Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Nowy Program Studiów

Nowy Program Studiów

Poniżej znajdują się odnośniki do plików zawierających programy studiów zgpdnych z Krajowymi Ramami Kwalifikcji oraz kierunkowe efekty kształcenia zatwierdzone przez Radę Wydziału i pozytywnie zaopiniowane przez komisję senacką. Znajdują się tu także pliki zawierające zestawienie sposobów weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia.

Kierunkowe efekty kształcenia


Efekty kszałcenia dla I stopnia


Efekty kszałcenia dla II stopnia

 

Program studiów stacjonarnych


Program studiów stacjonarnych I stopnia


Program studiów stacjonarnych II stopnia

 

Program studiów wieczorowych


Program studiów wieczorowych I stopnia


Program studiów wieczorowych II stopnia

 

Program studiów zaocznych


Program studiów zaocznych I stopnia


Program studiów zaocznych II stopnia

 

Program studiów anglojęzycznych


Program studiów anglojęzycznych I stopnia


Program studiów anglojęzycznych II stopnia

 

Zestawienie metod sprawdzania osiągnięcia efektów kształcenia


Zestawienie przedmiotów, efektów kształcenia i metod sprawdzaniaProcedura składania, archiwizowania i recenzowania pracy dyplomowej


Zasady pisania i oceniania prac licencjackich


Zasady pisania i oceniania prac magisterskich

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę