Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

studia 2 stopnia (magisterskie)

UWAGA! liczba punktów ECTS zmienia się od roku akad. 2017/18. Nowe wartości podane są na czerwono, np. (5*)

60 ECTS, 650 godzin (21 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
Seminarium magisterskieseminarium  9
Seminarium poboczneseminarium 9
Metodologia archeologiiwykład 5
Historia archeologiikonwersatorium 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN)wykład 3(5*)
Wykład monograficznywykład 4
Zajęcia fakultatywne4 x 4 x 3
Ćwiczenia wykopaliskowe1,5 miesiąca ()16(14*)


60 ECTS, 390 godzin (13 h/tydzień), 3 egzaminy + ćwiczenia powierzchniowe +magisterium

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
Seminarium magisterskieseminarium 9
Seminarium poboczneseminarium 9
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN)wykład 3(5*)
Wykład monograficzny2 x 2 x 2 x 4
Zajęcia fakultatywne2 x 2 x 3
Ćwiczenia powierzchniowe1 tydzień ()2
Praca magisterska23(21*)


 przedmiot kończy się egzaminem

 przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

 czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę