Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

strona Zakładu Archeologii Prowincji Rzymskich

Imię i nazwisko:dr hab.
Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Numer pokoju:3.18
Telefon:(0-22) 55 22 809
e-mail:radoslaw.szczypiorski@gmail.com


Dane na temat wykształcenia i przebiegu kariery zawodowej:

 – studia magisterskie w Instytucie Archeologii UW

1993-1997           – udział w programie badawczym Nymphaion historia i kultura polis greckiej (kierownik – Prof. A. Wąsowicz – IAiE PAN)

1995/1996           – stypendium Ministra Edukacji Narodowej

1996                    – magisterium z archeologii (Instytut Archeologii UW)

                            – zatrudnienie w Instytucie Archeologii UW

1997                    – pobyt w Laboratorium Geolittomer (Nantes – 2 tygodnie) szkolenie w zakresie interpretacji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych

– studium doktoranckie na Wydziale Historycznym UW; temat rozprawy: Chersonez Taurydzki i jego terytorium wiejskie w okresie rzymskim. , Topografia, architektura, osadnictwo (promotor – Prof. T. Sarnowski)

2002                    – powrót do pracy w Instytucie Archeologii UW

2003                    – ukończenie i obrona pracy doktorskiej, przejście na stanowisko adiunkta w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich IA UW

2007-2013           – kierownik ekspedycji Instytutu Archeologii UW na Krymie (wykopaliska rzymskich wież obserwacyjnych w Sewastopolu, powierzchniówki w Dolinie Bałakławskiej, badania podwodne w Ałuszcie, wykopaliska rzymskiego fortu w Bałakławie)

2012                    – certyfikat nurkowy OWD – PADI

2012-2014           – adiunkt w Zakładzie Archeologii Podwodnej IA UW

od 2014              – kierownik ekspedycji Instytutu Archeologii UW i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Gruzji (stanowisko Gonio – fort rzymski Apsaros, Adżaria)

od 2015               – asystent w Zakładzie Archeologii Prowincji Rzymskich IA UW

 

2016                    – habilitacja

2017                   – nagroda Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

 

 

Kierowanie grantami:

 

Narodowe Centrum Nauki

Transcaucasia and the Roman Empire – Roman Objectives on the Empire’s Fringes, and the Impact of Imperial Neighborhood, 65 BC – AD 387

(Research Partner)

Grant będzie realizowany w latach 2018-2019

 

Narodowe Centrum Nauki (grant przyznany jeszcze przez MNiSW):

Extra fines Imperii. Nieznane bazy wojsk rzymskich na Krymie

Nr: N N109 317537

(projekt zakończony i rozliczony)

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

Archeologia podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW

Numer umowy: UDA – POKL.04.01.01-00-175/09-00

(Finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);

(projekt zakończony i rozliczony)

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

Wspólna granica – wspólne dziedzictwo. Nowe spojrzenie na twierdze polskie i tureckie nad Dniestrem

(projekt zakończony i rozliczony)

 

Doświadczenie terenowe zdobyte w kraju i zagranicą

w okresie studiów magisterskich

(udział w badaniach wykopaliskowych, powierzchniowych i geofizycznych):

Polska                 

Kichary Nowe (1991-1996); Niedźwiedziówka (1992); Płock (1995-1996)

Niemcy               

Altdorf-Friedhof (1993)

Ukraina               

Nymphaion (1994-1996);

                              

Doświadczenie terenowe zdobyte w kraju i zagranicą

po uzyskaniu dyplomu magistra

 

Bułgaria

- Novae (1997) 2 tyg., prowadzenie odcinka wykopu, nadzór nad dokumentacją polową;

 

Ukraina           

- Nymphaion (1997) 4 tyg., prowadzenie badań powierzchniowych i sondaży, nadzór nad dokumentacją;

- Bałakława (1997-1999 i 2003) łącznie 4 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);

- Kazackaja (Sewastopol) – rzymska wieża strażnicza (2000-2002) łącznie 3 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);

 - Kavkaz (Sewastopol) – rzymska wieża strażnicza (2004-2007) łącznie 4 miesiące, kierownik wykopalisk (wspólnie z T. Sarnowskim);

- Dolina Bałakławska (2004-2007) łącznie 4 miesiące, kierownik badań powierzchniowych. Celem poszukiwań była nie tylko aktualizacja mapy stanowisk archeologicznych, ale przede wszystkim stworzenie bazy do wszechstronnego studium osadnictwa;

- Karagacz (Sewastopol) – poszukiwanie rzymskiej wieży strażniczej (2008)  1 miesiąc – kierownik wykopalisk;

- Bałakława (dzielnica Kadykovka) – wykopaliska rzymskiego fortu (2009-2013)  5 miesięcy – kierownik wykopalisk;

 

Gruzja                 

- Gonio (fort rzymski Apsaros) – badania nieinwazyjne i wykopaliskowe wewnątrz fortu (2012, 2014-2017), m.in. odkrycie domu komendanta (praetorium) wraz z prywatnymi termami i latryną oraz zachowaną mozaiką podłogową w jednym z pomieszczeń, łącznie 7 miesiące – kierownik wykopalisk;

                        

Polska                 

- WarszawaZamek KrólewskiArkady Kubickiego, umocnienia wazowskie od strony Wisły (1997-2000), ca 6  miesięcy rocznie - zastępca kierownika badań;

- WarszawaWilanów – zespół pałacowo-parkowy (2003-2004) łącznie 4 miesiące, każdorazowo kierownik wykopu lub odcinka w ramach badań szerokopłaszczyznowych;

- WarszawaNatolin – Zespół Pałacowo-Parkowy: Park Górny, (2007) 1 miesiąc, kierownik badań interdyscyplinarnych związanych z poszukiwaniem tak zwanego Grobowca Nerona;

- Warszawa – Kościół św. Jacka i Klasztor Ojców Dominikanów przy ul. Freta 10, (2008) kierownik (nadzór nad odwiertami oraz sondaże przy architekturze);

- Warszawa – Klasztor sióstr Wizytek,  (2009-2010, 2017) kierownik nadzorów podczas remontów w klasztorze i przy kościele;

- Warszawa – Pałac Kazimerzowski, (2017) kierownik badań archeologiczno-architektonicznych nad pozostałościami budynku wazowskiej Villa Regia.

 

Bibliografia:

 

http://uw.academia.edu/Rados%C5%82awKarasiewiczSzczypiorski

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę