Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr Marta Żuchowska

strona Zakładu Archeologii Podwodnej

Imię i nazwisko:dr
Marta Żuchowska
Numer pokoju:3.18 (dyżury w pok. 323)
Telefon:(0-22) 55 22 823
e-mail:marta.zuchowska@gmail.com

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Archeologia Azji,

Archeologia Dalekiego Wschodu,

Archeologia Podwodna,

Dalekosiężne szlaki handlowe,

 

WYKSZTAŁCENIE I PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:

 •  1993-1998 – Studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW (praca dyplomowa zatytułowana Wielka Kolumnada w Palmyrze)
 • 1998 -2002 – Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2002 – Obrona dysertacji zatytułowanej Rozwój urbanistyczny Palmyry w okresie rzymskim i uzyskanie stopnia doktora
 • Od 2003 – zatrudnienie na etacie adiunkta w Instytucie Archeologii UW
 • 2005-2008 studia licencjackie na  Uniwersytecie Warszawskim w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego  (praca dyplomowa zatytułowana Cesarstwo Rzymskie w oczach chińskich kronikarzy epoki przed-tangowskiej)
 • Od 2010 studia doktoranckie w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW. (Przygotowywana rozprawa: Jedwabie typu jin z inskrypcjami dobro-wróżbnymi z okresu Han – Sui.)

 

UDZIAŁ W BADANIACH ARCHEOLOGICZNYCH:

 • 1995-2009 Palmyra (Syria) badania polskiej misji archeologicznej nad pozostałościami miasta rzymskiego, bizantyjskiego i wczesno islamskiego
 • 1996 Chhim (Liban) badania polskiej misji archeologicznej nad osadą rolnicząz okresu rzymskiego I bizantyjskiego, światynią rzymską i bazyliką wczesnochrześcijańską z mozaikami
 • 1999 – 2000 Hawarte (Syria) badania polskiej misji archeologicznej w starożytnej świątyni Mitry
 • 1999 – Khirbet ed-Darih (Jordania) badaniach francuskiej misji archeologicznej w Nabatejskiej świątyni i wiosce z okresu rzymskiego, bizantyjskiego i wczesno-islamskiego.
 • 2002 – Aleksandria (Egipt) badaniach polskiej misji archeologicznej nad pozostałościami miasta, rzymskiego I bizantyjskiego.
 • 2010 – Karpathos (Grecja - Dodekanez) prospekcja archeologiczna prowadzona przez grecką misję archeologiczną (Uniwersytet Komodini)

 

KONFERENCJE – wybrane wystąpienia z ostatnich 4 lat

 • 2009 – Dancers’ representations and function of dance in Han dynasty Chinese society; European Associacion of Archaeologists 15th Annual Meeting, Riva del Garda, Włochy
 • 2010 –Water supply and distribution in the city of Palmyra (Syria) in Roman and Byzantine periods, European Associacion of Archaeologists 16th Annual Meeting, Haga, Holandia
 • 2010 – Palmyra and the Far Eastern Trade, Palmyra, Queen of the Desert, 50 years of Polish Excavations at Palmyra International Conference, Warszawa
 • 2012 – Small pieces – long stories. Chinese silks from Palmyra in social context, European Associacion of Archaeologists 17th Annual Meeting, Helsinki, Finlandia
 • 2012 –Space, Circulation and Communication. Streets in the Urban Changes of Palmyra from Hellenism to Islam, The Palmyrena Conference, Ateny, Grecja

 

PUBLIKACJE – wybrane pozycje z ostatnich 4 lat

 • K. Juchniewicz, M. Żuchowska Water supply in Palmyra, a chronological approach. [in]: M. Żuchowska [ed.] Archaeology of Water Supply, British Archaeological Reports International Series 2414, 2012, p. 61-73
 • M. Żuchowska [ed.] Archaeology of Water Supply, British Archaeological Reports International Series 2414, 2012
 • Space Organisation and House Planning at Hellenistic and Roman Palmyra, SWIATOWID 2012
 • M. Żuchowska, R. Żukowski, More precious than gold. Spices from the edges of the world in the Mediterranean kitchen in Late Antiquity and Early Byzantine Times, Bibliotheca Vita Antiqua: Ten Centuries of Byzantine Trade, Kyiv 2012, p. 203-207
 • Komentarz naukowy do artykułu Mongolski Wielki Mur, FOCUS Historia V 2012
 • Dancers’ representations and function of dance in Han dynasty Chinese society, British Archeological Reports “Archaeological Approach to the Dance Performance”   (w druku)
 • Palmyra and the Far Eastern Trade, Studia Palmyrenskie XII (w druku)
 • From China to Palmyra. The value of silk. [in:] S. Lipkin [ed.] Focus on Archaeological Textiles. Monographs of the Archaeological Society of Finland. (w druku)
 • K. Juchniewicz, M. Zuchowska Palmyra 2010. Water Supply Survey. PAM 2010 reports. (w druku)

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę