Intranet

pensum semestr letni

 W załączniku pensum z najnowszymi poprawkami.

 --------------------------------------------------------------------------

W okresie ferii tj. od 13 do 17 lutego:

-  sekretariat d/s studenckich  czynny będzie od wtorku do czwartku 10.00 - 13.00

(poniedziałki i piątki sekretariat nie czynny)

- sekretariat d/s ogólnych czynny będzie od 10.00 - 14.00

-------------------------------------------------------------------------

dotyczy doktorantów

 


W dniu 21 lutego, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie otwarte w sprawie planowanych zmian w programie studiów doktoranckich. Stosowne ogłoszenie od kilku dni jest zawieszone na stronie Wydziału Historycznego. Niewątpliwie zmiany takie są ważne nie tylko dla doktorantów ale i dla studentów II stopnia studiów, którzy w planach na przyszłość biorą pod uwagę możliwość ubiegania się o przyjęcia na studia doktoranckie na Wydziale Historycznym. Spodziewając się, że niewielu z nich zagląda na stronę internetową WH, prosiłabym o umieszczenia poniższego ogłoszenia na Państwa stronach instytutowych tak, aby informacja mogła dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. W związku z planowanymi zmianami w obowiązującym programie studiów doktoranckich, Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Małgorzata Karpińska, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich dr hab. Krzysztof Skwierczyński oraz Kierownik Studium Doktoranckiego, dr hab. Monika Rekowska zapraszają wszystkich doktorantów oraz studentów II stopnia na Wydziale Historycznym na spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostaną zaprezentowane założenia i propozycje zmian, pod wspólną dyskusję. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2017, w godz. 17.00 - 18.30, w sali 108 (budynek administracyjno-dydaktyczny).

Z poważaniem

Monika Rekowska

-------------------------------------------------------

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza do udziału w badaniu

mającym na celu zebranie danych

na temat umiejętności korzystania z danych badawczych

(ang. data literacy) jakie mają pracownicy naukowi,

naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Zakład Archeologii Egejskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład

Dr Melissy Vetters

z Uniwersytetu w Salzburgu

pt. 'Mycenaean religion in the late palatial period - some thoughts and case studies'

Wykład odbędzie się 22 lutego 2017 w Insytucie Archeologii UW
o godz. 11.30, w sali 118.


Call for Papers for THE 5TH YOUNG RESEARCHERS’ CONFERENCE IN AEGEAN ARCHAEOLOGY, 1-2 June 2017, Warsaw, Poland


PENSUM

 

Ministerstwo ogłosiło listy czasopism punktowanych

-------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wprowadzeniem nowego systemu kadrowego SAP zwolnienia lekarskie powinny być dostarczone do Dziekanatu ds. Ogólnych  w ciągu 7 dni od daty wystawienia, ale za pośrednictwem sekretariatu IA. Dlatego proszę je dostarczać do nas odpowiednio wcześniej.

Sekretariat

---------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w imieniu nowej redakcji prosimy o przesyłanie tekstów do kolejnego (t. XIII/LIV) wydania „Światowita” Fascykuł B (archeologia pradziejowa i średniowieczna, archeologia Polski). Artykuły, sprawozdania z wykopalisk i recenzje powinny być przesłane do 30 kwietnia 2017 roku na adres: swiatowit@uw.edu.pl. Wskazówki redakcyjne dla autorów znajdują się na stronie Instytutu Archeologii UW: http://www.archeo.uw.edu.pl/szablon.php?id=121.

 

Sekretarz redakcji,

Dariusz Błaszczyk

------------------------------------------------------- CEEPUS III

 

W załączniku znajdziecie Państwo informacje na temat programu CEEPUS III

-----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, obowiązują nas następujące limity liczby studentów na zajęciach (zarządzenie dziekana WH z dnia 17 czerwca 2015 r.):

ćwiczenia – 8 osób

proseminaria – 5 osób

seminaria magisterskie – 4 osoby

seminaria doktorskie – 3 osoby

konwersatoria – 5 osób

laboratoria – 8 osób

lektoraty – 10 osób

translatoria – 5 osób

wykłady ogólnouniwersyteckie oraz instytutowe kierunkowe – 15 osób

pozostale wykłady - 6 osób

------------------------------------------------------------------------------ 

Wyniki Ankiet

 

Szanowni państwo

 

Otrzymałem wyniki ankiet studenckich z semestru letniego 2015/2016. Osoby zainteresowane, które nie otrzymały swoich wyników drogą mailową, proszę o kontakt na maila lub osobiście w sekretariacie na dole.

 

Michał Dąbrowski

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Autor: X. Kyriakou


 We are putting together a volume on the study of monasticism to be published by British Archaeological Reports. We welcome contributions from history, archaeology, bioarchaeology and all sides of anthropology. We are looking to highlight interdisciplinary approaches to the understanding of monasticism and monastic life and how these could help contextualize human remains excavated from such contexts. Osteobiographies of monastic populations are welcome too! If you have been working on a site or a collection and you wish to publish your results and views in our book, we want to hear from you! For more information about submission and titles please contact me at xeniapaula.kyriakou@gmail.com.


-----------------------------------------------

Szanowni Państwo,

informujemy, że zajęcia "Pozyskiwanie danych terenowych dla systemów
GIS - pomiary geodezyjne. Ćwiczenia terenowe do GIS-u" w semestrze zimowy
zostają zmienione na ćwiczenia "GIS dla archeologów".

Zajęcia odbywają się bez zmian, w czwartki o godz. 1315, w sali 111.

W ramach ćwiczeń ciągle są dostępne wolne miejsca, zapraszamy.

 

----------------------------------------------------- Wniosek -dofinansowanie

 

A teraz cos przyjemnego-wyczekiwane "dodatkowe dofinansowanie wypoczynku w okresie Świąt...". Proszę o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 20 października.

Sekretariat

----------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860) wszyscy pracownicy Wydziału muszą odbyć szkolenie okresowe z zakresu BHP.
W załączniku znajdziecie Państwo pismo dotyczące sposobu przeprowadzenia szkolenia oraz obowiązujących terminów.
Załączam również testy odpowiednie dla każdej ze wskazanych w piśmie grup oraz odpowiednie poradniki szkoleniowe - te materiały zostały do Państwa rozesłame drogą mailową (KM).
W sekretariacie do wglądu znajdują się wzory papierowe przesłanych droga elektroniczna materiałów. Z wyrazami szacunku
Magdalena Nowakowska
Dyrektor Administracyjny
Wydziału Historycznego
Uniwersytet Warszawski

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

W dniach 9–10 grudnia 2016 r. w Instytucie Archeologii UW odbędzie się Studencko-doktorancka konferencja archeologii Dalekiego Wschodu. W imieniu organizatorów ze Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu uprzejmie proszę o przekazanie informacji studentom i doktorantom zajmującym się archeologią Dalekiego Wschodu i Azji Środkowej lub kontaktami świata śródziemnomorskiego z Dalekim Wschodem. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.

Z poważaniem

Dorota Dzierzbicka

Do pobrania: Plakat Informacje szczegółowe Formularz zgłoszeniowy


Uprzejmię informuję iż od dnia 15 września przestałem pełnić funkcję Kierownika Pracowni Komputerowej.

Dziekuję za 21 lat pracy dla Państwa.

Jednocześnie wszystkie kontakty pozostaja aktualne.

Zapraszam wszystkich do współpracy ze mna w ramach Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW.

http://www.3dscanlab.uw.edu.pl

http://www.facebook.com/3DScanLabIAUW

Janusz Janowski

-------------------------------------------------------------

Na prośbę władz dziekańskich przypominamy o konieczności uzupełniania publikacji w PBN, prosze pamietać, że dane z PBN będą podstawą oceny jednostki i przydziału środków na Bst.

Dyrekcja

---------------------------------------------------------------- oświadczenie bst

Pilne i bardzo ważne:

Pracownicy, którzy do tej pory nie złozyli oświadczenia o zaliczeniu  do liczby 'N" w roku 2017 proszeni są o szybkie dokonanie formalności. Osoby, które nie złożą takiego oświadczenia nie będa miały prawa do korzystania ze środków na badania statutowe na Wydziale Historycznym.

To nie jest nic nowego już od miesiaca Sekretariat zbiera oświadzczenia. Dla przypomnienie do liczby "N" nie wchodzą: pracownicy dydaktyczni.

 

-----------------------------------------------------

  terminy-wnioski

 

W załączniku informacja o terminie składania wniosków m.in. na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, także z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Naukowej, oraz pokrycie kosztów restruturyzacji jednostek naukowych (SPUB).

-----------------------------------------------

  Pensum 2016/2017

 

W załączniku znajdzieciePaństwo przydział zajęć na następny rok akademicki. W pliku są zamieszczone zgłoszone  poprawki.

K. Meglicka

----------------------------------------------------------

 

 

Szanowni Państwo,

Pracownia Fotograficzna serdecznie zaprasza do odwiedzania nowej galerii 3d zabytków naszego instytutu. Powstała ona z inicjatywy studentów kursu anglojęzycznego Otto Bagi i Sergi Mañasa. Wspólnymi siłami studentów i pracowników studia fotograficznego zostały stworzone modele 3d w łatwej do oglądania i analizowania technologii. Do wykonania modeli posłużono się techniką fotogrametryczną, co oznacza, że w procesie tworzenia wizualizacji wykorzystano tylko zwykłe aparaty fotograficzne, specjalne oprogramowanie i oczywiście wiedzę z zakresu technik fotograficznych. Udało się stworzyć jedną z większych kolekcji zabytków 3d dostępnych w internecie. Galeria dostępna jest pod adresem:

https://sketchfab.com/institute_of_archaeology_uw

z poważaniem Miron Bogacki

 

Archaeological site Castillo de Huarmey in Peru by Institute of Archaeology University of Warsaw


Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza IA UW serdecznie zaprasza na wykład

prof. dr hab. Zdzisława Bełki

„Praktyczne uwagi o zastosowaniu izotopów strontu w archeologii”

Wykład odbędzie się we wtorek, 22 listopada, o godzinie 16.00, w sali 210, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Profesor Zdzisław Bełka jest geochemikiem, pracownikiem Instytutu Geologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Dyrektorem Laboratorium Izotopowego. Wykład będzie poświęcony możliwościom i zasadom wykorzystania badań izotopu strontu w archeologii.

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza IA UW serdecznie zaprasza na wykład

dra Wiaczesława Skorochoda

„Wikingowie nad rzeka Desną”

Wykład odbędzie się w środę, 21 grudnia, o godzinie 10.00, w sali 207, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Doktor Wiaczesław Skorochod jest pracownikiem Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenki w Czernichowie. Prowadził badania archeologiczne m.in. w Szestowicy, Wypowzowie i Baturinie nad rzeka Desną.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

VIDEO REPORTAŻE