Komisja Dydaktyczna IAUW

KOMISJA DYDAKTYCZNA IAUW

Komisja Dydaktyczna IA UW działa w oparciu o uchwałę Rady Naukowej IA UW z dnia 28 stycznia 2009 r.

Aktualny skład Komisji Dydaktycznej IAUW (kadencja 2016-2020)

 

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej Instytutu Archeologii UW:

dr hab. Renata Ciołek

 

Skład komisji:

Dr Chowaniec Roksana

Dr Giersz Miłosz

Dr hab. Karasiewicz-Szczypiorski Radosław

Dr Matera Marcin

Dr Muszyńska Monika

Mgr Płóciennik Tomasz

Dr Starski Michał

Dr Andrzej Szela

Dr hab. Szeląg Dariusz

Dr Zielińska Dobrochna

 

przedstawiciel doktorantów:

mgr Tomasz Dziurdzik  (tdziurdzik@wp.pl)

 

przedstawiciele studentów:

Kloczkowska Eliza (eliza.v@interia.pl)

Krukowska Ludmiła (l_k_krukowska@student.uw.edu.pl)

Skolarski Eryk Maria (e.skolarski@student.uw.edu.pl


PROCEDURA ANKIETOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych 

........................................................................................................................ Wyciąg z Uchwały RW nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. o Zasadach i procedurach kontroli jakości procesu dydaktycznego, wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Historycznego 27.02.2013 r.


Uchwały Wydziały Historycznego UW dotyczące jakości kształcenia i zasad studiowania na WHUW


Zasady i procedury zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Historycznym UW


Procedura ankietowania zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych


Procedura ewaluacji toku studiów


Procedura przeprowadzania zmian w programach i planach studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych


Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego


DOKUMENTY I ZARZĄDZENIA, Z KTÓRYCH WYNIKA POTRZEBA ZMIAN PROGRAMOWYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH I LATACH STUDIÓW (dokumenty przegłosowane przez Naukową Radę IAUW dnia 22.marca 2017 r.)


Korespondencja dot. wykładu z grupy NAUK SPOŁECZNYCH


Korespondencja dot. zmian programu kształcenia na II etapie studiów


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian programu kształcenia


Zarządzenie nr 4 Rektora UW w sprawie szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia


ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów


ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów


ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS


ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie zajęć z wychowania fizycznego


DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ DYDAKTYCZNĄ IAUW WPROWADZAJĄCE ZMIANY W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ZARZĄDZENIAMI REKTORA UW (materiały na Radę Naukową Instytutu Archeologii UW, w dniu 22.03.2017 r.)


OG-UN Nauki społeczne


Absolutorium


Zmiany w punktacji ECTS


Definicja seminarium


Technologie komunikacyjne i informacyjne


WF


Zakres działania i obowiązki Komisji


Ważne dokumenty

Przydatne linki:

http://www.wh.uw.edu.pl/szablon.php?id=282&id_kat=40

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE