Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Kadra

Kadra

A
 

 

 

B

dr hab.
Mirosław Barwik

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

dr
Marcin Białowarczuk

Zakład Archeologii Pradziejowej

prof. dr hab.
Piotr Bieliński

Zakład Archeologii Bliskiego
Wschodu

dr

Dariusz Błaszczyk

Zakład Archeologii Wczesnego
Średniowiecza
dr
Miron Bogacki

Pracownia Technicznej Obsługi Badań
i Dydaktyki
mgr
Artur Brzóska

Pracownia Archeologicznych Badań
Terenowych
prof. dr hab.
Andrzej Buko

Zakład Archeologii Wczesnego
Średniowiecza
mgr
Marta Bura

Pracownia Skanerów 3d

prof. dr hab.
Aleksander Bursche
Zakład Kontaktów Świata
Śródziemnomorskiego z Barbaricum

C

dr hab. 
Roksana Chowaniec

Zakład Kontaktów Świata
Śródziemnomorskiego z Barbaricum
dr hab.
Adam Cieśliński
Zakład Archeologii Europy
Starożytnej
dr hab.
Renata Ciołek
Zakład History Kultury Materialnej
Antyku

D

mgr
Michał Dąbski

Pracownia Technicznej Obsługi Badań
i Dydaktyki
dr hab. prof. UW
Tomasz Derda

Zakład Papirologii

dr 
Sylwia Domaradzka

Zakład Archeologii Europy
Starożytnej
dr
Przemysław Dulęba

Zakład Kontaktów Świata
Śródziemnomorskiego z Barbaricum
prof. dr hab.
Piotr Dyczek

Zakład History Kultury Materialnej
Antyku
dr Dorota DzierzbickaZakład Archeologii Egiptu i Nubii

G

dr
Miłosz Giersz

Zakład Antropologii Historycznej

prof. dr hab.
Włodzimierz Godlewski

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

mgr
Artur Grabarek

Pracownia Archeologicznych Badań
Terenowych
dr
Anna Gręzak

Zakład Bioarcheologii

dr
Witold Gumiński

Zakład Archeologii Pradziejowej

J

dr hab. 
Krzysztof Jakubiak
Pracownia Obsługi Badań Terenowych
na Bliskim i Środkowym Wschodzie
mgr
Janusz Janowski

Pracownia Komputerowa IA UW

dr
Katarzyna Januszek

Zakład Archeologii Pradziejowej

mgr
Agnieszka Jaremek

Zakład Archeologii Europy
Starożytnej
dr 
Elżbieta Jaskulska

Zakład Bioarcheologii

prof. dr hab.
Elżbieta Jastrzębowska

Zakład Archeologii Klasycznej

dr Piotr Jaworski

Zakład Archeologii Klasycznej

mgr
Ludwika Jończyk

Pracownia Dokumentacji
i Zbiorów IA UW

K

prof dr hab.
Barbara Kaim

Zakład Archeologii Bliskiego
Wschodu
dr hab.
Joanna Kalaga

Zakład Archeologii Wczesnego
Średniowiecza
dr hab. 
Radosław Karasiewicz-
Szczypiorski

Zakład Archeologii Prowincji
Rzymskich

dr hab. 
Bartosz Kontny
, prof. UW

Zakład Archeologii Europy
Starożytnej
prof. dr hab.
Elżbieta Kowalczyk

Zakład Archeologii Późnego
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
dr hab. 
Hubert Kowalski

Zakład Tradycji Antyku
w Sztukach Wizualnych
prof. dr hab.
Jerzy Kruppé
 Zakład Archeologii Późnego
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

L

prof. dr hab.
Alicja Lasota–Moskalewska

Zakład Bioarcheologii

prof. dr hab. 
Kazimierz Lewartowski

Zakład Archeologii Egejskiej

Ł

prof. dr hab.
Adam Łajtar

Zakład Papirologii

dr hab. 
Dorota Ławecka

Zakład Archeologii Bliskiego
Wschodu
prof. dr hab.
Adam Łukaszewicz

Zakład Papirologii

dr
Marzena Łuszczewska

Zakład History Kultury Materialnej
Antyku

M

dr
Andrzej Maciałowicz

Zakład Archeologii Europy
Starożytnej
mgr
Wiesław Małkowski

Pracownia Badań Archeologicznych
w Libii — Ptolemais
dr
Dariusz Manasterski

Zakład Archeologii Pradziejowej

dr
Ewa Marczak

Zakład Archeologii Wczesnego
Średniowiecza
dr
Marcin Matera

Zakład History Kultury Materialnej
Antyku
prof. dr hab.
Ryszard Mazurowski

Zakład Archeologii Pradziejowej

mgr
Martyna Milewska

Zakład Archeologii Późnego
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
dr hab.
Krzysztof Misiewicz

Pracownia Badań Archeologicznych
w Libii — Ptolemais
prof. dr hab.
Jerzy Miziołek

Zakład Tradycji Antyku
w Sztukach Wizualnych

prof. dr hab.
Jolanta Młynarczyk

Zakład Archeologii Bliskiego
Wschodu
prof. dr hab.
Iwona Modrzewska–Pianetti

Zakład Archeologii Podwodnej

dr
Monika Muszyńska

Zakład History Kultury Materialnej
Antyku

N

mgr
Ireneusz Nazaruk

Pracownia Komputerowa IA UW

prof. dr hab.
Andrzej Niwiński

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

dr
Tomasz Nowakiewicz

Zakład Archeologii Wczesnego
Średniowiecza
mgr
Magdalena Nowakowska

Zakład Archeologii Podwodnej

prof. dr hab.
Wojciech Nowakowski

Zakład Archeologii Europy
Starożytnej

O

dr
Grzegorz Ochała

 

Zakład Papirologii

mgr
Andrzej Olsienkiewicz

 

Pracownia Technicznej Obsługi Badań
i Dydaktyki
dr hab
Marek T. Olszewski

Zakład Archeologii Prowincji
Rzymskich

P

dr hab. 
Joanna Piątkowska-Małecka

Zakład Bioarcheologii

mgr
Tomasz Płóciennik

Zakład Papirologii

mgr
Zbigniew Polak

Pracownia Archeologicznych
Badań Terenowych
dr
Michał Przeździecki

Zakład Paleolitu i Mezolitu

R

dr hab.
Monika Rekowska

Zakład Archeologii Klasycznej

mgr

Monika Różańska-Kardaś

  

Zakład Archeologii Wczesnego
Średniowiecza
  

Magdalena Różycka

Pracownia Technicznej Obsługi Badań
i Dydaktyki
dr
Mirosław Rudnicki

Zakład Archeologii Europy
Starożytnej
mgr
Marcin Rudnicki

Zakład Kontaktów Świata
Śródziemnomorskiego z Barbaricum
dr hab.
Sławomir Rzepka

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

S

prof. dr hab.
Tadeusz Sarnowski

Zakład Archeologii Prowincji
Rzymskich
dr hab.
Tomasz Scholl

Zakład History Kultury
Materialnej Antyku
dr
Małgorzata Siennicka

Zakład Archeologii Egejskiej

dr
Anna Smogorzewska

Pracownia Obsługi Badań Terenowych
na Bliskim i Środkowym Wschodzie
dr
Maciej Sobczyk

Zespół do Badań Podwodnych

dr hab.
Arkadiusz Sołtysiak

Zakład Bioarcheologii

dr
Michał Starski

Zakład Archeologii Późnego
Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
doc. dr Franciszek M. Stępniowski

Zakład Archeologii Bliskiego
Wschodu
dr
Andrzej Szela

Zakład Archeologii Europy
Starożytnej
dr hab. 
Dariusz Szeląg

Zakład Archeologii Bliskiego
Wschodu
dr hab. 
Paweł Szymański

Zakład Archeologii Europy
Starożytnej
prof. dr hab.
Karol Szymczak

Zakład Paleolitu i Mezolitu

T

dr
Agnieszka Tomas

Zakład Archeologii Prowincji
Rzymskich

U

dr
Agata Ulanowska

Zakład Archeologii Egejskiej

W

mgr
Marcin Wagner

Zakład Archeologii Bliskiego
Wschodu
dr hab
Tomasz Waliszewski

Zakład Archeologii Bliskiego
Wschodu

doc. dr
Adam Waluś

Pracownia Archeologicznych
Badań Terenowych
dr
Dagmara Wielgosz-Rondolino

Zakład Archeologii Klasycznej

dr
Wiesław Więckowski

Zakład Bioarcheologii

prof. dr hab.
Ewa Wipszycka–Bravo

Zakład Papirologii

dr hab.
Anna Wodzińska

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

dr hab.
Janusz Wołoszyn

Zakład Antropologii Historycznej

doc. dr
Wojciech Wróblewski

Zakład Archeologii Wczesnego
Średniowiecza

Y

dr
George Yacoub

Pracownia Badań Archeologicznych
w Libii — Ptolemais

Z

dr
Dobrochna Zielińska

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

prof. dr hab.
Mariusz Ziółkowski

Zakład Antropologii Historycznej

Ż

dr hab
Jerzy Żelazowski

Zakład Tradycji Antyku
w Sztukach Wizualnych
dr
Marta Żuchowska

Zakład Archeologii Podwodnej

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę