studia 2 stopnia (magisterskie)

60 ECTS, 650 godzin (21 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
Seminarium magisterskieseminarium  
9
Seminarium poboczneseminarium 9
Metodologia archeologiiwykład 5
Historia archeologiikonwersatorium 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN)wykład 3
Wykład monograficznywykład 4
Zajęcia fakultatywne4 x 4 x 3
Ćwiczenia wykopaliskowe1,5 miesiąca ()16


60 ECTS, 390 godzin (13 h/tydzień), 3 egzaminy + ćwiczenia powierzchniowe +magisterium

Zajęciatyp i wymiar zajęćzaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
Seminarium magisterskieseminarium 9
Seminarium poboczneseminarium 9
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN)wykład 3
Wykład monograficzny2 x 2 x 2 x 4
Zajęcia fakultatywne2 x 2 x 3
Ćwiczenia powierzchniowe1 tydzień ()2
Praca magisterska23


 przedmiot kończy się egzaminem

 przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

 czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE