruszewska

Koń w polskim średniowieczu - studium archeologiczne.

1998/1999

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1998-10-14

62

Benita Krecińska

Konsumpcja mięsa w średniowiecznym Czersku na podstawie analizy szczątków zwierzęcych ze stanowiska 1.

1998/1999

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-01-07

63

Agata Dąbrowska

Zwierzęta jako źródło mięsa i surowca kościanego w Chełmie ( stanowisko 19 A ).

1998/1999

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-04-20

64

Zuzanna Rosińska-Wąs

Pochówki bydlęce na ziemiach Polski w neolicie.

1998/1999

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-06-23

65

Karolina Paczyńska

Czarki Megaryjskie z Tanais.

1998/1999

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

1999-06-29

66

Veronica Di Folco

Amfory rzymskie z warsztatu El Palomar w rejonie Kadyksu.

1998/1999

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

1999-04-29

67

Iwona Ćwiek

Kontynuacja tradycji amarneńskich w grobach dostojników memfickich późnej XVIII dynastii.

1998/1999

profesor Karol Myśliwiec

1999-06-28

68

Dorota Czerwik

Listy do zmarłych jako efekt przemian społeczno - gospodarczych i religijnych okresu końca Starego Państwa i Pierwszego Okresu Przejściowego.

1998/1999

profesor Karol Myśliwiec

1999-04-28

69

Fabian Welc

Tzw. grupy koronacyjne okresu panowania Tutanchamona.

1998/1999

profesor Karol Myśliwiec

1999-06-17

70

Monika Sadowska

Genealogia rodziny królewskiej okresu amarneńskiego.

1998/1999

profesor Andrzej Niwiński

1999-04-28

71

Lilianna Nalewajska

Ceramika minojska i mykeńska w Egipcie i Nubii

1998/1999

profesor Andrzej Niwiński

1999-05-06

72

Aleksandra Żórawska

Cmentarzyska płaskie grupy zachodniomazurskiej kultury kurhanów zachodniobałtyjskich

1998/1999

profesor Wojciech Nowakowski

1999-06-21

73

Iwona Mendowska

Popularyzacja archeologii na przykładzie festynu archeologicznego w Biskupinie.

1998/1999

profesor Wojciech Nowakowski

1998-12-22

74

Adam Cieśliński

Fibule kolankowate typu A, 132 i formy pokrewne w środkowoeuropejskim Barbaricum.

1998/1999

profesor Wojciech Nowakowski

1999-06-14

75

Kinga Stanek

Wisiory opasane z okresu wpływów rzymskich na obszarach zajmowanych przez ludność kultury przeworskiej

1998/1999

profesor Wojciech Nowakowski

1999-06-04

76

Tomasz Purowski

Materiały z cmentarzyska w Ożumiechu, gm. Krzynowłoga Mała, woj. ostrołęckie, na tle grupy północnomazowieckiej kultury łużyckiej.

1998/1999

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

1999-04-13

77

Angelina Diapa

Barong, trans i opętanie.

1998/1999

profesor Andrzej Wierciński

1999-05-18

78

Aleksandra Pudło

Charakterystyka antropologiczna ludności Sudanu, od epoki kamienia do szesnastego wieku p.n.e., ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Nubii.

1998/1999

profesor Andrzej Wierciński

1999-06-01

79

Anna Nos

Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska w Weklicach, woj. elbląskie.

1998/1999

profesor Andrzej Wierciński

1999-06-01

80

Elżbieta Dąbrowska

Antropologia Eskimosów grenlandzkich.

1998/1999

profesor Andrzej Wierciński

1999-06-01

81

Oriana Wichrowska

Ikonografia Kero. Opracowanie Kero kolekcji Museum für Völkerkunde w Berlinie.

1998/1999

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

1999-06-17

82

Daniel Sukniewicz

Między bogami a przodkami, analiza ikonografii urn zapoteckich.

1998/1999

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

1999-06-07

83

Jadwiga Bernaś

Rytualne polowanie na jelenia na tle koncepcji sobowtóra zwierzęcego u Indian Meksyku.

1998/1999

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

1999-05-27

84

Agnieszka Różanowska

Mykeny, Tiryns, Dendra, Mykeńskie ośrodki władzy w epoce późnego brązu

1998/1999

profesor Ludwika Press

1998-10-23

85

Michał Grabowski

Analiza ilościowa i typologiczna współwystępowania zabytków metalowych z wybranych cmentarzysk podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górnośląsko-mał

1998/1999

profesor Zbigniew Bukowski

1998-11-27

86

Robert Żukowski

Dwa talerze srebrne z Muzeum Narodowego w Warszawie

1998/1999

profesor Jerzy Gąssowski

1998-12-15

87

Iwona Dębiec-Kobiec

Wybrane problemy antrpologii wczesnego średniowiecza terenów Czech i Moraw

1998/1999

profesor Andrzej Buko

1999-03-02

88

Aneta Grzegorzewska

Kult bogini Hekate w ikonografii i epigrafice Azni Mniejszej

1998/1999

doktor habilitowany Jadwiga Kubińska

1999-04-16

89

Agnieszka Korus

Zbiorniki wodne w hetyckiej Anatolii w świetle danych archeologicznych i filologicznych

1998/1999

profesor Maciej Popko

1999-08-10

90

Beata Kołodziejek

Ikonografia krokodyla w starożytnym Egipcie

1998/1999

profesor Jadwiga Lipińska

1999-08-10

91

Karolina Stępniak

Lustra egejskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

1998/1999

profesor Jadwiga Lipińska

1999-08-10

92

Krzysztof Popławski

Fotogrametria

1998/1999

profesor Andrzej Buko

1999-09-08

93

Anna Dzikowska

Zwyczaje mnichów egipskiej pustyni dotyczące spożywania pokarmów, przyjmowania przybyszów i bywania w gościnie od połowy IV wieku do końca V wieku

1998/1999

profesor Ewa Wipszycka-Bravo

1999-06-01

94

Artur Szrejter

Rozwój świata w mitologii germańskiej od stworzenia do Ragnaroku

1998/1999

profesor Jerzy Kolendo

1999-09-30

95

Urszula Kołodziejak

Znaleziska monet rzymskich w kolekcji Karola Beyera

1998/1999

profesor Jerzy Kolendo

1999-09-30

96

Joanna Lorynowicz

Ulice i dzielnice zawodowe w miastach połu-dniowej Mezopotamii okresu starobabiloń-skiego

1999/2000

doktor habilitowany Piotr Bieliński

1999-10-29

97

Tomasz Pazdej

Mezopotamskie i północnosyryjskie budowle owalne i okrągłe u schyłku IV i w pierwszej połowie III tysiąclecia p.n.e.

1999/2000

doktor habilitowany Piotr Bieliński

1999-10-29

98

Ewa Wiewiórka

Rytuały pośmiertne w Ugarit (Ras Shamra) w okresie II tysiąclecia p.n.e.

1999/2000

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2000-03-24

99

Zuzanna Sawicka

Kaplice domowe i kult prywatny w Babilonii okresu starobabilońskiego

1999/2000

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2000-05-04

100

Aleksandra Oleksiak

Gliniane figurki zwierząt z Tell Arbid

1999/2000

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2000-06-13

101

Antoni Paris

Rozwój neolitu preceramicznego na Cyprze na tle porównawczym Bliskiego Wschodu

1999/2000

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2000-06-19

102

Monika Trębicka

Szkło na terenie Mezopotamii w II Tys. p.n.e.

1999/2000

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2000-07-03

103

Elżbieta Ostrowska

Klasztory dominikańskie w przestrzeni ośrodków wczesnomiejskich na ziemiach polskich

1999/2000

profesor Andrzej Buko

1999-10-14

104

Iwona Mironiuk

Wyroby rogowe i kościane z obszaru wcze-snośredniowiecznego Mazowsza Starego

1999/2000

profesor Andrzej Buko

1999-12-13

105

Aleksandra Jachimczuk

Zabytki wydzielone z osady wczesnośre-dniowiecznej w Kaczycach, pow. Opatów

1999/2000

profesor Andrzej Buko

2000-01-31

106

Ludmiła Krzak

Materiały archeologiczne z cmentarzysk Pomorza i Wielkopolski jako świadectwa kontaktów słowiańsko-skandynawskich we wczesnym średniowieczu

1999/2000

profesor Andrzej Buko

2000-02-15

107

Maciej Wawrzyński

Wymiana handlowa ośrodków wczesnopia-stowskich (na wybranych przykładach)

1999/2000

profesor Andrzej Buko

2000-06-13

108

Ewa Zdolińska

Niestandardowe motywy dekoracji wczesno-średniowiecznych naczyn z terenu ziem pol-skich (VI-XIIIw.)

1999/2000

profesor Andrzej Buko

2000-06-20

109

Tomasz Szymko

Metalowe skarby i znaleziska luźne we wcze-snej epoce żelaza na Pomorzu Gdańskim

1999/2000

profesor Zbigniew Bukowski

2000-03-07

110

Agata Parzuchowska

Kultura pomorska i kultura grobów kloszo-wych w międzyrzecu Wisły, Bzury i Pilicy

1999/2000

profesor Zbigniew Bukowski

2000-03-15

111

Dorota Csaky

Etruskie głowy wotywne z Muzeum Narodo-wego w Warszawie

1999/2000

doktor habilitowany Witold Dobrowolski

1999-11-19

112

Krzysztof Wasik

Pustynne założenia omajadzkie w Syrii i Jordanii na tle infrastruktury rzymskiej i bizantyńskiej

1999/2000

profesor Michał Gawlikowski

1999-12-01

113

Joanna Bogal

Królewskie polowania na srebrnych naczyniach sasanidzkich

1999/2000

profesor Michał Gawlikowski

2000-01-14

114

Agnieszka Talar

Zmiany charakteru miast Syro-Palestyny od IV do połowy VII w. n.e. Próba analizy przyczyn

1999/2000

profesor Michał Gawlikowski

2000-03-17

115

Hubert Wagner

Porty Lewantu w epoce rzymskiej

1999/2000

profesor Michał Gawlikowski

2000-03-14

116

Grzegorz Arkuszewski

Produkcja szkła w Syrii

1999/2000

profesor Michał Gawlikowski

2000-05-18

117

Olga Jagiełło-Klukowska

Wielka Świątynia w Petrze (wykopaliska M. Sharp Joukowsky)

1999/2000

profesor Michał Gawlikowski

2000-05-25

118

Ewa Zatkalik

Julia Domna jako Wiktoria na trofeum z Muzeum Narodowego

1999/2000

profesor Michał Gawlikowski

2000-07-26

119

Iwona Rudnik

Dekoracje absydowe kościołów oraz kaplic nubijskich i koptyjskich

1999/2000

profesor Włodzimierz Godlewski

2000-04-14

120

Dobrochna Zielińska

Typy przedstawień Matki Boskiej w malarstwie nubijskim

1999/2000

profesor Włodzimierz Godlewski

1999-12-21

121

Beata Dubowska

Fundacje biskupa Ambrożego w Mediolanie

1999/2000

profesor Elżbieta Jastrzębowska

1999-10-27

122

Ewa Dałek-Trudnowska

Motywy zoomorficzne na ceramice ze Starej Dongoli

1999/2000

profesor Elżbieta Jastrzębowska

1999-10-27

123

Agnieszka Frużyńska

Przedstawienia biskupów fundatorów na mozaikach i w malarstwie kościołów rzymskich od VI do IX w.

1999/2000

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2000-04-05

124

Sylwia Kuptel

Najstarsze zachowane ikony maryjne

1999/2000

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2000-04-19

125

Katarzyna Długosz-Rygiel

Barwniki stosowane w włókiennictwie koptyjskich

1999/2000

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2000-05-17

126

Rafał Pardej

Ikonografia Kleopatry VII Filopator

1999/2000

profesor Zsolt Kiss

2000-06-20

127

Radosław Piotrowski

Osadnictwo wczesnośredniowieczne nad górnym Orzycem

1999/2000

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

2000-06-13

128

Mariusz Wojtecki

Topografia wyposażenia grobów męskich na cmentarzyskach z grobami w obstawach kamiennych w ziemi drohickiej

1999/2000

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

2000-06-20

129

Tomasz Zaniewicz

Porównanie kulturowe stanowisk Tell Ramad i Munhata w okresie neolitu

1999/2000

profesor Stefan K. Kozłowski

2000-05-25

130

Klara Sołtan-Kościelecka

Stilusy późnośredniowieczne z krajów strefy Bałtyku.

1999/2000

profesor Jerzy Kruppe

2000-06-13

131

Paulina Florjanowicz

Kościół parafialny w Szestnie. Próba rekonstrukcji założenia gotyckiego

1999/2000

profesor Jerzy Kruppe

2000-06-13

132

Andrzej Pilipiuk

Stan i charakter badań archeologicznych stanowisk późnośredniowiecznych i nowożytnych (XIV-XVIII w.)na Ukrainie. Analiza zawartości publikacji z lat 1945-1998

1999/2000

profesor Jerzy Kruppe

2000-06-13

133

Jacek Gajdek

Problem thalassokracji minojskiej

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1999-11-22

134

Paulina Kobek

Geneza polis greckiej

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-03-31

135

Aneta Kucharczyk

Byk w sztuce egejskiej

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1999-10-04

136

Anna Sergiel

Budowle mieszkalne na Krecie w późnej epoce brązu

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

1999-11-22

137

Małgorzata Siennicka

Funkcje wnętrz budynków mieszkalnych w okresie wczesnohelladzkim

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-06-12

138

Piotr Berezowski

Mykeńska inżynieria wodna. Cechy architektoniczne i funkcje wybranych konstrukcji

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-06-28

139

Agnieszka Smolorz

Medycyna w starożytnej Grecji

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-06-28

140

Katarzyna Siwak

Funkcje ceramiki minojskiej

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-06-30

141

Magdalena Zapart

Przedstawienia procesji w malarstwie egejskim

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-06-30

142

Katarzyna Zajkowska

Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z grobów końskich ze stanowiska 1 w Paprotkach Kolonii, gm. Miłki, pow. Giżycko, woj. Warmińsko-Mazurskie

1999/2000

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-12-22

143

Kamilla Waszczuk

Analiza zwierzęcych szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznego stanowiska Bielsk Podlaski, ulica Zamkowa, woj. podlaskie

1999/2000

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-12-22

144

Jolanta Ciołek

Zwierzęta jeleniowate w życiu średniowiecznych ludzi na terenie ziem polskich

1999/2000

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

1999-12-20

145

Bożena Gwiazdowska-Nowak

Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznej osady w Czermnie-Kolonii, woj.lubelskie, stanowisko nr 3

1999/2000

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2000-06-15

146

Marta Gauza

Analiza archeologiczna szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznej osady w Horodyszczu

1999/2000

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2000-06-19

147

Piotr Karczmarek

Materiały neolityczne pozyskane podczas badań wykopaliskowych w sezonach 1997 i 1998 na stanowisku X w Ząbiu, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie

1999/2000

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2000-03-22

148

Małyszka Al Darawsheh

Wykorzystanie surowca kamiennego w schyłkowoneolitycznych pracowniach bursztyniarskich na Żuławach na tle kamieniarstwa kultury rzucewskiej

1999/2000

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2000-03-06

149

Anna Służewska

Zabytki kultury rzucewskiej z badań powierzchniowych w niedźwiedzióweckim mikroregionie osadniczym

1999/2000

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2000-06-28

150

Paweł Tomaszek

Motywy antyczne w dekoracji rzeźbiarskiej frontonów budowli świeckich XIX-wiecznej Warszawy

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

1999-10-27

151

Ewa Gołębiewska

Rzeźba antykizująca w Łazienkach Królewskich

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

1999-12-22

152

Elżbieta Abramiuk

Realia i fantazja w wizerunkach architektury antycznej Piranesiego

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

2000-02-14

153

Dorota Ryglowska

Kaplica - Mauzoleum w Rogalinie i jej antyczny pierwowzór

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

2000-05-29

154

Piotr Miękus

Statuetki brązowe przedstawiające Marsa i Merkurego na podstawie zabytków z Rzymskiej Brytanii

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

2000-06-13

155

Magdalena Mroczkowska

Symbolika scen thiasosu morskiego w sztuce rzymskiej i w sztuce polskiego renesansu

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

2000-07-27

156

Dorota Brysiak

Messalina jako uosobienie kobiety występnej i rozpustnej w tradycji antycznej i nowożytnej

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

2000-07-06

157

Patrycja Czarnocka

Architektura i dekoracja domów rzymskich w Akwileji

1999/2000

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

2000-08-28

158

Barbara Dziadowicz

Ewolucja sukni kobiety w ikonografii egipskiej od Starego do Nowego Państwa

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

1999-12-20

159

Joanna Bogdańska

Wadi Tumilat a problem starożytnego Kanału

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

2000-05-23

160

Elżbieta Monserrat-Bara

Historia i rozwój egiptologii w Hiszpanii

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

2000-05-23

161

Tadas Rutkauskas

Koncepcja grzechu w starożytnym Egipcie

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

2000-06-21

162

Joanna Hartwig

Najważniejsze aspekty symbolu węża w starożytnym Egipcie

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

2000-06-29

163

Mirosław Kierylak

Motyw ślepych wrót na sarkofagach z El-Besza z okresu średniego Państwa

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

2000-06-29

164

Magda Hanafi

Proces mumifikacji w starożytnym Egipcie od 2 do końca 21 Dynastii

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

2000-06-29

165

Wioleta Lipska-Kamińska

Pozostałości starożytnych instalacji portowych na terenie rzymskiej prowincji Afryki Prokonsularnej

1999/2000

profesor Tadeusz Sarnowski

2000-01-05

166

Agnieszka Tomas

Flasze i dzbanki z Novae

1999/2000

profesor Tadeusz Sarnowski

2000-06-12

167

Joanna Woźniak

Ułamki monet w znaleziskach wczesnośredniowiecznych na terenie ziem polskich

1999/2000

profesor Stanisław Suchodolski

1999-10-12

168

Dobrochna Gorlińska

Ikonografia brakteatów Mieszka III Starego

1999/2000

profesor Stanisław Suchodolski

2000-05-23

169

Marta Agnieszka Wołowicz-Dzbyński

Analiza materiałów krzemiennych ze stanowiska Iłża 10, gm. loco, woj. radomskie, Polska centralna. Sezony wykopaliskowe 1995 i 1997

1999/2000

doktor habilitowany Karol Szymczak

2000-04-28

170

Łukasz Maurycy Stanaszek

Praktyki antywampiryczne stosowane na cmentarzyskach szkieletowych Polski wczesnopiastowskiej

1999/2000

profesor Andrzej Wierciński

2000-05-24

171

Piotr Białobrzycki

Hasan ibn Sabbah i islamska sekta Asasynów

1999/2000

profesor Andrzej Wierciński

2000-01-10

172

Paweł Pucołowski

Zmienność morfologiczna wejścia do oczodołu w zespole czaszek wczesnośredniowiecznych z obszaru kielecczyzny

1999/2000

profesor Andrzej Wierciński

1999-10-19

173

Agata Nawara

Magiczno-religijne uwarunkowania intencjonalnych deformacji kranialnych. Analiza zjawiska kulturowego w świetle danych archeologicznych, antropologicznych i etnograficznych

1999/2000

profesor Andrzej Wierciński

1999-11-19

174

Kinga Majewska

Zróżnicowanie cech somatycznych u przedstawicieli różnych zawodów na podstawie materiału zebranego w ramach wojskowego zdjęcia antropologicznego w okresie międzywojennym

1999/2000

profesor Andrzej Wierciński

1999-10-08

175

Joanna Lange

Ceramika wczesnośredniowieczna ze stanowiska "Św. Jan" w Zawichoście (badania w roku 1996)

1999/2000

profesor Andrzej Buko

2000-06-13

176

Monika Komuda

Zabytki wydzielone z badań na skarpie wiślanej w Zawichoście (badania 1996-1999 r.)

1999/2000

profesor Andrzej Buko

2000-09-27

177

Joanna Żero-Gospodarczyk

Odkrywanie sztuki celtyckiej we Francji XX wieku

1999/2000

doktor habilitowany Aleksander Bursche

2000-08-04

178

Janusz Recław

Rola ołowiu w życiu obozu legionowego i miasta Novae

1999/2000

profesor Piotr Dyczek

2000-07-15

179

Magdalena Chabowska

Zabudowa mieszkalna okresu postchrześcijańskiego w Starej Dongoli

1999/2000

profesor Włodzimierz Godlewski

2000-09-13

180

Marek Grzeszczuk

Analiza archeozoologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowiska w Krasnymstawie

1999/2000

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2000-09-29

181

Agnieszka Michalska

Budownictwo Totmesa I

1999/2000

profesor Jadwiga Lipińska

2000-09-05

182

Anna Sierzputowska

Budownictwo Totmesa II

1999/2000

profesor Jadwiga Lipińska

2000-09-29

183

Jadwiga Iwaszczuk

Świątynia egipska w okresie predynastycznym i archaicznym

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

2000-09-29

184

Bernard Tracz

Analiza antropologiczna szczatków kostnych z cmentarzyska Mele Heiran, w oazie Seraks, w południowym Turkmenistanie

1999/2000

doktor habilitowany Karol Piasecki

2000-09-26

185

Joanna Kuźma

Pochodzenie ludności Wyspy Wielkanocnej

1999/2000

doktor habilitowany Karol Piasecki

2000-09-26

186

Michalina Michalska

Monety wykorzystywane jako ozdoby we wczesnym średniowieczu na terenie ziem polskich

1999/2000

profesor Stanisław Suchodolski

2000-09-29

187

Piotr Górny

Archeologiczno - architektoniczny kompleks bazyliki SS Giovanni e Paolo w Rzymie na Caeliusie

1999/2000

profesor Elżbieta Jastrzębowska

1999-11-24

188

Ireneusz Rek

Osada z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Osinkach stan.2 pow. Suwałki, woj. Podlaskie

1999/2000

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

1999-10-28

189

Elżbieta Lewkowicz

Wczesnośredniowieczne krzyżyki z emalią z terenu Ziem Polskich

1999/2000

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

1999-11-23

190

Beata Badura

Teorie zmiany kulturowej w wyniku adaptacji środowiskowej w archeologii amerykańskiej

1999/2000

profesor Waldemar Chmielewski

1999-11-10

191

Andrzej Szela

Cmentarzysko kultury grobów kloszowych i kultury przeworskiej w Biejkowie, stan. 9 gm. Promne, powiat białobrzeski, woj. Mazowieckie

1999/2000

profesor Wojciech Nowakowski

1999-11-23

192

Krzysztof Matusiak

Osadnictwo mikroregionu Mokrzka i Bielska pod Płockiem we wczesnym średniowieczu (X-XIV wiek)

1999/2000

profesor Jerzy Gąssowski

1999-11-16

193

Ahmed Abudarraa

In the name of Allah, the Beneficent the Mercifne

1999/2000

profesor Jerzy Gąssowski

1999-12-22

194

Anna Walciak

Naszyjniki na egipskich sarkofagach antropoidalnych z okresu Nowego Państwa

1999/2000

profesor Jadwiga Lipińska

1999-12-20

195

Magdalena Fedorczyk

Fazy zasiedlenia na "Ptasiej Wyspie" na podstawie ceramiki i zabytków wydzielonych

1999/2000

profesor Wojciech Nowakowski

1999-12-09

196

Berenika Wyrobek

Opracowanie oka w portretach cesarzy rzymskich

1999/2000

profesor Tomasz Mikocki

1999-12-22

197

Marcin Gładki

Osada i miejsce kultu ludności kultury kurhanów zachodnio-bałtyjskich na stanowisku II w Wyszemborku, gm. Mrągowo w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 1995-1997

1999/2000

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

1999-11-15

198

Dorota Słowińska

Ceramika wczesnośredniowieczna z badań ratowniczych (1997-1998) z osady w Kaczycach, gm. Lipniki (Działki B, D oraz rowy sondażowe I, II, IV, V, VI, VII, VIII)

1999/2000

profesor Andrzej Buko

2000-01-10

199

Sławomir Klukaszewski

Żegluga i szkutnictwo muzułmańskie w basenie Morza Śróziemnego od VII do XI wieku

1999/2000

profesor Jerzy Gąssowski

2000-02-25

200

Robert Foryś

Demonologia słowiańska

1999/2000

profesor Jerzy Gąssowski

2000-03-14

201

Marcin Eugel

Zdobione metalowe okucia pochewek noży wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski

1999/2000

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2000-03-14

202

Piotr Iwanicki

Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i wpływów rzymskich z miejscowości Całowanie, gm. Karczew, pow. Otwock, woj. mazowieckie.

1999/2000

profesor Wojciech Nowakowski

2000-03-14

203

Grzegorz Kaczyński

Rekonstrukcja wyglądu głowy na podstawie czaszki. Metody i techniki

1999/2000

profesor Andrzej Wierciński

2000-06-29

204

Bpgusław Lwiatkowski

Próba rekonstrukcji grobowca króla macedońskiego Aleksandra Wielkiego (336-323) na podstawie starożytnych źródeł archeologicznych, pisanych i ikonograficznych.

1999/2000

doktor habilitowany Adam Łukaszewicz

2000-06-20

205

Jowita Matys

Działalność budowlana władców XI dynastii

1999/2000

profesor Karol Myśliwiec

2000-06-29

206

Tomasz Szmit

Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska kultury wielbarskiej w weklicach, pow. Elbląg

1999/2000

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

2000-06-29

207

Szymon Augustyniak

Chronologia kultury Tiwanaku w świetle datowań radiowęglowych

1999/2000

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

2000-05-12

208

Maciej Sobczyk

Architektura grobowa w rejonie Nevado Coropuna. Katalog

1999/2000

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

2000-06-29

209

Agnieszka Kiełek

Etnogeneza Jakutów

1999/2000

profesor Andrzej Wierciński

2000-06-29

210

Justyna Olko

Mesoamerican ballgame analysis of actual date

1999/2000

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

2000-06-19

211

Dariusz Bułyszko

Rola Eufratu w wojnach Rzymu z Arsacydami i Sasanidami

1999/2000

profesor Michał Gawlikowski

2000-08-01

212

Krzysztof Wittels

Błazen w kulturze polskiej XIV-XVI wiek

1999/2000

profesor Jerzy Gąssowski

2000-06-21

213

Magdalena Szelągowska

Metodyka badań promieniami X zabytków metalowych wczesnośredniowiecznych przed konserwacją

1999/2000

profesor Jerzy Gąssowski

2000-06-29

214

Aleksander Warde

Przedstawienie królowych ptolemejskich w egipskiej rzeźbie statuarycznej

1999/2000

profesor Karol Myśliwiec

2000-06-20

215

Katarzyna Klimowicz

Etnogeneza Aleutów

1999/2000

profesor Andrzej Wierciński

2000-06-29

216

Agnieszka Matuszewska

Biżuteria mykeńska. Materiały, techniki, metody

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-09-27

217

Eliza Pietrzak

Pochówki psów w starożytnym Egipcie

1999/2000

profesor Andrzej Niwiński

2000-09-29

218

Patrycja Rozłucka

Meble w ikonografii egipskiej na tle zachowanych mebli antycznych

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-09-27

219

Aleksandra Piwowarska

Bałtyjskie wędzidło z rogowymi pobocznicami z okresu wędrówek ludów

1999/2000

profesor T Wojciechowski

2000-09-22

220

Agnieszka Maślińska

Stanowiska neolityczne, paraneolityczne i wczesnobrązowe na Nizinie północno - Podlaskiej

1999/2000

profesor Andrzej Kempisty

2000-09-18

221

Izabella Rogala

Muntowo, stan. XIX, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie - nowe źródło do badań nad osadnictwem galindzkim na Mazurach

1999/2000

profesor Wojciech Nowakowski

2000-09-15

222

Monika Jaskulska

Kompleks budynków mieszkalnych z okresu wczesnochrześcijańskiego w Faras

1999/2000

profesor Włodzimierz Godlewski

2000-09-13

223

Michał Kolasiński

Biżuteria i ozdoby skandynawskie na Pomorzu we wczesnym średniowieczu jako dowód kontaktów słowiańsko - skandynawskich

1999/2000

profesor Jerzy Gąssowski

2000-09-27

224

Ryszard Zaremba

Wczesnośredniowieczne porty słowiańskie na południowym brzegu Bałtyku w obszarze obecnej Polski

1999/2000

profesor Jerzy Gąssowski

2000-09-27

225

Justyna Bielecka

Zwierzęta w sztuce egejskiej

1999/2000

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-03-31

226

Mariusz Pietrzak

Zjawisko kanibalizmu wśród społeczności pradziejowych ziem polskich

2000/2001

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2000-10-25

227

Marcin Suchocki

Architektura okresu III dynastii z Ur

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2000-12-15

228

Olga Bazelak

Tradycje ikonograficzne II tysiaclecia p.n.e. w fenickch wyrobach z kości słoniowej w pierwszym tysiącleciu p.n.e

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2000-12-15

229

Agnieszka Oniszczuk

Terakotowe przedstawienia "nagiej bogini" w sztuce Mezopotamii i Syro-Palestyny w okresie 2200 - 1595 p.n.e.

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-06-13

230

Agnieszka Pieńkowska

Charakterystyka okresu Dżemdet Nasr

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-06-28

231

Agnieszka Krupa

Świątynie na Büyükkale w okresie imperium hetyckiego

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-06-29

232

Stanisław Salwocki

Przedstawienia bogów mezopotamskich w tekstach religijnych z III tysiąclecia p.n.e.

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-06-21

233

Agnieszka Bełcikowska

Wyniki badań nad wczesnośredniowiecznymi znaleziskami tkanin Dąbego nad Nerem, Gniezna, Raciborza i Zawichostu

2000/2001

profesor Andrzej Buko

2000-11-14

234

Wojciech Zejdowski

Zabudowa Wzgórza Zamkowego w Czersku (Badania 1974-1983)

2000/2001

profesor Andrzej Buko

2000-12-18

235

Ewa Endrach

Znaki na dnach wczesnośredniowiecznych naczyń z Kalisza

2000/2001

profesor Andrzej Buko

2001-01-25

236

Bogdan Nowak

Ceramika wczesnośredniowieczna z osady w Czermnie Kolonii, woj. Lubelskie (stan.3)

2000/2001

profesor Andrzej Buko

2001-06-25

237

Zofia Niedźwiedzka

Wczesnośredniowieczne naczynia flaszowate na ziemiach polskich

2000/2001

profesor Andrzej Buko

2001-06-25

238

Katarzyna Olekszyk

Wpływy z Kotliny Karpackiej na teren południowo - wschodniej Polski we wczesnych fazach epoki brązu

2000/2001

profesor Zbigniew Bukowski

2001-01-09

239

Iwona Olszewska

Proces rozprzestrzeniania się kultury pomorskiej w dorzeczu Odry i Wisły

2000/2001

profesor Zbigniew Bukowski

2000-11-21

240

Joanna Urban

Osada ludności kultury łużyckiej i pomorskiej w Zakrzewie stan. 11, gm. Warta, woj. łódzkie (d. woj. sieradzkie)

2000/2001

profesor Zbigniew Bukowski

2001-02-09

241

Ernest Ludwiniak

Skarby z denarami rzymskimi z obszaru kultury przeworskiej i wielbarskiej datowane kontekstem archeologicznym

2000/2001

doktor habilitowany Aleksander Bursche

2001-06-13

242

Dagmara Mańka

Zespół kultury jerzmanowickiej ze stanowiska Kraków Zwierzyniec 1

2000/2001

profesor Waldemar Chmielewski

2001-06-13

243

Małgorzata Targosz

Analiza materiału krzemiennego kultury mikocko-prądnickiej z warstwy 6 schroniska Wylotnego w Ojcowie

2000/2001

profesor Waldemar Chmielewski

2001-06-28

244

Paweł Chłodny

Rzymskie fortyfikacje wojskowe wschodniej granicy Prowincji Syrii na odcinku Damaszek Sura I w. p.n.e. - IV w. n.e.

2000/2001

profesor Piotr Dyczek

2001-01-09

245

Agnieszka Dubiel

Nekropola wczesnochrześcijańska w Serdice

2000/2001

profesor Włodzimierz Godlewski

2001-06-04

246

Anetta Łyżwa

Dionizios w kulturze basenu Morza Śródziemnego. Analiza przedstawień dionizyjskich na tekstyliach koptyjskich

2000/2001

profesor Włodzimierz Godlewski

2000-12-13

247

Krzysztof Malengowski

Ufortyfikowane miasta w Nubii wczesnochrześcijańskiej

2000/2001

profesor Włodzimierz Godlewski

2001-02-21

248

Tomasz Pijanowski

Gospodarka egipska w Nubii podczas Nowego Państwa

2000/2001

profesor Włodzimierz Godlewski

2001-06-25

249

Sławomir Sarzyński

Topografia historyczna Faras okresu chrześcijańskiego

2000/2001

profesor Włodzimierz Godlewski

2000-12-06

250

Michał Grodzki

Fundacje Konstantyna Wielkiego w Imperium Romanum

2000/2001

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2000-10-24

251

Albert Kwiatkowski

Bóstwa nieba na sarkofagach wczesnochrześcijańskich

2000/2001

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2001-06-18

252

Aleksandra Piechura-Masztak

Sarkofag z przedstawieniem Erotów oraz Amora i Psyche z Muzeum Narodowego w Warszawie

2000/2001

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2001-01-25

253

Agnieszka Warzocha

Pochówki biskupów w katakumbach rzymskich

2000/2001

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2001-06-18

254

Paweł Wasilewski

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Chersonezu

2000/2001

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2001-06-21

255

Piotr Markowski

Osadnictwo trzcinieckie na zwydmionym terenie Wisły w okolicach Radzymina - Guzowatka st. 8 i Emilianów st. 1 i 2

2000/2001

profesor Andrzej Kempisty

2001-06-26

256

Artur Brzóska

Uzbrojenie w grobach w obudowie kamiennej na Starym Mazowszu

2000/2001

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

2001-03-02

257

Magdalena Ruszkowska

Średniowieczna osada w Starym Dybowie, gm. Radzymin, woj. mazowieckie

2000/2001

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

2001-03-02

258

Barbara Wrześniewska-Chylińska

Wczesnośredniowieczne grzebienie rogowe i kościane z Mazowsza

2000/2001

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

2000-10-24

259

Michał Auch

Problematyka i stan badań nad wczesnośredniowiecznymi naczyniami glinianymi z terenu Pomorza Gdańskiego

2000/2001

profesor Jerzy Kruppe

2001-06-25

260

Bogusława Greiss

Źródła archeologiczne do poznania polskiego instrumentarium muzycznego w średniowieczu

2000/2001

profesor Jerzy Kruppe

2001-03-02

261

Anna Kwerko

Znaleziska późnośredniowiecznych i nowożytnych przyborów do szycia z terenu Polski

2000/2001

profesor Jerzy Kruppe

2001-06-25

262

Urszula Iwaszczuk

Analiza szczątków zwierzęcych ze stanowiska Szestno Czarny Las

2000/2001

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2001-04-11

263

Joanna Łabędzka

Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska Biskupin, tzw. "Kraal" kultury iwieńskiej

2000/2001

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2001-02-14

264

Justyna Regulska

Łowiectwo i wykorzystanie zwierząt z rodziny jeleniowatych w epoce neolitu na ziemiach Polski

2000/2001

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2000-11-15

265

Sylwia Szulc

Szczątki ssaków ze stanowisk jaskiniowych górnego i schyłkowego paleolitu Jury Krakowsko-Częstochowskiej

2000/2001

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2000-12-13

266

Marek Hnatyk

XII-XI wiek p.n.e. Osady kreteńskie, cypryjskie i filistyńskie u progu nowej epoki

2000/2001

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2000-11-29

267

Jadwiga Majewska

Megaron i jego znaczenie w kulturze egejskiej

2000/2001

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2001-05-16

268

Piotr Matuszak

Symbol psa w kulturze egejskiej

2000/2001

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2001-03-27

269

Angelika Nazoyan

Najważniejsze miejsca kultu Bastet

2000/2001

profesor Jadwiga Lipińska

2001-05-21

270

Katarzyna Starecka

Osady w Maurzycach Jatkach i Rząśnie, woj. łódzkie na tle osadnictwa łużyckiego i średniowiecznego w dolinie środkowej Bzury

2000/2001

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2001-01-17

271

Jarosław Teske

Cmentarzysko ludności kultury łużyckiej w Kucharach, pow. Pleszew, woj. wielkopolskie

2000/2001

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2001-01-31

272

Joanna Dynysiuk

Lapidarium w Świdnicy. Historia i pozostałości kolekcji rodziny von Waldów

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2000-11-24

273

Magdalena Gauza

Przedstawienie architektury na kolumnie Trajana w Rzymie

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-03-19

274

Piotr Górajec

Mozaiki z przedstawieniami gladiatorów

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-01-10

275

Eliza Królak

Naśladownictwa konnego posągu Marka Aureliusza w europejskiej sztuce nowożytnej i ich symbolika

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-04-10

276

Piotr Lewandowski

Inspiracje antyczne w architekturze ogrodów Puławskich

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2000-11-06

277

Aleksandra Kostrzewa

Śpiąca Nimfa w Nieborowie z kolekcji księżnej Heleny Radziwiłłowej

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-05-22

278

Krzysztof Zawadka

Antyk, archeologia i kult przeszłości w polskich założeniach ogrodowych. Zespół pałacowo - ogrodowy w Młoszowej

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2000-11-06

279

Agata Borsuk

Fryzura jako kryterium datowania żeńskich portretów - w oparciu o zabytki w zbiorach polskich

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-06-26

280

Beata Wiśniewska

Imitacje antycznych naczyń kamiennych w zbiorach polskich

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-06-26

281

Monika Widera

Antyczne inspiracje w dwóch rekonstruowanych posągach "muz" w Wilanowie. Starożytna ikonografia muz

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-06-29

282

Magdalena Makarewicz

Antyczne źródła ubioru żeńskiego końca XVIII i XIX w.

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-06-26

283

Monika Muszyńska

Forma popiersia jako kryterium datowania portretu rzymskiego. Analiza zabytków w zbiorach polskich

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-07-09

284

Beata Dobosz

Baptysteria na terenie Syro-Palestyny w okresie od IV do VII w.

2000/2001

doktor habilitowany Jolanta Młynarczyk

2001-06-04

285

Marcin Wagner

Seraks: fragmenty naczyń szklanych XIII-XV w.

2000/2001

doktor habilitowany Jolanta Młynarczyk

2001-04-26

286

Kazimierz Kotlewski

Odkrycia archeologii podwodnej przy wybrzeżach Bliskiego Wschodu i Azji Mniejszej

2000/2001

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

2001-04-19

287

Anna Wilk

Amfory ze stanowiska Wołna 1

2000/2001

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

2001-04-19

288

Dariusz Małkowski

Zapinki kuszowate z podwiniętą nóżką zdobione spiętrzonymi pierścieniami z nacinanego drutu, zbliżone do grupy I według Aberta w kręgu zachodniobałtyjskim

2000/2001

profesor Wojciech Nowakowski

2000-11-27

289

Magda Nowakowska

Groby ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na cmentarzysku w Wyszemborku gm. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie

2000/2001

profesor Wojciech Nowakowski

2000-11-28

290

Paweł Tomczyk

Ostrogi kabłąkowe z pałeczkowatymi zaczepami z okresu wpływów rzymskich z terenu ziem polskich - próba klasyfikacji

2000/2001

profesor Wojciech Nowakowski

2001-03-28

291

Anna Juga

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Tałtach na Pojezierzu Mazurskim

2000/2001

profesor Wojciech Nowakowski

2001-06-12

292

Jacek Kępski

Charakterystyka osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu Swędrni

2000/2001

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2001-06-20

293

Krzysztof Kozerski

Pochówki w łodziach na cmentarzysku kultury wielbarskiej w Weklicach

2000/2001

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2001-04-11

294

Wiktor Kukliński

Wyposażenie w narzędzia w grobach z bronią z cmentarzysk kultury przeworskiej okresu przedrzymskiego i wczesnej fazy okresu rzymskiego

2000/2001

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2000-12-04

295

Agnieszka Niemyjska

Wczesnośredniowieczne zawieszki wycinane z blachy brązowej, dekorowane motywem guzka z obszaru Polski

2000/2001

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2001-06-20

296

Joanna Paszkowska

Trepanacje czaszek w średniowiecznej Europie

2000/2001

doktor habilitowany Karol Piasecki

2001-03-07

297

Beata Balukiewicz

Etnogeneza Litwinów

2000/2001

doktor habilitowany Karol Piasecki

2001-06-28

298

Zdzisław Kazubiński

Skarb monet z połowy XI w. z miejscowości nieznanej na Pomorzu

2000/2001

profesor Stanisław Suchodolski

2000-12-21

299

Bartosz Skaldawski

Rola i powtarzalność antykultury. Starożytność i współczesność

2000/2001

profesor Andrzej Wierciński

2000-11-20

300

Urszula Szewczuk

Konstelacja Wielkiej Niedźwiedzicy jako mitologem

2000/2001

profesor Andrzej Wierciński

2001-06-26

301

Magdalena Sołtek

Szkoła w Egipcie faraońskim

2000/2001

doktor habilitowany Krzysztof Winnicki

2001-06-25

302

Agata Celińska

Zofia Podkowińska - jej życie i miejsce wpolskiej archeologii

2000/2001

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2000-10-05

303

Marzena Kotulska

Szklane naczynia do przechowywania itransportu płynów z okresu od początku XVII po pierwszą połowę XIX wieku znalezione podczas prac wykopaliskowych na zamku w Pucku w latach 1991-1998

2000/2001

profesor Jerzy Kruppe

2000-10-24

304

Gabriela Wojgienica

Symbolika zwierzęca w sztuce Indian Wschodniego Obszaru Leśnego od okresu archaicznego do przybycia Białych

2000/2001

profesor Jerzy Gąssowski

2000-11-20

305

Katarzyna Wodarska

Konstrukcja i dekoracja drewnianych stropów w okresie panowania dynastii Mameluków Burdżytów na podstawie zachowanych stropów w kompleksie grobowym Emira Qurqumasa

2000/2001

doktor habilitowany Adam Łukaszewicz

2000-12-06

306

Magdalena Strusińska

Słowiańskie kurhany ciałopalne z intencjonalnymi układami kamiennymi na ziemiach polskich. Próba odtworzenia elementów kultury niematerialnej Słowian

2000/2001

profesor Jerzy Gąssowski

2000-12-18

307

Paweł Lisiecki

Łaźnie cesarskie i domy przy ulicy R.4 w Aleksandrii w późnym okresie rzymskim i bizantyjskim

2000/2001

profesor Włodzimierz Godlewski

2001-01-19

308

Mariusz Gradowski

Osadnictwo wczesnośredniowieczne Śląska VI-XII wiek

2000/2001

profesor Jerzy Gąssowski

2001-04-02

309

Maciej Wodyński

Wczesnośredniowieczne słowiańskie ośrodki portowe u ujścia Odry

2000/2001

profesor Jerzy Gąssowski

2001-04-02

310

Paulina Kucharska

Ubiór jako kryterium datowania rzeźb rzymskich. Studium rzeźb z kolekcji polskich

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-05-10

311

Wiesław Komoło

Przedstawienia domen królewskich w grobach dostojników Starego Państwa

2000/2001

profesor Karol Myśliwiec

2001-05-25

312

Bartosz Wiśniewski

Belial. Geneza i rozwój jednej ze starotestamentowych idei zła. Próba rekonstrukcji postaci przeciwnika Boga w Starym Testamencie, apokryfach i pismach qumarańskich

2000/2001

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

2001-06-11

313

Edyta Dziura

Zeus i Leda w sztuce antycznej, nowożytnej i nowoczesnej

2000/2001

profesor Tomasz Mikocki

2001-06-01

314

Joanna Dzięciółowska

Futhark - pismo runiczne. Przedmioty ze znakami runicznymi znalezione na terenie Polski

2000/2001

profesor Jerzy Gąssowski

2001-05-24

315

Robert Horosz

Zasady i możliwości wykorzystania technik fotograficznych w procesie dokumentacji terenowej stanowisk archeologicznych

2000/2001

profesor Jerzy Gąssowski

2001-06-25

316

Ewa Jurkowska

Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z wczesnośredniowiecznej osady w Kaczycach

2000/2001

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2001-07-23

317

Marcin Bachorski

Baktria w I tysiącleciu p.n.e.

2000/2001

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-08-03

318

Marcin Waracki

Stomatologia w starożytnym Egipcie

2000/2001

profesor Karol Myśliwiec

2001-09-03

319

Katarzyna Warnicka

Mirabilia Italiae: Słynne monumenty architektury antyku na wachlarzach z kolekcji Moszyńskich

2000/2001

doktor habilitowany Jerzy Miziołek

2001-09-01

320

Hubert Kowalski

Potęga antycznych exemplów: cykl z początków panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego w Chambre des Seigneurs Zamku Królewskiego w Warszawie

2000/2001

doktor habilitowany Jerzy Miziołek

2001-09-01

321

Robert Gębicki

Wyposażenie kanopskie grobowców królewskich w okresie XVIII-XIX dynastii

2000/2001

profesor Karol Myśliwiec

2001-09-03

322

Grzegorz Kurka

Badanie mumii ludzkich od okresy XXII dynastii do końca okresu rzymskiego

2000/2001

profesor Andrzej Niwiński

2001-09-03

323

Aneta Świerkos

Urny kanopskie oraz lokalizacja w grobie przedmiotów wchodzących w skład "Zespołu Kanopskiego"

2000/2001

profesor Andrzej Niwiński

2001-09-04

324

Agnieszka Gajównik-Wiśniewska

Naczynia fajansowe okresu Nowego Państwa

2000/2001

profesor Karol Myśliwiec

2001-09-03

325

Kamilla Jackowska

Zespół wytworów krzemiennych kultury mikocko-prądnickiej z warstwy 5 schroniska Wylotnego w Ojcowie

2000/2001

profesor Waldemar Chmielewski

2001-09-21

326

Anna Dubiel-Kwaśniewska

Zapinki A. V 128 w kulturze wielbarskiej

2000/2001

profesor Wojciech Nowakowski

2001-09-26

327

Agata Kloch

Tatuaż w starożytnym Egipcie

2000/2001

profesor Andrzej Niwiński

2001-09-26

328

Ireneusz Poług

Egipskie fortyfikacje od okresu archaicznego do Nowego Państwa

2000/2001

profesor Andrzej Niwiński

2001-09-26

329

Maciej Rembarz

Materiał funistyczny ze stanowiska nr 144 Chełm

2000/2001

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2001-09-26

330

Bartosz Macichowski

Geneza i rozwój form koron: czerowen, białej i podwójnej od okresu predynastycznego po schyłek Strego Państwa na podstawie zabytków reliefu

2000/2001

profesor Andrzej Niwiński

2001-09-27

331

Grzegorz Krysztoforski

Obiekty mieszkalne keltaminarienu i gissarienu (neolit Azji Środkowej)

2000/2001

doktor habilitowany Karol Szymczak

2001-09-28

332

Małgorzata Przybyszewska

Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane z badań archeologicznych Targu Rybnego w Olsztynie

2000/2001

profesor Jerzy Kruppe

2001-09-28

333

Anna Wołoszyn

Horrea w prowincjach mezyjskich Cesrarstwa Rzymskiego. Studium archeologiczne i gospodarcze

2000/2001

profesor Tadeusz Sarnowski

2001-09-28

334

Aleksandra Trzeciecka

Skarby i znaleziska drobne monet z okresu do 98 r. n.e. z terenu równiny naddunajskiej i Dobrudży

2000/2001

profesor Tadeusz Sarnowski

2001-09-28

335

Magdalena Wojciechowska

Osada z wczesnej epoki żelaza w Radomiu-Michałowie

2000/2001

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2001-06-28

336

Jacek Rogoziński

Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa z wybranych obiektów stanowiska 144 w Chełmie (badania 1999 roku)

2001/2002

profesor Andrzej Buko

2001-11-25

337

Anna Paczos

Brązowe przedstawienia kotów w sztuce starożytnego Egiptu.

2001/2002

profesor Andrzej Niwiński

2001-10-05

338

Anna Żuchowicz

Znaczenie wody w kulturze Minojskiej.

2001/2002

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2001-10-03

339

Anna Zakrzewska

Świątynia Sybilli w Puławach na tle innych europejskich naśladowców świątyni w Tivoli.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2001-10-03

340

Marcin Kossowski

Antyczne pierwowzory "Teatru na wodzie" w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2001-10-05

341

Anna Bartosiak

Kobieta, miłość i małżeństwo w Grecji od epoki homeryckiej do okresu klasycznego.

2001/2002

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2001-10-17

342

Kazimierz Kempisty

Struktura osadnicza kultury niemeńskiej w Międzyrzerzu Bugu i Narwii.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2001-10-18

343

Agnieszka Wojciechowska

Elementy egiptuzujące w parkach i ogrodach na ziemiach obecnej Rzeczypospolitej.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2001-10-18

344

Adrianna Wieczorek

Zabytki kultury nucewskiej z badań wykopaliskowych na stanowisku I Sektor G w Niedźwiedziówce, sezon 1989.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2001-10-30

345

Monika Palacz

Wpływ zewnętrzny w rozwoju prehistorycznej Anatolii, prowincje zachodnia i pół-Centralna.

2001/2002

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-11-26

346

Dorota Markowska-Burbelka

Niedźwiedziowecki mikroregion osadniczy ludnościnucewskiej w świetle badań wykopaliskowych w sezonie 1991.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2001-11-28

347

Ilona Panasiuk

Ceramika z osady wczesnośredniowiecznej w Tarczynach, gmina Lidzbark Welski - analiza na podstawie wybranych materiałów.

2001/2002

profesor Andrzej Buko

2001-11-26

348

Iwona Żukowska

Socjo-ekonomiczna sytuacja kobiety w okresie III Dynastii.

2001/2002

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-12-17

349

Larysa Merunowicz-Łozicka

Portret cesarza Hadriana w sztuce antycznej i nowożytnej.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2001-12-19

350

Sylwester Kacprzak

Zabudowa i rozplanowanie osad otwartych we wczesnym średniowieczu na terenie Dolnego Śląska.

2001/2002

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2002-01-16

351

Iwona Antczak

Głowa Amazonki z Beynuhnem i rzeźbiarskie przedstawienia Amazonek. Tradycja literacka i rzeczywistość archeologiczna.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2002-02-13

352

Aneta Wasiak

Powązki Izabeli Czartoryskiej na tle wczesnych ogrodów nieregularnych epoki. Analiza założenia.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2002-03-27

353

Emilia Kunikowska

Przedmioty sakralne na Krecie w okresie minojskim.

2001/2002

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2002-05-24

354

Mariusz Klewek

Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Przebrodzie

2001/2002

profesor Wojciech Nowakowski

2002-06-12

355

Żaneta Knap

Fory budownictwa mieszkalnego w kulturach wczesnego i środkowego neolitu międzyrzecza Odry i Wisły.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-06-26

356

Weseła Wojnarowicz

Bursztyn we wczesnej epoce brązu na obszarze ziem polskich.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-06-26

357

Elżbieta Gliszczyńska

Osadnictwo epoki kamienia na Pojezierzu Olsztyńskim.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-06-26

358

Agnieszka Janusek

Od narodzin po wiek szkolny greckiego obywatela.

2001/2002

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2002-08-14

359

Marcin Białowarczuk

Zróżnicowanie form i technik budownictwa społeczności schyłku IX I VIII tysiąclecia p.n.e. z terenów Lewantu, Tanrusu i północnej Mezopotamii.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-09-14

360

Artur Domański

Krzemienne zbiory powierzchniowe ze stanowiskKopalnianych w Polanach Koloniach i Wierzbicy"Zele", woj. Mazowieckie.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-09-14

361

Wojciech Krysiak

Posągi skubizowane III okresu przejściowego i okresuPóźnego.

2001/2002

profesor Andrzej Niwiński

2002-09-30

362

Sylwia Capiga-Wilewska

Aspekty ikonograficzne HATHOR - krowy wychodzące zza góry zachodniej jako ilustracja kulturowych Rytów.

2001/2002

profesor Andrzej Niwiński

2002-09-30

363

Beata Kmiecik

Rozwój masek mumiowych od okresu Starego Państwa do końca XXII Dynastii.

2001/2002

profesor Andrzej Niwiński

2002-09-30

364

Izabela Karbowska

Ikonografia lwów i ich symbolika w dekoracji na terenieIzraela w okresie późnorzymskim i wczesnobizantyjskim.

2001/2002

doktor habilitowany Jolanta Młynarczyk

2002-06-04

365

Edyta Figura

Analiza zmienności wybranych cech okolicy szczękowej.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2002-09-19

366

Katarzyna Janic

Materialne ślady obecności chrześcijan na terenie Chin zaDynastii Tang i Yuan.

2001/2002

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2002-06-19

367

Nebal Mhisen

The image of the Syrian Rulers and the presentation scenes on sears and sealings from the middle bronze age.

2001/2002

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2002-06-21

368

Tomasz Pelc

Terakotowe lampy oliwne z okresu rzymskiego pochodzące z wykopalisk w Brakhiya.

2001/2002

doktor habilitowany Jolanta Młynarczyk

2002-08-05

369

Joanna Rajchert

Urazy w starożytnym materiale osteologicznym.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2002-06-24

370

Michał Starski

Późnośredniowieczne naczynia gliniane w Zamku w Pucku.

2001/2002

profesor Jerzy Kruppe

2002-06-27

371

Paweł Uściłko

Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w Łajskach g. Wieliszew.

2001/2002

profesor Zbigniew Bukowski

2002-06-25

372

Tadeusz Morysiński

Nowożytne naczynia gliniane z Komorowa, Ruśca i Strzeniówki.

2001/2002

profesor Jerzy Kruppe

2002-06-17

373

Michał Przeździecki

Schyłkowo-paleolityczna pracownia krzemieniarskaZ wykopu "Jabłoń" na stanowisku Wołkusz 5 gm. Lipsk n/ Biebrzą.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Szymczak

2002-06-26

374

Magdalena Taberska

Szczątki zwierzęce ze stanowiska X w Ząbiu (gm. Olsztynek, pow. Olsztyn, woj. Warmińsko-mazurskie)

2001/2002

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2002-06-18

375

Marek Milewski

Opis i klasyfikacja zespołu wytworów krzemiennych z warstwy 7/8 ze Schroniska Wylotnego w Ojcowie.

2001/2002

profesor Waldemar Chmielewski

2001-12-19

376

Jakub Wrzosek

Osada kultury łużyckiej w miejscowości Zimna Woda,St. Nr 65, gm. Zgierz, woj. Łódzkie.

2001/2002

profesor Zbigniew Bukowski

2001-12-18

377

Anna Petrycka

Umrzeć w wianku - próba interpretacji nowożytnych pochówków z wiankami.

2001/2002

profesor Jerzy Kruppe

2002-06-15

378

Ewa Kucharczyk

Ikonografia biblijna na zabytkach wczesnochrześcijańskich w Szkocji, na tle dekoracji rękopisów hibero-saksońskich z VII-IX w.

2001/2002

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2001-12-05

379

Artur Wycech

Dionizos - kult, mistycyzm, ikonografia.

2001/2002

profesor Piotr Dyczek

2002-02-07

380

Agnieszka Waleryś

Problem szacowania wzrostu na podstawie badania szczątków kostnych.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2001-11-21

381

Magdalena Gibaszek

Antropologiczne ujęcie fenomenu samobójstwa.

2001/2002

profesor Andrzej Wierciński

2002-06-10

382

Szymon Zyga

Europejczycy w Egipcie I połowy XIX w. I ich opisy Ramesseum.

2001/2002

doktor habilitowany Adam Łukaszewicz

2002-01-28

383

Marcin Kozimiński

Wczesnoredniowieczna ceramika naczyniowa ze stanowiska PSM 53 w Płocku.

2001/2002

profesor Andrzej Buko

2002-03-25

384

Marcin Dominiczak

Bóg i jego zwierzę.

2001/2002

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2001-12-17

385

Patrycja Jarczyńska

Przedstawienia strojów greckich czerwonofigurowychWazach altyckich "stylu bogatego";"Przedstawienia strojów greckich czerwonofigurowychWazach altyckich "stylu bogatego";15;;;0;;;2002-3-27 00:00:00 492;535;4;"Rola i znaczenie dróg kultury Chaco-Anasazi.

2001/2002

profesor J Szemiński

2002-06-17

386

Leszek Slowicki

Analiza antropologiczna czaszek z 3 cmentarzysk przykościelnych w Dąbrówce, Olsztynie, Rozogacj.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2002-06-27

387

Marcin Łukaniewicz

Ajnowie.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2002-06-13

388

Ilona Jarnoszuk

Analiza atropologiczna materiału kostnego ze stanowiska Św. Katarzyna w Warszawie.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2002-06-27

389

Marta Kruk

Naczynia pseudomajolikowe z wykopalisk na zamku w Pucku.

2001/2002

profesor Jerzy Kruppe

2002-04-18

390

Żaneta Wysocka

Antyczna ikonografia Sądu Parysa i jej recepcja w epoceRenesansu.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2002-09-19

391

Krzysztof Radtke

Ikonografia ucha jako kryterium datowania rzeźb Sesastisa III i Amenenata III.

2001/2002

profesor Karol Myśliwiec

2002-08-05

392

Łukasz Żylik

Flota minojska.

2001/2002

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2002-06-26

393

Aleksandra Rogalska

Pochówki końskie z cmentarzyska w Wyszemborkuna Pojezierzu Mrągowskim.

2001/2002

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2002-06-06

394

Magdalena Szubzda

Ceramika czarnofirmisowana pracowni Małych Stempelków Attelier Des Petites Estempilles.

2001/2002

doktor habilitowany Witold Dobrowolski

2002-06-24

395

Krzysztof Tomczak

Ceramika średniowieczna i nowożytna ze stanowiskaNMP w Zawichoście. Badania 1996-1999.

2001/2002

profesor Andrzej Buko

2002-06-25

396

Magdalena Wileńska

Kolekcja spartańskich wotów ołowianych z MuzeumNarodowego w Warszawie.

2001/2002

doktor habilitowany Witold Dobrowolski

2002-06-28

397

Jacek Krupiński

Zabytki kultury rzucewskiej z badań wykopaliskowych W sezonie 1986 w Niedźwiedziówce.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-09-27

398

Jacek Chędor

Oblężenie Haty przez Rzymian.

2001/2002

profesor Tadeusz Sarnowski

2001-12-17

399

Michał Dzierżawski

Celtyckie ozdoby i części stroju z fazy La Tene B na północny wschód od łuku Karpat

2001/2002

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2002-09-30

400

Robert Jaskanis

Lulki z terenu Rzeczypospolitej.

2001/2002

profesor Jerzy Kruppe

2002-06-15

401

Jacek Kokot

Uallia - miejsca kultu i obrzędy sakralne.

2001/2002

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2002-02-20

402

Michał Mackiewicz

Monumentalne kopce małopolskie okresu wczesnegoŚredniowiecza i ich analogia europejska.

2001/2002

profesor Andrzej Buko

2002-09-06

403

Beata Podsiadło

Studia nad kolekcją zabytków z miejscowości Zawada, gm. I pow. Golub-Dobrzyń. Specyfika ziemi Chełmińskiej.

2001/2002

profesor Wojciech Nowakowski

2002-03-06

404

Artur Piątka

Freski ze scenami z "Odysei" i "Eneidy" na fasadzieOgrodowej pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

2001/2002

doktor habilitowany Jerzy Miziołek

2002-09-27

405

Hubert Radziszewski

Kodyks od Kolonii Fenickiej do miasta rzymskiego- rekonstrukcja topografii i urbanistyki.

2001/2002

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

2001-10-16

406

Piotr Strzeżysz

Charakterystyka archeologii lotniczej w Polsce, Brytanii iCzechach ze szczególnym uwzględnieniem roli lotniczejProspekcji archeologicznej w ewidencji i dokumentowaniu stanowisk archeologicznych.

2001/2002

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

2001-10-18

407

Magdalena Muraszko

Formy ceramiki trzeciego okresu przejściowego.

2001/2002

profesor Andrzej Niwiński

2002-09-30

408

Katarzyna Asińska

Fryzury kobiece w starożytnym Egipcie w III i II tysiącleciu p.n.e. na podstawie rzeźby pełnej.

2001/2002

profesor Andrzej Niwiński

2002-09-30

409

Dorota Kondrat

Status kobiet w czasach Homeryckich.

2001/2002

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2002-02-07

410

Agnieszka Kielak

Z badań niedźwieckiego mikroregionu osadniczegoLudności kultury rzycewskiej. Niedźwiedziówka, stan. C, wykop 8.

2001/2002

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-09-30

411

Sławomir Żmigrodzki

Inicjacja jako strategia adaptacyjna.

2001/2002

profesor Andrzej Wierciński

2001-10-15

412

Izabela Wójcik

Średniowieczny cmentarz parafii NMP w Zawichoście-Struktura antropologiczna/

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2002-09-30

413

Anna Przytulska

Średniowieczne cmentarzysko parafii NMP w Zawichoście. Analiza paleodemograficzna.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2002-09-30

414

Grażyna Wieczerza

Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmskiejw świetle badań archeologicznych.

2001/2002

profesor Andrzej Buko

2001-10-15

415

Anna Sekuła

Średniowieczny cmentarz parafii NMP w Zawichoście.Zmienność cech opisowych szkieletów.

2001/2002

doktor habilitowany Karol Piasecki

2002-09-30

416

Marek Dudek

Drzwi rzymskie. Studium dekoracji zachowanych obiektów.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2001-10-17

417

Katarzyna Anc

Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska nr 1 w Grzybianach, woj. dolnośląskie.

2001/2002

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2002-06-18

418

Sylwia Raczyńska

Kolekcja fibul antycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

2001/2002

doktor habilitowany Witold Dobrowolski

2002-09-20

419

Ewa Rachlewicz

Zabytki nagrobne z przedstawieniami zwierząt Regionu Veneto II w p.n.e. -II w n.e. Urny, Kamienie i ołtarzenagrobne.

2001/2002

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

2001-10-17

420

Ewa Parafiniuk

Handel wewnętrzny w Starożytnym Egipcie do końca Nowego Państwa.

2001/2002

profesor Jadwiga Lipińska

2002-02-25

421

Magdalena Hamada

Ułożenie kończyn górnych w pochówkach na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku przykościelnym w Czersku.

2001/2002

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

2002-06-15

422

Malgorzata Radomska

Ołtarze związane z kultem solarnym w świątyniachNowego Państwa.

2001/2002

profesor Jadwiga Lipińska

2002-02-25

423

Ilona Radziszewska

Radom-Michałów, stanowisko I - cmentarzysko kultury grobów kloszowych na tle osadnictwa kloszowego na terenie równiny radomskiej.

2001/2002

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2002-06-25

424

Marta Porczyńska

Terakotowe ozdoby architektoniczne północno-wschodniej Italii II w. P.n.e.-II w.n.e. Antefiksy i płytyTerakotowe.

2001/2002

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

2001-10-17

425

Paweł Rygiel

Ceramika naczyniowa z grodziska wczesnośredniowiecznego w Kaliszu-Zawodziu.

2001/2002

profesor Andrzej Buko

2001-10-15

426

Jacek Gubernat

Szczątki zwierzęce ze stanowiska nr 1 w Niedźwiedziówce.

2001/2002

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2001-10-17

427

Dominika Szterk

Topografia Shiuta w okresie bizantyjskim.

2001/2002

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2002-06-19

428

Ewa Stecka

Konie Św.Marka: Historia obiektu, nowożytna ikonografia i europejska tradycja.

2001/2002

profesor Tomasz Mikocki

2002-08-14

429

Anna Katolik

Mykeńskie malarstwo ścienne i naczyniowe.

2001/2002

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2002-04-03

430

Mariusz Bebłowski

Twierdze egipskie kresu Średniego Państwa i Nubii.

2002/2003

profesor Karol Myśliwiec

2003-09-24

431

Olga Białostocka

Rozważania na temat przedstawień posągów królewskichW świątyniach tebańskich 18 dynastii.

2002/2003

profesor Jadwiga Lipińska

2003-07-07

432

Karolina Blusiewicz

Technika kroju i szycia obuwia ze średniowiecznego Grodu w Pułtusku.

2002/2003

profesor Jerzy Kruppe

2003-09-22

433

Miron Bogacki

Sokolnictwo na terenach ziem Polski od wczesnego średniowiecza do nowożytności (IX-XVIII w.).

2002/2003

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2003-06-24

434

Przemysław Florek

Wybrane górnopaleolityczne materiały krzemienne terenów Ukrainy w zbiorach Państwowego MuzeumArcheologicznego w Warszawie.

2002/2003

doktor habilitowany Karol Szymczak

2003-05-28

435

Joanna Kalisz

Pochówki zwierzęce na cmentarzysku w Masłomęczu, stanowisko 15.

2002/2003

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2003-06-30

436

Monika Karnowska

Analiza archeozoologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowiska Chhim (Liban), sezon 2002.

2002/2003

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2003-07-02

437

Joanna Lezarowicz

Bazyliki, kurie, kapitole: świadectwa archeologiczneBudowli znajdujących się przy fosach.

2002/2003

doktor habilitowany Iwona Modrzewska-Pianetti

2003-03-26

438

Magdalena Pacholska

Analiza antropologiczna materiałów kostnych z grobów ciałopalnych.

2002/2003

doktor habilitowany Karol Piasecki

2003-06-25

439

Agnieszka Knieć

Analiza materiałów ceramicznych ze stanowiskaKalich-Zachodnie (sektor V A.14, działki C i D - faza VII).

2002/2003

profesor Andrzej Buko

2003-04-24

440

Dobrochna Janik

Świątynie w Kalchu -aktualny stan badań.

2002/2003

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2003-06-27

441

Maria Radziejwska

Drobna plastyka brązowa doby renesansu. Kopie, imitacje, naśladownictwo, czy fałszerstwo.

2002/2003

profesor Tomasz Mikocki

2002-10-30

442

Paweł Tyszkiewicz

Postać demonicy Lamasztu w świetle mezopotamskich źródeł pisanych i ikonograficznych.

2002/2003

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2002-11-28

443

Agnieszka Szymczak

Archeologiczne pozostałości obecności Nowoasyryjskiej na terenie Transjordanii i Filistii.

2002/2003

doktor habilitowany Jolanta Młynarczyk

2002-12-18

444

Ewa Grajber

Historia a kultura materialna Kagomatu Chazarskiego, próba konfrontacji źródeł pisanych i archeologicznych.

2002/2003

profesor Andrzej Buko

2002-12-18

445

Monika Buczak

Topografia Simitthus w okresie rzymskim i późnoantycznym..

2002/2003

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2003-04-02

446

Anna Kołakowska

O roli antyku w programie zespołu pałacowo-ogrodowego na Mokotowie oraz inspiracjach jego właścicieli osiemnastowieczną sztuką ogrodową Anglii i Francji.

2002/2003

profesor Tomasz Mikocki

2003-02-26

447

Piotr Kitliński

Działalność naukowa Erazma Majewskiego.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2003-03-05

448

Emilia Pietraszek

Scena z Poncjuszem Piłatem na sarkofagach wczesnochrześcijanskich z IV w.

2002/2003

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2003-05-28

449

Ivo Sabljak

Dedykacje dla Jowisza w rzymskiej prowincji Dalmacji. Kategorie pomników i struktury społecznej ich fundatorów.

2002/2003

profesor Tadeusz Sarnowski

2003-06-23

450

Przemysław Bogdanowicz

Miejsca kultu w zachodniej części rzymskiej prowincjiMezja Dolna.

2002/2003

profesor Tadeusz Sarnowski

2003-04-16

451

Piotr Sługocki

Wyzwoleńcy w świetle inskrypcji łacińskich i greckichW Mezji Dolnej.

2002/2003

profesor Tadeusz Sarnowski

2003-06-18

452

Anna Szwed

Piekarnie i proces pieczenia chleba w Egipcie od początków okresu faraońskiego do końca Nowego Państwa.

2002/2003

profesor Jadwiga Lipińska

2003-07-07

453

Katarzyna Grabarczyk-Steć

Szkło w starożytnym Egipcie - jego początki i miejscaObróbki w czasach Nowego Państwa.

2002/2003

profesor Jadwiga Lipińska

2003-07-07

454

Ahmed Serrieh

The archeological survey and Research in the Syrian Jazirah.

2002/2003

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2003-07-05

455

Paulina Terendy

Zmainy jakie wprowadziło odkrycie groty Chauvet w dotychczasowe badania nad sztuką paleolityczną.

2002/2003

profesor Stefan K. Kozłowski

2003-07-05

456

Dagmara Konowalska-Adamska

Peruka hatorycka czy walutowa. Studium jednej z kobiecych peruk starożytnego Egiptu.

2002/2003

profesor Andrzej Niwiński

2003-09-22

457

Sebastian Tyszczuk

System przestrzennego pomiaru kształtu z zastosowaniem oświetlenia strukturalnego, jako alternatywa dla tradycyjnych metod dokumentacji antropometrycznej (z elementami dokumentacji archeologicznej oraz muzealnej)

2002/2003

doktor habilitowany Karol Piasecki

2003-06-25

458

Mikołaj Adamczyk

Znaleziska grzechotek wczesnośredniowiecznych z terenu ziem polskich.

2002/2003

profesor Andrzej Buko

2003-01-28

459

Hubert Czerski

Kizzuwatna- archeologia i historia niziny sycylijskiej wPóźnej epoce brązu.

2002/2003

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2003-07-25

460

Justyna Kośmińska

Okna w ikonografii i architekturze starożytnego Bliskiego Wschodu.

2002/2003

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2003-06-26

461

Anna Nowicka

Udomowienie zwierząt w Egipcie.

2002/2003

profesor Karol Myśliwiec

2003-05-26

462

Jarosław Ościłowski

Sieć ogrodowa za wysoczyźnie kolneńskiej we wczesnymŚredniowieczu.

2002/2003

doktor habilitowany Karol Szymczak

2003-06-26

463

Iwona Soltysik

Władza w kręgu Mykeńskim na przykładzie Pylos-Englianos.

2002/2003

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2003-06-16

464

Marek Stokowski

Analiza porównawcza serii kraniologicznych z obszaruWielkopolski i Małopolski z okresu X-XIII w.

2002/2003

doktor habilitowany Karol Piasecki

2003-06-25

465

Agnieszka Szczepańska

Problem funkcjonowania scen pasji w najstarszej sztuceChrześcijańskiej.

2002/2003

profesor Elżbieta Jastrzębowska

2002-12-04

466

Paweł Tchorek

Groby starożytnej Fenicji. Antyczne groby Szchimi prowincji Charub w kontekście badań nad starożytną Fenicją.

2002/2003

doktor habilitowany Jolanta Młynarczyk

2003-06-25

467

Cezariusz Wrona

Mitologia w ikonografii gliptyki neobabilońskiej.

2002/2003

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2003-02-20

468

Magdalena Włodarska

Nekropolie w Sakharze w okresie 2 dynastii.

2002/2003

profesor Karol Myśliwiec

2003-06-23

469

Krzysztof Bandurski

Pierścieniowate klamry hakowe do pasa z młodszego okresu przedrzymskiego z terenów Polski.

2002/2003

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2003-09-29

470

Magdalena Deszczanka

Zwierzęta w górnym Egipcie w świetle różnych typówŹródeł.

2002/2003

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2003-04-07

471

Dariusz Janek

Osiedle kultury łużyckiej w Elblągu-Modrzeninie w świetle zachowanych o dostępnych dziś źródeł archeologicznych.

2002/2003

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2003-06-24

472

Monika Langanki

Średniowieczne pochówki płodów ludzkich w naczyniach na cmentarzyskach Mazowsza i Podlasia.

2002/2003

doktor habilitowany Elżbieta Kowalczyk

2002-11-25

473

Małgorzata Członkowska

Wojsko rzymskie w Tomis i na jego terytorium.

2002/2003

profesor Tadeusz Sarnowski

2003-05-26

474

Marcin Sobaciński

Pochowki Typu Carny Las

2002/2003

profesor Wojciech Nowakowski

2002-10-15

475

Elwira Łaszyn-Piesiakowska

Kafle z badań archeologicznych Targu Rybnego w Olsztynie.

2002/2003

profesor Jerzy Kruppe

2003-09-22

476

Mariusz Siwek

Palestyńskie fortyfikacje we wczesnym okresie epoki brązu.

2002/2003

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2002-11-28

477

Monika Żuberek

Wielokulturowe cmentarzysko w Brodzie Nowym gm. Suwałki.

2002/2003

profesor Wojciech Nowakowski

2003-01-21

478

Ewa Widelska

Kafle z XVI-XVIII w z wykopalisk na zamku w Szreńsku.

2002/2003

profesor Jerzy Kruppe

2003-06-04

479

Irmina Olszewska

Pogranicze mazowiecko-ruskie w okresie wczesnego średniowiecza. Analiza cmentarzysk.

2002/2003

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2002-10-16

480

Michał Tomczuk

Wykorzystywanie zwierząt futerkowych w średniowieczu.

2002/2003

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2002-10-02

481

Piotr Wróbel

Szczątki zwierzęce z neolitycznego cmentarzyska w Kicharach Nowych, gm. Dwikozy.

2002/2003

profesor Alicja Lasota-Moskalewska

2002-10-15

482

Monika Piątkowska

Kościoły e delcie Nilu w okresie od początku IV do końca VII wieku.

2002/2003

profesor Włodzimierz Godlewski

2002-12-20

483

Anna Mierzejewska

Recepcja twórczości Michała Anioła w polskiej kulturze artystycznej na przykładzie wybranych obiektów ( XVI-XX w.).

2002/2003

doktor habilitowany Jerzy Miziołek

2003-01-29

484

Wioletta Kaszuba

Rozwój architektoniczny Teb Wschodnich w okresie od Sezostrisa I do Ramzesa II.

2002/2003

profesor Karol Myśliwiec

2003-07-03

485

Dagmara Białek

Analiza architektoniczna i ikonografia świątyń skalnych 18 dynastii.

2002/2003

profesor Karol Myśliwiec

2003-09-15

486

Maja Czechak

Struktura paelodemograficzna grup społecznych na Pomorzu, Mazowszu, i Podlasiu w młodszym okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich na podstawiecmentarzysk.

2002/2003

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2003-09-29

487

Anna Dynoch

Kurhanowa forma grobu w kulturach IV i V okresu brązu na ziemiach Polski.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-10-16

488

Artur Jabłoński

Struktura osadnictwa GL-KNm na Mazowszu i Podlasiu.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-10-16

489

Katarzyna Barczyk

Cmentarzysko w miejscowości Stare Kiejkuty, powiat Szczytno, woj. Warmińsko-mazurskie. Wyniki badań z lat 1927-1931 w świetle materiałów archiwalnych.

2002/2003

profesor Wojciech Nowakowski

2002-10-15

490

Magdalena Gorzkowska

Paleniska odkryte na stanowisku 34 w Wólce Domaniowskiej koło Radomia. Problem ich interpretacji i funckji.

2002/2003

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2002-10-15

491

Marcin Rakowski

Ostrogi nitowe grupy olsztyńskiej

2002/2003

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2002-11-25

492

Rafał Buchalski

Cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Grodzisku, stanowisko 4, jako element osadnictwa z wczesnej epoki żelaza na Mazowszu.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-10-23

493

Stanisław Sinkowski

Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Kamieniu Małym, pow. Gorzów Wlkp. Woj. Lubelskie.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2002-10-30

494

Krystian Zimnik

Historia kultury picia wina w starożytnej Grecji.

2002/2003

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2002-10-23

495

Kamilla Leszczyńska-Rzepkowska

Meduza Rondaniny, symbolika, ikonografia i nowożytna rola zabytków.

2002/2003

profesor Tomasz Mikocki

2002-11-23

496

Renata Maskowicz

Metoda oraz proces rekonstrukcji twarzy na podstawie czaszki z grobu Rolnika z Cmentarzyska Kurhanowego Szwajcaria, st. 1, pow. Suwałki.

2002/2003

profesor Wojciech Nowakowski

2002-12-17

497

Wioletta Panasiuk

Francuskie ogrody z antykami -Moncea.

2002/2003

profesor Tomasz Mikocki

2003-01-15

498

Krzystof Pieniak

Wyroby z kości z grodziska na Zawodzie w Kaliszu.

2002/2003

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2003-03-04

499

Tomasz Cymbalak

Próba rekonstrukcji "Kamienicy Zamkowej" w Pucku.

2002/2003

profesor Jerzy Kruppe

2003-03-25

500

Jarosław Sojek

Narzędzia kamienne kultury pucharów lejkowatych i amfor kulistych z obszaru ziem polskich.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2003-04-01

501

Katarzyna Hryniewiecka-Gucwa

Dobra klasztoru Cystersów w Jędrzejowie, na tle śladów osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

2002/2003

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2003-04-16

502

Joanna Surgiewicz

Analiza zabytków kultury przeworskiej ze st. Nr II w Ruścu.

2002/2003

profesor Wojciech Nowakowski

2003-05-21

503

Katarzyna Pawluczuk

Antike Tradition in den schlosse und den schllosspark.

2002/2003

profesor Tomasz Mikocki

2003-05-28

504

Małgorzata Białek

Osiedla obronne kultury łużyckiej na Kujawach i Pałukach.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2003-06-25

505

Marek Iżycki

Pozyskiwanie krzemienia metodami górniczymi przez społeczności neolityczne w dorzeczu Wisły.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2003-06-25

506

Małgorzata Łukaszewicz

Geneza, charakterystyka grobu niszowego w dorzeczu Wisły.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2003-06-25

507

Monika Miałkowska

Interpretacja ideologiczna pochówków i darów zwierzęcych międzyrzecza Odry i Wisły.

2002/2003

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2003-06-25

508

Joanna Palacz

Kontakty międzyregionalne a rozwój kultury mykeńskiej.

2002/2003

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2003-07-03

509

Anna Sawiak

Miejsca przebywania kobiet okresu średniego i nowego Państwa (II tysiąclecie B.C.).

2002/2003

profesor Andrzej Niwiński

2003-06-30

510

Monika Maciejewska

Pałac Błękitny w Warszawie.

2002/2003

profesor Tomasz Mikocki

2003-07-03

511

Łukasz Gołoś

Organizacja plenerowych festynów archeologicznych, jako forma popularyzacji nauk historycznych.

2003/2004

doktor habilitowany Aleksander Bursche

2003-12-19

512

Anna Jaklewicz

Zatyczki do naczyń w Cytadeli w Starej Dongoli naTle archeologicznego materiału z Egiptu i Nubii późnoantycznej i średniowiecznej (IV-XIV w. n.e.).

2003/2004

profesor Włodzimierz Godlewski

2003-10-30

513

Piotr Kisiel

Sieć osadnicza w epoce kamienia i we wczesnej epoce brązu we wschodniej części kotliny warszawskiej.

2003/2004

doktor habilitowany Karol Szymczak

2003-10-02

514

Marcin Matera

Morze, ludzie, okręty. Rzymska flota wojenna okresu cesarstwa.

2003/2004

profesor Piotr Dyczek

2004-01-26

515

Paweł N. Lisiecki

Rzymski system obrony od końca I w.p.n.e. do początków IN w.n.e. na podstawie fortyfikacji granicznych w Dolnej Nubii, Taboidze i Pustyni Wschodniej w porównaniu z fortyfikacjami LimesuArabskiego.

2003/2004

profesor Włodzimierz Godlewski

2004-01-28

516

Joanna Białobrzeska

Taharka-twórca potęgi i państwa Nubijskiego - dyskusje wokół niektórych aspektów panowania.

2003/2004

profesor Włodzimierz Godlewski

2003-12-17

517

Piotr Mroziak

Związki kultur egejskich z zachodnim wybrzeżem Anatalii od końca wczesnego brązu do wojny trojańskiej.

2003/2004

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2003-10-30

518

Sebastian Drabot

Okres kształtowania się monarchii kuszyckiej.

2003/2004

profesor Włodzimierz Godlewski

2003-12-17

519

Edyta Klimaszewska

Zabudowania osad nubijskich pomiędzy schyłkiemIV a połową II tysiąclecia p.n.e.

2003/2004

profesor Włodzimierz Godlewski

2003-11-12

520

Dorota Macios

Sztuka Indian północno-zachodniego Wybrzeża: przedmiot społecznego prestiżu i symbol religijny.

2003/2004

dr hab. profesor UW Mariusz Ziółkowski

2003-10-15

521

Katarzyna Woźnica

Sceny rzeźne w malarstwie i reliefy w grobowcach prywatnych z okresu Nowego Państwa. Ewolucja i Analiza przedstawień.

2003/2004

profesor Jadwiga Lipińska

2004-02-18

522

Agnieszka N. Michalska

Sarkofagi Sishi.

2003/2004

profesor Andrzej Niwiński

2003-10-06

523

Marcin Kmicik

Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w IłżyWoj. Mazowieckie

2003/2004

profesor Andrzej Kempisty

2003-12-02

524

Agata Kulczyńska

Archaiczne a współczesne rytuały.

2003/2004

doktor habilitowany Karol Piasecki

2004-02-02

525

Mariusz Nurkiewicz

Instrumentarium gier w okresie rzymskim i wczesnobizantyjskim. Znaleziska z terenu Mezji Dolnej.

2003/2004

profesor Tadeusz Sarnowski

2004-02-25

526

Robert Senkowski

Pruskie baby kamienne. Nowe spojrzenie na genezy kamiennych posągów antropomorficznych z terenów pruskich.

2003/2004

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2003-11-25

527

Ewa Kulik

Naszyjnik z byłych Drusker Fort i fibula kulkowa z b. Klycken. Przykłady występowania zabytków w stylu lateńskim na Półwyspie Sambijskim.

2003/2004

profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn

2004-02-25

528

Katarzyna Chmielewska

Wczesnośredniowieczna ceramika i piec garncarski ze Starego Miasta w Iłży.

2003/2004

profesor Andrzej Buko

2003-12-10

529

Mikołaj Maślak

Dom prywatny w osiedlach egipskich w późnym antyku i wczesnym średniowieczu w świetle badańArcheologicznych.

2003/2004

profesor Włodzimierz Godlewski

2003-12-17

530

Agata Zygo

Dane archeologiczne i antropologiczne jako źródło oceny zmian składu ludności subkontynetu indyjskiego (od II tysiąclecia p.n.e. do czasów nowożytnych).

2003/2004

doktor habilitowany Karol Piasecki

2004-02-02

531

Andrzej Maciałowicz

Cmentarzysko kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego w Suchodole, st. 1pow. Sochaczew.

2003/2004

profesor Wojciech Nowakowski

2003-10-28

532

Paweł Masztak

Fryzury kobiece na portrecie fajumskim

2003/2004

doktor habilitowany Adam Łukaszewicz

2004-02-10

533

Dorota Weiss

Higiena ciała w kręgu kultur egejskich.

2003/2004

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2003-10-15

534

Justyna Żmuda-Trzebiatowska

Analiza ikonograficzna AMDUAT.

2003/2004

profesor Andrzej Niwiński

2003-10-06

535

Agnieszka Wojtasz

Kobieta z dzieckiem w sztuce egipskiej od okresu predynastycznego do Nowego Świata.

2003/2004

profesor Andrzej Niwiński

2003-10-06

536

Grażyna Witos

Zofirówka- ogród z antykami.

2003/2004

profesor Tomasz Mikocki

2003-12-03

537

Anna Golis

Niedźwiedziówecki mikroregion osadniczy w świetle wyników badań wykopaliskowych w wykopie 8.

2003/2004

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2003-11-25

538

Kinga Malinowska

Kultury neolityczno-chalkolityczne na subkontynencie indyjskim poza dorzeczem Induszu.

2003/2004

doktor habilitowany Piotr Bieliński

2003-12-18

539

Rafał Małkowski

Osadnictwo kultur wstęgowych na obszarze Pojezierza Chełmińskiego.

2003/2004

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2004-01-21

540

Artur Grabarek

Osadnictwo kultury ceramiki na Mazowszu.

2003/2004

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2004-01-21

541

Piotr Bąkowski

Oddziaływania południowe na ziemiach polskich w okresie halsztackim.

2003/2004

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2004-01-21

542

Sławomir Milewski

Kontakty między światem egejskim i Egiptem w późnej epoce brązu.

2003/2004

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2004-02-11

543

Piotr Marcinkowski

Sztylety epoki brązu z obszaru ziem polskich.

2003/2004

doktor habilitowany Ryszard F. Mazurowski

2004-02-11

544

Mariusz Pełszyński

Datowanie wybuchu wulkanu Thera.

2003/2004

doktor habilitowany Kazimierz Lewartowski

2004-02-11

545

Agnieszka Zysek

Terakotowe modele wozów krytych z terenów Syrii z okresu wczesnego i środkowego brązu

doktor habilitowany Piotr Bieliński

1998-06-24

VIDEO REPORTAŻE