Intranet

.................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo, wobec zbliżającego się okresu ankietowania zajęć, Komisja Dydaktyczna IAUW przypomina najważniejsze zasady przeprowadzania tej czynności. Pełna procedura: por. zakładka Komisja Dydaktyczna IAUW

Ankiety należy wypełniać na zajęciach, których ankieta dotyczy. Prowadzący podaje studentom kod przedmiotu, następnie jest kilka minut na wypełnienie. Po wypełnieniu należy zlecić jednemu ze studentów zebranie ankiet, umieszczenie ich w kopercie, niewypełnione ankiety należy również oddać do koperty. 

Następnie STUDENT powinien odnieść ankiety, od razu po ich wypełnieniu, do sekretariatu, lub do punktu, w którym ankiety będą zbierane. Niedopuszczalne jest odkładanie tego na później, (czyli za tydzień lub dwa tygodnie), a szczególnie odnoszenie wypełnionych ankiet przez prowadzących zajęcia. 

Informacja ta zostanie umieszczona również w zakładce Ogłoszenia dla studentów.

z wyrazami szacunku

W imieniu Komisji Dydaktycznej

dr hab. Renata Ciołek

.................................................................................................................................. 

Zakład Archeologii Egejskiej, Koło Naukowe Mare Nostrum

zapraszają na obrady konferencji

The 5th YOUNG RESEARCHERS' CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY

w dn. 1-2 czerwca 2017

Program konferencji

-------------------------------------------------------------

 

Biblioteka IA przypomina pracownikom

o konieczności zwrotu wypożyczonych książek

do piątku, 16 czerwca.

 

-------------------------------------------------------------

 

 

Konferencja "Polacy na Bliskim Wschodzie"

 

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu Instytutu Archeologii zapraszają na konferencję archeologiczną "Polacy na Bliskim Wschodzie", która odbędzie się 25-26.05.2017, w sali 2.10.

 

  program konferencji


 

Zapraszam wszystkich Członków Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW i wszystkich pozostałych Pracowników IA (choć bez prawa głosu) na posiedzenie Rady, które odbędzie się 24 maja 2017 roku o godzinie 15.00 w sali 210.


Proponowany porządek obrad:

1. przyjęcie porządku obrad;
2. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia;

3. informacje Dyrekcji, w tym finanse, ćwiczenia terenowe;
4. sprawy personalne;
5. Światowit - aktualna sytuacja;
6. promocja Instytutu;
7. wolne wnioski.

Jednocześnie, tradycyjnie przypominam o zgłaszaniu tematów prac dyplomowych oraz o projekcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, dostępnym na stronie Rady Naukowej (http://www.archeo.uw.edu.pl/zalaczniki/upload1948.docx).

Z pozdrowieniami,

Kazimierz Lewartowski

Przewodniczący RN IA UW

----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, zapraszamy na konferencję Caravanserai 2017.

program: http://szarkun.uw.edu.pl/caravanserai/program/

wydarzenie na FB: 

https://web.facebook.com/events/1494858647220808/

 

------------

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU                                                      

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności w dniu

18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali 209 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28,

na którym

Prof. dr hab. Stefan Karol Kozłowski (Uniwersytet Warszawski)

oraz

Prof. dr hab. Janusz Krzysztof Kozłowski (Uniwersytet Jagielloński)

wygłoszą referat pt.

 "Mare Nostrum Praehistoricum"

 poświęcony prehistorii i granicom Morza Śródziemnego.

 Oprócz tego w programie posiedzenia:

 Sprawy administracyjne, Wolne wnioski.

Jednocześnie przypominamy, że będzie to ostatnie posiedzenie Komisji w tym roku akademickim.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrekcja Instytutu Archeologii przypomina, że wszyscy zainteresowani konkursami Narodowego Centrum Nauki, mogą uczestniczyć w specjalnym szkoleniu prowadzonym przez pracowników NCN, które odbędzie się 8 maja br. o godz. 16.30 w sali 210. 

Dyrekcja zachęca do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

w imieniu nowej redakcji „Światowita” - Fascykuł B uprzejmie przypominamy prośbę o przesyłanie tekstów do nowego tomu XIII (LIV) - XIV (LV) za lata 2015/2016. Jednocześnie dziękujemy Autorom za dotychczas przesłane teksty.

 

Chcielibyśmy również poinformować o przedłużeniu terminu nadsyłania tekstów do 15 maja 2017. Artykuły i recenzje książek dotyczące archeologii pradziejowej i średniowiecznej oraz archeologii Polski, a także materiały do kroniki wykopalisk za rok 2015 i 2016 prosimy przesyłać na adres: swiatowit@uw.edu.pl. Przesłany artykuł powinien zawierać abstrakt do 200 słów (1500 znaków), 4-7 słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim lub w języku polskim (wówczas zostaną przetłumaczone na język angielski).

 

Wskazówki redakcyjne dla autorów znajdują się na stronie Instytutu Archeologii UW: http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=121.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby „Światowit” ukazywał się regularnie, co roku.

 

Sekretarz redakcji,

Dariusz Błaszczyk

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 Zapraszamy do oglądania nagrań wideo z seminariów w ramach projektu "Antropologia dziś" realizowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Dostępne są już nagrania ze spotkań zrealizowanych w drugiej połowie 2016 roku:

Wszystkie, łącznie z nagraniami z poprzedniej edycji, można znaleźć na liście "Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVi6w9hRT7l7SMqqjkEfB_qxGKec-fkQs, która będzie wzbogacana o kolejne relacje. Z pozdrowieniamiAnna Bińka--
Anna Bińka (Chlebicka)Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu WarszawskiegoPracownia Dokumentacji i Popularyzacji Badańwww.etnologia.uw.edu.pltel. 22 55 316 54

------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

poniższy link prowadzi do listu protestacyjnego (wystosowanego przez Radę Naukową Instytutu Slawistyki PAN do najwyższych władz państwowych) przeciwko trybowi wprowadzania do obiegu społecznego informacji nt. zmian w trzech ustawach o nauce.

https://www.change.org/p/prezydent-rzeczypospolitej-polskiej-protest-przeciwko-trybowi-wprowadzania-zmian-w-trzech-ustawach-o-nauce

Jeśli Państwo zgadzają się z jego treścią, prosimy o poparcie protestu i rozpowszechnianie informacji o nim.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydium Rady Naukowej

Instytutu Slawistyki PAN

 


wykład

Zapraszamy serdecznie na wykład prof. dr Sergei Litovczenko

dziekana Wydziału Historycznego Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im.  Wasyla Karazina

p.t. Great Armenia in the Era of Tigrantes II: Cancelled Empire,

który odbędzie się 26 kwietnia (środa) o godz. 12.00 w sali 212

 Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Dydaktyczna IAUW prosi o przypomnienie sobie procedur ankietowania zajęć dydaktycznych przyjętymi na WHUW (załącznik w zakładce Komisja Dydaktyczna IAUW) i obowiązujących u nas w Instytucie. Czeka nas kolejne ankietowanie zajęć. Prosimy szczególnie zwrócić uwagę na to, że po wypełnieniu ankiet należy zlecić jednemu ze studentów zebranie ankiet, umieszczenie ich w kopercie, niewypełnione ankiety należy również oddać do koperty. Następnie STUDENT powinien odnieść ankiety, od razu po ich wypełnieniu, do sekretariatu, lub do punktu, w którym ankiety będą zbierane. Niedopuszczalne jest odkładanie tego na później, a szczególnie odnoszenie wypełnionych ankiet przez prowadzących. 

w imieniu Komisji Dydaktycznej

dr hab. Renata Ciołek

.............................................................................................................................

Dyrekcja Instytutu Archeologii informuje, że wszyscy zainteresowani konkursami Narodowego Centrum Nauki, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu MINIATURA, mogą uczestniczyć w specjalnym szkoleniu prowadzonym przez pracowników NCN, które odbędzie się 8 maja br. o godz. 16.30 w sali 210. 

Dyrekcja zachęca do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Papers: Glocal Archaeology

The Archaeological Review from Cambridge invites submissions for volume 33.1, which explores the theme of ‘Glocal Archaeology’. Contributions are welcome from researchers at any stage of their academic career and from all related disciplines.

Potential contributors are welcome to discuss their ideas with the editors or register their interest by sending an abstract to ljf51@cam.ac.uk and jet71@cam.ac.uk. Papers of up to 4000 words in length should be submitted by 1st August 2017. Further information on the Archaeological Review from Cambridge, including submission guidelines, may be found at
http://www.societies.cam.ac.uk/arc/.


zaproszenie Muzeum UW

zaproszenie Muzeum UW


wykład dr Szafrańskiego

wykład dr Szafrańskiego


 

W dniach 24–28 kwietnia prof. Eleonora Cussini (Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea) poprowadzi serię zajęć seminaryjnych poświęconych językowi aramejskiemu. 

Poniedziałek 24 kwietnia, godz. 9.45, Instytut Archeologii UW (sala 118):

Aramaic across two millennia: from Old Aramaic to modern spoken varieties

Wtorek 25 kwietnia, godz. 13.15, Instytut Archeologii UW (sala 207a):        

Palmyrene Aramaic: an examination of its epigraphic corpus

Środa 26 kwietnia, godz. 9.45, Instytut Archeologii UW (sala 213):               

Focusing on phonological, grammatical features and palaeographic issues

Czwartek 27 kwietnia, godz. 9.45, Instytut Archeologii UW (sala 207):

Analysis and discussion of chosen text

Piątek 28 kwietnia, godz. 9.45, Instytut Archeologii UW (sala 206a):

Analysis and discussion of chosen texts. Concluding remarks

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

dr hab. Krzysztof Jakubiak 

dr Dagmara Wielgosz-Rondolino

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowni Państwo,

14.04.2017r. budynek Instytutu Archeologii będzie zamknięty.

18.04.2017r. będzie otwarty w godzinach 9-17.

 

 

W sali 211 został znaleziony czarny pendrive Adata, do odebrania u pani Renaty Kamińskiej w sekretariacie studenckim.

--------------------------------

Osoby zaintereowane przedłużeniem zakwaterowania w DPN lub ubiegający się o nie muszą do dnia 21.04.br. złożyć wypenione wnioski w Dziekanacie Wydz. Historycznego.

------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Na prośbę studentów Wydziału Historycznego zostają ogłoszone w dniu 12 kwietnia 2017 r. od godz. 13.00 godziny dziekańskie.
z poważaniem
Katarzyna Leng
dziekanat ds. studenckich Wydziału Historycznego UW

-----------------------------------------

W dniach 8 i 9 kwietnia we Wrocławiu odbyła się  Ogónopolska Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Antropologiczno-Archeologiczna "Możliwości badawcze w antropologii i archeologii". Nasz Instytut reprezentowany był przez liczna 6 osobowa grupę. Podczas konferencji przeprowadzono również konkurs na najlepszy referat i poster. Wszystkie nagrody zdobyli przedstawiciele Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Oto lista laureatów:

Zdjęcie użytkownika Konferencja Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie Instytutu!


zając

zającDyrekcja Instytutu Archeologii zaprasza wszystkich pracowników Instytutu na spotkanie wielkanocne, w czwartek, 13 kwietnia br., o godz. 11.00, w Cafe Sahara.

Świąteczny stół przygotujemy wspólnie, zastawiając go własnymi wiktuałami.


 

 

plakat BK

plakat BK

Autor: BK


Szanowni Państwo, odwołuję dyżur w dniach 5–6 kwietnia z powodu wyjazdu służbowego.

Anna Wodzińska

 

 

--------------

Informacja o wykładzie

wykład

wykład


 

Szanowni Państwo

Poniżej znajdziecie listy uczestników badań powierzchniowych prowadzonych w terminach 27-31.03 oraz 3-7.04 2017 roku

 

  lista uczestników marzec 2017


lista uczestników kwiecień 2017Szanowni Państwo,

na prośbę Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia Komisja Dydaktyczna IAUW wnosi o zapoznanie się z informacjami o procedurach ewaluacji zajęć dydaktycznych, zasadach opracowania i interpretowania wyników ankiet, ich udostępniania oraz przechowywania. Informacje te zostały załączone w zakładce Komisja Dydaktyczna IAUW. Natomiast w zakładce "Dla studentów" zostały zamieszczone Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym UW (tekst jednolity z 23.03.2013 oraz 27.04.2016 r.). 

Jednocześnie informujemy, że Komisja Dydaktyczna IAUW podjęła decyzję o opracowaniu wzorów ankiet ewaluujących zajęcia odbywające się w naszym instytucie poza salami, typu objazdy naukowe, wykopaliska, badania powierzchniowe.

Ponadto, najpóźniej do maja 2017 r., Komisja Dydaktyczna opublikuje zasady przeprowadzania ankiet dydaktycznych, wskazujące jak, kiedy je przeprowadzać oraz kto, dokąd i kiedy ma je dostarczyć. 

W imieniu Komisji Dydaktycznej IAUW

Przedwodnicząca 

dr hab. Renata Ciołek


Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW wraz z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW wykupiły dostęp do

Online Egyptological Bibliography,

największej egiptologicznej bazy bibliograficznej. Baza jest dostępna z komputerów w czytelni biblioteki IA UW.

***


Szanowni państwo, myślę że to bardzo dobra informacja. Wg. Rankingu QS archeologia na UW została sklasyfikowana bardzo wysoko (tj. najwyżej w porównaniu z innymi kierunkami):

"16 kierunków studiów prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject. To o 6 więcej niż w poprzednim roku.

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Zestawienie bierze pod uwagę, m.in. opinie na temat uczelni w świecie akademickim oraz wśród pracodawców, cytowalność i wpływ badań.

 Autorzy rankingu ocenili ponad 4,4 tys. uczelni, spośród których do zestawienia zakwalifikowało się ponad 3,3 tys. uniwersytetów. Ostatecznie w rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 1117 instytucji. Pod uwagę wzięto 46 programów studiów.

 Z roku na rok coraz więcej kierunków na UW zostaje sklasyfikowanych w rankingu. W zeszłym roku było ich 10. W tegorocznej, siódmej edycji rankingu 16 kierunków prowadzonych na UW znalazło się w zestawieniu.

 Na miejscach 101-150 wśród kierunków studiów znalazły się prowadzone na UW:

  • archeologia,
  • lingwistyka,
  • neofilologia,
  • filozofia.

 http://www.uw.edu.pl/uw-w-kierunkowym-rankingu-qs/

------------------------------

  pensum semestr letni

 

----------------------------- 

W załączniku pensum z najnowszymi poprawkami.

 

-------------------------------------------------------


PENSUM

 

Ministerstwo ogłosiło listy czasopism punktowanych

-------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wprowadzeniem nowego systemu kadrowego SAP zwolnienia lekarskie powinny być dostarczone do Dziekanatu ds. Ogólnych  w ciągu 7 dni od daty wystawienia, ale za pośrednictwem sekretariatu IA. Dlatego proszę je dostarczać do nas odpowiednio wcześniej.

Sekretariat

---------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w imieniu nowej redakcji prosimy o przesyłanie tekstów do kolejnego (t. XIII/LIV) wydania „Światowita” Fascykuł B (archeologia pradziejowa i średniowieczna, archeologia Polski). Artykuły, sprawozdania z wykopalisk i recenzje powinny być przesłane do 30 kwietnia 2017 roku na adres: swiatowit@uw.edu.pl. Wskazówki redakcyjne dla autorów znajdują się na stronie Instytutu Archeologii UW: http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=121.

 

Sekretarz redakcji,

Dariusz Błaszczyk

------------------------------------------------------- CEEPUS III

 

Szanowni Państwo, obowiązują nas następujące limity liczby studentów na zajęciach (zarządzenie dziekana WH z dnia 17 czerwca 2015 r.):

ćwiczenia – 8 osób

proseminaria – 5 osób

seminaria magisterskie – 4 osoby

seminaria doktorskie – 3 osoby

konwersatoria – 5 osób

laboratoria – 8 osób

lektoraty – 10 osób

translatoria – 5 osób

wykłady ogólnouniwersyteckie oraz instytutowe kierunkowe – 15 osób

pozostale wykłady - 6 osób

------------------------------------------------------------------------------ 

  terminy-wnioski

 

W załączniku informacja o terminie składania wniosków m.in. na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, także z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Naukowej, oraz pokrycie kosztów restruturyzacji jednostek naukowych (SPUB).

-----------------------------------------------

 -----

Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE