Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Obejrzyj galerie


Archeologia Podwodna - Konferencja Studenckiego Koła Badań Podwodnych, Toruń 2013


Konferencja SKBP 2013 01
Konferencja SKBP 2013 02
Konferencja SKBP 2013 03
Konferencja SKBP 2013 04
Konferencja SKBP 2013 05
Konferencja SKBP 2013 06
Konferencja SKBP 2013 07
Konferencja SKBP 2013 08
Konferencja SKBP 2013 09
Konferencja SKBP 2013 10
Konferencja SKBP 2013 11
Konferencja SKBP 2013 12
Konferencja SKBP 2013 13
Konferencja SKBP 2013 14
Konferencja SKBP 2013 15
Konferencja SKBP 2013 16
Konferencja SKBP 2013 17
Autorzy zdjęć/grafik:SKBP (1)SKBP (1)SKBP (1)SKBP (1)SKBP (5)SKBP (1)SKBP (1)SKBP (1)SKBP (1)SKBP (1)SKBP (3) - w sumie 17.
Opis:

Twórca galerii:
2013-06-01 01:23:30
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Archeologia Podwodna na Festynie Biskupińskim 2013


Pokazy nurków OSNIP
Zobaczyć za wszelką cenę!
Każdy chciał przymierzyć hełm
Czy mógłby Pan udzielić nam wywiadu?
Widok na stanowisko
Przymierzalnia
Dlaczego nurek musi kupować powietrze?
"Baletki" z Muzeum Nurkowania
Gdzie jest...?:)
Akcja "Dłubanka". Z podziękowaniem - słabe kobiety.
Ekspozycja
Ubieranie nurka
Pokazy nurków OSNIP - komunikacja
Pokazy nurków OSNIP
Pokazy nurków OSNIP - w tle: zawieszona na wale wystawa IA UW
Nurek klasyczny - pokazy basenowe
Tymczasem po drugiej stronie bulaja...
Sprzęt nurkowy na przestrzeni wieków
Sesja rekonstrukcyjna
Współpraca
Sesja rekonstrukcyjna
Ekspozycja
Stanowisko bagienne
Autorzy zdjęć/grafik:Lech Trawicki (Muzeum MW) (11)Lech Trawicki (Muzeum MW) (1)Lech Trawicki (Muzeum MW) (1)Marcin Bartoszewicz (5)MMileszczyk (4)OSNiP MW (1) - w sumie 23.
Opis:

"Archeolog - zawód czy przygoda?"

Twórca galerii:
2014-01-07 01:36:22
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Ayakagytma - obozowisko wczesnoneolityczne


Ayakagytma - Widok wykopu archeologicznego na stanowisku
Ayakagytma - Widok ogólny stanowiska
Ayakagytma - Zrekonstruowane naczynie odnalezione na stanowisku
Ayakagytma - Zbliżenie na ścianę wykopu archeologicznego
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 4.
Opis:

Twórca galerii:Ireneusz Nazaruk, tel.:(22) 55 22 840, email:ireneusznazaruk@uw.edu.pl, it.iauw@uw.edu.pl
2005-11-28 19:38:12
Ostatnia
modyfikacja:
Ireneusz
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Bezławki - badania grodziska wczesnośredniowiecznego


Widok grodziska
Widok grodziska
Badania dna rzeki pod grodziskiem
Badania dna rzeki pod grodziskiem
Widok grodziska
Ekipa w wykopie
Czyszczenie profili w wykopie
Dokumentacja
Autorzy zdjęć/grafik:Tomasz Nowakiewicz (8) - w sumie 8.
Opis:

Twórca galerii:Michal Starski
2006-01-15 22:41:17
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Brudnice


odkrycie stanowiska 01
Zniszczony grób małego dziecka
Zniszczony grób kobiecy (wiek ok. 40 lat)
Grób ciałopalny jamowy z resztkami stosu pogrzebowego
obiekt 32 grób popielnicowy
potłuczone przystawki z grobu 32
eksploracja grobu 38
popielnice z grobu 41
przepalone w ogniu pogrzebowym naczynia z grobu 43
profil grobu 46
eksploracja obiektu 46
eksploracja obiektu 46
eksploracja obiektu 46
grób jamowy czysty (bez resztek stosu)
grób 51 w trakcie eksploracji
eksploracja obiektów
odwiedziny profesora Nowakowskiego
dokumentacja rysunkowa obiektu
profil grobu 93
profil obiektu 107
eksploracja grobu 107
eksploracja obiektu 139
eksploracja obiektu 140
profil obiektu 199
oczyszczanie obiektu do fotografii
eksploracja obiektów
nostalgiczne spojrzenie na zamykany wykop
piec wapienniczy
przekrój przez piec wapienniczy
eksploracja pieca
eksploracja grobów
dokumentacja rysunkowa w trakcie deszczu
eksploracja w trakcie deszczu
eksploacja w trakcie mgły?
eksploracja obiektu
dokumentacja palenisk
widok z góry na palenisko obrzędowe
przekrój przez palenisko
widko na wykop z paleniskami
zabytki metalowe po konserwacji:
zabytki metalowe po konserwacji 02
zabytki metalowe po konserwacji 03
zabytki metalowe po konserwacji 04
zabytki metalowe po konserwacji 05
zabytki metalowe po konserwacji 06
zabytki metalowe po konserwacji 07
Autorzy zdjęć/grafik:Andrzej Szela (45) - w sumie 46.
Opis:

cmentarzysko z I-III wieku naszej ery

Twórca galerii:Andrzej Szela, tel.:(0-22) 55 22 805, email:a.szela@uw.edu.pl
2007-03-12 12:52:45
Ostatnia
modyfikacja:
Andrzej
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Burebista, Decebal i Trajan, objazd naukowy po Rumunii, maj 2005


Muzeum Archeologiczne w Devie
Widok z fortu dackiego Blidaru
Zdobycie fortu Blidaru
Ulpia Trajana Sarmizegetusa
Pozostalości obozu rzymskiego w Turdzie
Fort dacki Costesti z widokiem na wieżę obserwacyjną
Fort dacki Costesti-Blidaru - fragmenty wieży i muru obronnego
Widok z rzymskiej Sarmizegetusy
Lampka gliniana z muzeum Sarmizegetusa
Ulpia Trajana Sarmizegetusa
Kościól w Densus zbudowany z elementów rzymskiego miasta
Fragmenty kolumn rzymskich w średniowicznym kościele w Densus
Trochę etnografii - zwyczajna rumuńska chalupka
To nie Szwajcaria - to Rumunia
Trochę etnografii - zwyczajna rumuńska chalupka
Droga prowadząca z części mieszkalnej do sakralnej w Sarmizegetusa Regia
Prostokątne sanktuaria w Sarmizegetusa Regia
Prostokątne sanktuaria w Sarmizegetusa Regia
Sanktuarium na planie kola w Sarmizegetusa Regia
Autorzy zdjęć/grafik:Katarzyna Walczak (14)Rozalia Tybulewicz (5) - w sumie 19.
Opis:

Twórca galerii:Roksana Chowaniec
2006-05-03 23:43:22
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Chhim - świątynia rzymska


Świątynia w Chhîm, II w. n.e.
Fragment frontonu świątyni, wraz z gzymsem, architrawem i kapitelem korynckim.
Kapitel koryncki, prawdopodobnie element wystroju wnętrza celli świątyni.
Kapitel rzymsko-dorycki, pochodzący prawdopodobnie z portyku temenosu świątyni, użyty wtórnie okresie bizantyjskim.
Fragment trzonu kolumny z temenosu świątyni, z przedstawieniem męskiej twarzy
Fragment rzeźby kamiennej, marmur.
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 6.
Opis:

Twórca galerii:Ireneusz Nazaruk, tel.:(22) 55 22 840, email:ireneusznazaruk@uw.edu.pl, it.iauw@uw.edu.pl
2005-11-28 19:49:39
Ostatnia
modyfikacja:
Ireneusz
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Ćmielów-obozowisko kultury magdaleńskiej


Widok stanowiska "Mały gawroniec"-powierzchniówki 2004 r.
Eksploracja wykopu sondażowego widok ogólny 2004 r.
Lokalizacja stanowiska 95 w Ćmielowie
Lokalizacja wykopów 2005-2006
Obiekt 1 oraz obiekt 2
Widok ogólny obiektu 1 wraz z rekonstrukcją
Zabytki krzemienne -przekłuwacze
Zabytki krzemienne -rylce
Zabytki krzemienne -wiórki tylcowe
Płyty kamienne z rytami
Profil z widocznymi poziomami glebowymi
Zdjęcie lotnicze stanowiska
Eksploracja obiektu 6
Przesiewanie
A to Polska własnie - jeden kopie, dwóch trzyma łopate
Autorzy zdjęć/grafik:H.Pilcicka-Ciura (1)K.Trela (1)K.Trela (1)K.Trela (1)K.Trela (1)K.Trela (1)M.Przeździecki (1)M.Przeździecki (1)M.Przeździecki (1)M.Przeździecki (1)M.Przeździecki (1)M.Przeździecki (1)M.Przeździecki (1)M.Przeździecki (1)M.Przeździecki (1) - w sumie 15.
Opis:

Twórca galerii:Ireneusz Nazaruk, tel.:(22) 55 22 840, email:ireneusznazaruk@uw.edu.pl, it.iauw@uw.edu.pl
2005-11-28 19:00:58
Ostatnia
modyfikacja:
Ireneusz
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Crimea Project - Underwater Expedition 2008


ekipa 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Krym - badania podwodne 2008
Autorzy zdjęć/grafik:G. Kowalski (1)G. Kowalski (1)G. Kowalski (1)G. Kowalski (1)G. Kowalski (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)P. Prejs (1)P. Prejs (1)P. Prejs (1) - w sumie 11.
Opis:

Badania podwodne wód przybrzeżnych południowego Krymu.

Twórca galerii:
2009-01-20 19:30:49
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Człuchów - badania założenia zamkowego


plan założenia zamkowego w Człuchowie
widok wieży zamkowej
widok wieży zamkowej
relikty zabudowań dziedzińca zamkowego
bruk i zabudowania w przedbramiu
czyszczenie bruku
eksploracja
likwidowanie świadka
eksploracja 2
z niwelacją w tle
dokumentacja rysunkowa
pająk
widok ogólny na wykop w przedbramiu
fundamenty I parchamu
eksploracja 3
maciek niweluje
na pomoście
eksploracja 4
eksploracja 5
upalne lato
zdjęcie do albumu
praca wre
podpisywanie ceramiki
dokumentacja rysunkowa 2
profil ściany wykopu w międzymurzu
widok fundamentów przedbramia i I parchamu
Przejazd bramny
Relikty przyziemia i piwnic północnego skrzydła Zamku Wysokiego
Polichromowane cegły kształtki
Widok prac archeologicznych w międzymurzu Zamku Wysokiego
Wybór naczyń kamionkowych z badań w 2009 roku
Wybór zabytków metalowych z badań w 2009 roku
Widok prac archeologicznych w międzymurzu Zamku Wysokiego
Kule armatnie z badań w latach 2008-2010
Autorzy zdjęć/grafik:Michał Starski (1)Michał Starski (33) - w sumie 34.
Opis:

Twórca galerii:Michal Starski
2008-10-05 22:29:26
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Dongola - Cytadela - miasto w Sudanie nad brzegiem Nilu


Dongola. Cytadela, katedra i część północna miasta
Dongola. Dom 106. Krata okienna, glina. VII wiek
Dongola. Odcisk pieczęci na dnie czarki. Bizantyjczyk (ROMAIOS)
Dongola. Cytadela. Krzyżowa Budowla kommemoratywna. Druga połowa VII wieku
Dongola. Cytadela. Budowla V (pałac ?). VIII - IX wiek
Dongola. Cytadela. Budowla I. Fasada południowa pałacu. VII wiek
Dongola. Cytadela. Budowla Krzyżowa. Malowidło, fragment - obrońcy Dongoli, tempera. 2 poł. VII wieku
Dongola. Cytadela - Pałac króla Joannesa,VI/VII wiek
Dongola. Cytadela. Pałac króla Joannesa. Zwornik z monogramem. VI/VII wiek
Dongola. Cytadela. Pałac króla Joannesa. Waza, wyrób dongolański. IX wiek
Autorzy zdjęć/grafik:Dobrochna Zielińska, Marek Puszkarski (1)Włodzimierz Godlewski (6) - w sumie 10.
Opis:

Twórca galerii:Sławomir Rzepka
2006-04-14 00:17:27
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Festyn Archeologiczny "Wege in die Zukunft"


Przygotowywanie pożywienia przez studentów z Kola Archeologii Doświadczalnej IAUW
Bitwy, bitwy oraz pojedynki
Przygotowania do walki z wrogiem
Bliżej natury
Warsztaty lepienia paciorków
Warszaty lepienia naczyń glinianych
Mielenie na żarnach
Jak wykonywano powrozy
Trochę zielarstwa
Wojowie - narada starszyzny
Jak przygotowywano pożywienie
Atak, ale na kogo?
Autorzy zdjęć/grafik:Miron Bogacki (12) - w sumie 12.
Opis:

Twórca galerii:Roksana Chowaniec
2006-05-21 12:16:54
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Festyn Archeologiczny w Biskupinie


Brama biskupińska
Pogrzeb wojownika wikińskiego
Tlumnie przybywające grupy szkolne
W królestwie brązownika
Mala wikińska dama
Dawna sztuka gotowania ponownie odkryta
Ogień i tygielek - sztuka, którą posiadl brązownik
Wyplatanie maty i warsztaty
Gry i zabawy pradziejowe
Paciorki szklane, paciorki szklane
Konkursy dla dzieci
Wojownicy
i na wodzie i na lądzie
Orka pradziejowa
Wódz pojmany
Kowal w kuźni....
Nie swięci garnki lepią
Rogownik i róg
Autorzy zdjęć/grafik:Miron Bogacki (18) - w sumie 18.
Opis:

Twórca galerii:Roksana Chowaniec
2006-04-14 14:55:01
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

G. Bass w Instytucie Archeologii UW


prof. G. Bass
prof. G. Bass
prof. G. Bass
wizyta prof. G. Bassa w IAUW
Autorzy zdjęć/grafik:M. Trzciński (1)M. Trzciński (1)M. Trzciński (1)M. Trzciński (1) - w sumie 4.
Opis:

W październiku 2008 roku w IAUW gościł prof. George Bass, nazywany często ojcem archeologii podwodnej. Po niezwykle interesującym wykładzie profesor podpisywał swoją książkę, która wydana została w języku polskim "Archeologia pod wodą. Wczesne lata". Profesor zaproszony został do Polski przez nurków z Warszawskiego Klubu Płetwonurków oraz Muzeum Nurkowania działąjącego przy klubie.

Twórca galerii:
2009-02-04 23:13:42
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

II Warszawskie Forum Archeologii Podwodnej


II Forum Archeologii Podwodnej
2nd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 2.
Opis:

Twórca galerii:
2016-07-14 14:11:04
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:45

Pokaż

IV Katarakta (prawy brzeg Nilu) - badania ratunkowe


Rejon  IV katarakty. Twierdza Suweiqi. VI wiek
Ryty naskalne w rejonie IV katarakty.
Pochówek z okresu Old Kush II (Middle Kerma).
Autorzy zdjęć/grafik:Mahmoud El-Tayeb (2)Włodzimierz Godlewski (1) - w sumie 3.
Opis:

Twórca galerii:Sławomir Rzepka
2006-04-14 12:43:50
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Konferencja "HOMO FABRICATOR"


Homo Fabricator 1
Homo Fabricator 2
Homo Fabricator 3
Homo Fabricator 4
Homo Fabricator 5
Homo Fabricator 6
Homo Fabricator 7
Homo Fabricator 8
Homo Fabricator 9
Homo Fabricator 10
Homo Fabricator 11
Homo Fabricator 12
Homo Fabricator 13
Autorzy zdjęć/grafik:Ireneusz Nazaruk (11)Michał Starski (2) - w sumie 13.
Opis:

Twórca galerii:Michal Starski
2007-12-20 15:06:36
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Krosno - cmentarzysko kultury wielbarskiej


krosno 1
Krosno 4
Krosno 5
Krosno 5
Krosno 6
Krosno 7
Krosno 8
Krosno 10
Krosno 11
Krosno 12
Krosno 13
Krosno 14
Fragmenty brazowego puzderka
Zapinka
Srebrna klamerka esowata
Palenisko kamienne
Naruszony, wyrabowany grób szkieletowy
Zespól zabytków z grobu 289
Bransoleta brazowa
Srebrne zapinki
Srebrna bransoleta
Autorzy zdjęć/grafik:Roksana Chowaniec (1)Roksana Chowaniec (18)Roksana Chowaniec (1)Roksana Chowaniec (1) - w sumie 21.
Opis:

Twórca galerii:Roksana Chowaniec
2006-03-31 20:53:09
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Kuczbork


Początek prac na stanowisku
Początek prac na stanowisku 02
Początek prac na stanowisku 03
Pierwsze znaleziska
Eksploracja obiektu 17
Profil obiektu 17(grobu kultury wielbarskiej)
Profil grobu 22
Profil grobu 31
Profil grobu szkieletowego niszczącego dwa groby ciałopalne
Eksploracja grobu 44
Eksploracja grobu 44
Eksploracja grobu 44
Plany grobów szkieletowych
Eksploracja grobu szkieletowego
Po eksploracji grobu szkieletowego
Prace wykopaliskowe
Prace na stanowisku
Prace na stanowisku
Wkopy niszczące miejsce badań archeologicznych z roku 2006
Wkopy niszczące cmentarzysko na miejscy wykopów z roku 2006
Nowe wkopy zaobserwowane w roku 2007
Zniszczony grób
Jeden z grobów odsłoniętych w roku 2007
Przykłady zabytków metalowych pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych
Przykłady zabytków metalowych odsłoniętych w trakcie prac wykopaliskowych
Autorzy zdjęć/grafik:Andrzej Szela (25) - w sumie 25.
Opis:

Cmentarzysko kultury przeworskiej i wielbarskiej

Twórca galerii:Andrzej Szela, tel.:(0-22) 55 22 805, email:a.szela@uw.edu.pl
2007-06-29 21:47:55
Ostatnia
modyfikacja:
Andrzej
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Libia Ptolemais kwiecień 2007


Na wykopie
Na wykopie
Na wykopie
Na wykopie
Autorzy zdjęć/grafik:Miron Bogacki (28) - w sumie 28.
Opis:

Fotoreportaż z kwietniowego wyjazdu do Ptolemais. Fot. Miron Bogacki

Twórca galerii:miron
2007-06-02 19:06:20
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Magdalena Rózycka - rysunki


Rekonstrukcja bramy biskupińkiej
Zabytki z z wykopalisk w Pełczyskach
Rekonstrukcja pionowego krosna łużyckiego
Przerys dokumentacji fotograficznej
Przerys dokumentacji fotograficznej
Autorzy zdjęć/grafik:Magdalena Różycka (5) - w sumie 5.
Opis:

Twórca galerii:
2008-05-21 16:03:07
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Makuria (Program MtoM) - fortyfikacje i nekropole w regionie Karima (Kurajma), Sudan


Merowe el Shariq. Fortyfikacje. Baszta południowa. V/VI wiek
Tanqasi. Tumulus 87. Komora ofiarna. Połowa V wieku
Tanqasi. Nekropola, tumulusy południowe. V wiek
Zuma. Tumulus 2. Szyb grobowy. Koniec V wieku
Zuma. Tumulus. V/VI wiek
Zuma, tumulus 2, komora grobowa nr 2.
Zuma, tumulus 2, komora grobowa nr 3, przeznaczona na ofiary grobowe.
Autorzy zdjęć/grafik:Mahmoud El-Tayeb (1)Urszula Wicenciak (1)Włodzimierz Godlewski (5) - w sumie 7.
Opis:

Twórca galerii:Sławomir Rzepka
2006-04-14 00:35:29
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Mele Hairam - zoroastryjska świątynia ognia


Fragment dekoracji głównego podium
Zbliżenie na fragment dekoracji głównego podium
Zbliżenie na główne pomieszczenie świątynne
Główne pomieszczenie świątynne
Widok ołtarza pomocniczego
Widok z północnego wschodu na stanowisko
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 6.
Opis:

Twórca galerii:Ireneusz Nazaruk, tel.:(22) 55 22 840, email:ireneusznazaruk@uw.edu.pl, it.iauw@uw.edu.pl
2005-11-28 19:57:42
Ostatnia
modyfikacja:
Ireneusz
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Naqlun (Nekloni) - klasztor w Fajum, Egipt


Naqlun. Klasztor. Budowla G, widok od południa
Naqlun. Stela grobowa Damianosa, VI/VII wiek
Naqlun. Cmentarz A. Trumna z kodeksem koptyjskim - ewangelia wg św. Jana. 1100 r.
Naqlun. Cmentarz A. Szal, fragment, len i jedwab. XII wiek
Naqlun. Cmentarz C. Kartonaż. VI wiek
Naqlun. Tekst arabski - lista produktów rolnych, papier. X/XI wiek
Naqlun. Kościół Archanioła Gabriela. Apostołowie, malowidło w absydzie. Pocz. XI wieku
Naqlun. Cmentarz A. Flakon, szkło. XII wiek
Naqlun. Fragment szala, jedwab. XI wiek
Naqlun. Denar kalifa el Aziza, 997/8 r.
Naqlun. Klasztor, Budowla J.7. Lampa montowana na kandelabrze, brąz, VIII-IX w., po konserwacji
Naqlun. Klasztor. Cmentarz A., T.413. Ampułka, szkło, XII wiek.
Naqlun. Klasztor. Cmentarz A. BOWL, glazura, XIII wiek
Autorzy zdjęć/grafik:Włodzimierz Godlewski (10) - w sumie 13.
Opis:

Twórca galerii:Sławomir Rzepka
2006-04-13 23:30:16
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Novae 2011


Mur północny Novae
Brama północna Novae
Fragment naczynia znaleziony przy murze wschodnim
Fragment inskrypcji znaleziony w warstwach z V-VI w. przy murze wschodnim
Fragment naczynia znaleziony przy murze północnym
Mur wschodni Novae
Sjesta po pracy
Trochę bałkańskiego folkloru
Dr Agnieszka Tomas przy pracy
Przystanek autobusowy Novae
Eksploracja jamy w komendanturze
Skład Ekspedycji IAUW w 2011 r.
Autorzy zdjęć/grafik:Agnieszka Tomas (4)Ciocia Agata (1)Emil Jęczmienowski (4)Martin Lemke (2)T. Sarnowski (1) - w sumie 12.
Opis:

Badania IAUW - umocnienia obronne obozu legionowego

Twórca galerii:
2011-09-12 16:46:01
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Objazd naukowy "Bornholm od epoki brązu po okres wędrówek ludów"


Dopływamy. Bornholm na horyzoncie
Rowerzyście w jednej z bram grodziska Gamleborg
Malowniczo położone grodzisko Lilleborg
Stela kamienna na nekropolii Stammershalle
W drodze do Slusegard
Wykład na zielonej trawce w Slusegard
Kalina mówi, Gabryś słucha
Piaszczysta plaża w południowej części wyspy przy ujściu Ole A
Skaliste klify w północnej części wyspy
Jeden z kurhanów w okolicach Pedersker
I znów awaria. Na szczęście złota rączka jest wśród nas!
Czas do domu. Kierunek południe
Autorzy zdjęć/grafik:A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1)A. Cieśliński (1) - w sumie 12.
Opis:

Objazd naukowy na przełomie maja i czerwca 2010 r.

Twórca galerii:Adam Cieśliński
2010-12-01 13:33:44
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Objazd naukowy "Dolne Powiśle od młodszego okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów"


Mgr Małgorzata Tuszyńska prezentuje zbiory Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
Przy wjeździe do Pruszcza Gdańskiego, archeologicznej Mekki Polski północnej
Mgr Mirosław Pietrzak opowiada o cmentarzysku w Pruszczu Gdańskim, st. 6 ("Prauster Dreieck")
Odcinek terenowy na Wysoczyźnie Elbląskiej
Bohaterowie są zmęczeni. Sjesta pod sklepem
Uważni słuchacze mgr. Bernarda Jesionowskiego na malborskim zamku
Na legendarnej nekropoli w Weklicach
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 7.
Opis:

Objazd rowerowy w maju 2008 r.

Twórca galerii:
2010-01-05 01:03:56
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Objazd naukowy "Północne Mazowsze i Warmia od młodszego okresu przedrzymskiego po okres wędrówek ludów"


Rowerzyści w miejscowości Bartki, gdzie lokalizowane jest cmentarzysko kultury przeworskiej
Rekonstrukcja kurhanu 2 w Pielgrzymowie
Widok na dolinę Nidy z cmentarzyska w Niedanowie
Lekcja na łonie natury
U celu. Przed wejściem do Działu Archeologicznego MWiM w Olsztynie
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 5.
Opis:

Objazd rowerowy w maju 2007 r.

Twórca galerii:
2010-01-05 00:41:17
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Objazd naukowy "Szlakiem kręgów kamiennych okresu wpływów rzymskich"


Przed "Sołdkiem", miejscem pierwszego noclegu
Na cmentarzysku w Wyczechowie z dr Anią Strobin z Uniwersytetu Gdańskiego
Odrobina ochłody w Raduni
Konstrukcje kamienne w Węsiorach
Zjazd do serwisu
Stele kamienne w Odrach
Malownicza Brda przy nekropoli w Odrach
Finał w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 8.
Opis:

Objazd rowerowy w maju 2009 r.

Twórca galerii:
2010-01-05 01:12:45
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Objazd naukowy „Kultura wielbarska na wschód od dolnej Wisły”


Prawdopodobne miejsce odkrycia bogatego grobu z Dobrocina
Stanowisko bagienne w Henrykowie
Twarzą w pysk z łosiem
Docieramy do legendarnego Młoteczna
Przełajowo przez stanowiska w Młotecznie
Awaria
Rzygacze z Ornety
Pasłęka - mityczny czy rzeczywisty Rubikon?
Smacznego!
W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu z miłym gospodarzem mgr. G. Stasiełowiczem
Autorzy zdjęć/grafik:A. Cieśliński (7)A. Cieśliński (3) - w sumie 10.
Opis:

Objazd rowerowy we wrześniu 2011 r.

Twórca galerii:Adam Cieśliński
2012-01-11 12:43:30
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Papirusy


P. Berlin 2556v
P. Berlin 9936
P. Berlin 8472
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 3.
Opis:

Dokumenty papirusowe przechowywane w Zakładzie Papirologii

Twórca galerii:Dzierzbicka Dorota
2009-08-02 00:30:43
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Petrykozy - kompleks osadniczy kultury łużyckiej


Petrykozy2
Petrykozy1
Petrykozy3
Petrykozy4
Petrykozy5
Petrykozy6
Petrykozy7
Petrykozy8
Petrykozy9
Petrykozy10
Petrykozy11
Petrykozy12
Petrykozy13
Petrykozy14
Petrykozy15
Petrykozy16
Petrykozy17
Petrykozy18
Petrykozy19
Petrykozy20
Petrykozy21
Petrykozy22
Autorzy zdjęć/grafik:Elżbieta Roszyk (22) - w sumie 22.
Opis:

Petrykozy - kompleks osadniczy kultury łużyckiej

Twórca galerii:Michal Starski
2006-03-14 17:30:48
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Pełczyska - cmentarysko wielokulturowe, badania 2001 - 2006


okładka - czaszki z grobu zbiorowego kult. trzcinieckiej
stanowiska 6 i 7 z lotu ptaka - sierpień 2002 r.
grób z obstawą kamienną kult. pucharów lejkowatych (ok. 3650-3300 BC)
grób z obstawą kamienną kult. pucharów lejkowatych (ok. 3650-3300 BC)
jama kult. pucharów lejkowatych ze szkieletem młodej kobiety na dnie
szkielet młodej kobiety w jamie KPL (ok. 3650-3300 BC)
Autorzy zdjęć/grafik:M. Rudnicki (1)Marcin Rudnicki (5) - w sumie 6.
Opis:

Twórca galerii:Michal Starski
2006-01-23 12:07:46
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Podwodna przygoda u wybrzeży Azji Mniejszej


Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Badania podwodne w Turcji
Autorzy zdjęć/grafik:Marta Kuśnierek, Artur Gałecki (10) - w sumie 10.
Opis:

W sierpniu 2015 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w badaniach podwodnych realizowanych przez Selçuk University w Konyi. Nasza współpraca możliwa była dzięki kooperacji naszej, warszawskiej Alma Mater i wyżej wymienionego tureckiego uniwersytetu w ramach programu: „UNESCO/UNITWIN Network for Underwater Archaeology”.

Jako członkowie ekspedycji mieliśmy okazję brać udział w prospekcji podwodnej prowadzonej przez misję, oraz uczyć się technik poszukiwawczych od naszych tureckich kolegów. Korzystając ze sprzętu scuba, nurkując w przejrzystych i ciepłych wodach Morza Śródziemnego dokonywaliśmy rysunkowej i fotograficznej dokumentacji odnalezionych artefaktów, staraliśmy się odnaleźć (z wynikiem pozytywnym) starożytne kotwicowiska i wraki (a nawet pozostałości portu). Nasz udział w misji był także wspaniałą okazją do nawiązania przyjacielskich, międzynarodowych kontaktów ze studentami archeologii podwodnej (i pracującymi archeologami podwodnymi!) z innych krajów, m.i. z: Egiptu, Japonii, Azerbejdżanu no i oczywiście Turcji. (tekst: M.Kuśnierek, A.Gałecki)

Twórca galerii:
2015-12-17 01:13:23
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Pomietów st.25 - cmentarzysko ludności kultury łużyckiej


badania na stanowisku w Pomietowie
Eksploracja
Eksploracja
grób symboliczny
grób z obstawą kamienną
konstrukcja kamienna bez szczątków kostnych
ceramika guzowa z grobu symbolicznego
zabezpieczanie popielnicy
na stanowisku
inwentaryzacja w bazie
analiza antropologiczna - w bazie
zespoły grobowe
reklama :)
ekipa 2007 z Jej Magnificencją Panią Rektor oraz Dyrktorem IAUW
szpila brązowa
kółko brązowe
kółko brązowe
kółko brązowe
wybór ceramiki
Autorzy zdjęć/grafik:M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1) - w sumie 19.
Opis:

Badania ratownicze na cmentarzysku w Pomietowie woj. zachodniopomorskie w latach 2006 - 2008.

Twórca galerii:
2009-01-20 00:09:13
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Ptolemais Wiosna


- w sumie 0.
Opis:

Twórca galerii:miron
2007-05-30 20:55:51
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Ptolemais Wiosna


- w sumie 0.
Opis:

Twórca galerii:miron
2007-05-30 20:56:37
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Puck - badania na cmentarzu


Aśka w plenerze
Dystans do nauki
eksploracja grobu 2
eksploracja grobu 3
eksploracja grobu
Łukasz i Michał w wykopie 05
maciek i arek w wykopie 08
Maciek i Zbyszek w wykopie 07
pogrzeb
przykładna eksporacja
spotkanie z trupem
wykop 1 narada
wykop 01 w trakcie eksploracji
wykop 02
zakończenie lipca w kaszubie
zbieramy się
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 16.
Opis:

Twórca galerii:Ireneusz Nazaruk, tel.:(22) 55 22 840, email:ireneusznazaruk@uw.edu.pl, it.iauw@uw.edu.pl
2005-11-28 17:58:56
Ostatnia
modyfikacja:
Ireneusz
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Puck - dziewiętnastowieczny cmentarz katolicki


Puck-Miasto, działka 33-34. Plan zbiorczy odkrytych obiektów i pochówków
Fotografie z badań. 1 - piec (?) kultury pomorskiej, 2 - zarysy jam grobowych w północno-wschodnim narożniku cmentarza 3 - porcelanowe popiersie i zachowane materiałowe resztki laleczki w grobie dziecięcym 4, 5 - przykłady ułożenia zwłok w grobach, 6 - ślady po nóżkach trumny w jednym z grobów
Zachowane elementy stroju zmarłych. 1-5 - guziki szklane, 6-10, 16, 17 - guziki metalowe, 11-13 guziki drewniane, 14-15 guziki kościane, 18 - sprężynki od gorsetu (?), 19 - żelazna sprzączka od pasa, 20 - brązowa szpilka, 21 - żelazna podkówka do butów
Ozdoby i fragmenty ubrań odkryte na cmentarzu. 1 - srebrny (?) kolczyk, 2 - złoty kolczyk, 3 - brązowy kolczyk, 3a, b - powiększenie główki i zdobionego brązowego zapięcia kolczyka 4 - sygnet mosiężny, 5 - pozłacany pierścionek, 6 - pierścionek zapustowy, 7 - chusta jedwabna, 8 – sukno
Śruby do zamykania trumien i inne zabytki związane z pochówkiem. 1 - żelazna z ołowianą główką, 2 - żelazna, 3 - żelazna z pozłacaną główką, 4 - żelazna z ołowianą główką, 5 - fragment płyty nagrobnej, 6 - ceramiczne ozdobne plakietki nabijane na trumny
Zachowane uchwyty do trumien 1 - ołowiany, 2, 3 - żelazne oraz 4 - rekonstrukcja blaszanej trumny
Wybrane przedmioty z cmentarza znalezione przy zmarłych. 1 - porcelanowe popiersie laleczki, 2 - tabakiera, 3 - okular, 4 - grzebień kościany, 5 - ażurowa broszka mosiężna (?), 6 - moneta jednomarkowa z 1875 roku, 7 - sztuczna szczęka, 8 - fragment gazety z widocznymi datami rocznymi (rys. i fot. 1 E. Czwal, 2-8 M. Starski)
Wybrane plany Pucka z zaznaczonym terenem cmentarza. 1 - Fragment planu  1810 roku z zaznaczonymi gliniankami w miejscu późniejszego cmentarza., 2 - Plan z mapy topograficznej z roku 1862-1875 (oprac. 1875), 3 - Wycinek nieskalowanego planu z roku 1903 z zaznaczonym terenem starego cmentarza (Alter Friedhof), 4 - Fragment planu z 1908 roku z zaznaczonym terenem cmentarza (przypuszczalnie wtedy nieużytkowanym).
Autorzy zdjęć/grafik:Michał Starski (8) - w sumie 8.
Opis:

Twórca galerii:Ireneusz Nazaruk, tel.:(22) 55 22 840, email:ireneusznazaruk@uw.edu.pl, it.iauw@uw.edu.pl
2005-11-28 19:16:15
Ostatnia
modyfikacja:
Ireneusz
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Puck - festyn archeologiczny na zamku


festyn1
festyn2
festyn3
festyn4
festyn5
festyn6
festyn7
festyn8
festyn9
festyn10
festyn11
festyn12
festyn13
festyn14
festyn15
festyn16
festyn17
festyn18
Autorzy zdjęć/grafik:Michał Starski (18) - w sumie 18.
Opis:

Twórca galerii:Ireneusz Nazaruk, tel.:(22) 55 22 840, email:ireneusznazaruk@uw.edu.pl, it.iauw@uw.edu.pl
2005-11-28 18:15:50
Ostatnia
modyfikacja:
Ireneusz
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Puck - ratusz i rynek miejski


puck rynek1
puck rynek2
puck rynek3
fundamenty ratusza
fundamenty ratusza
fundamenty ratusza
nawarstwienia użytkowe rynku
nawarstwienia zasypiskowe ratusza
fundamenty ratusza
fundament średniowieczny
fundament nowożytny
fundament nowożytny
rzut i rozwarstwienie odkrytych reliktów ratuszy puckich
wyniki badań georadarowych
Mapa Pucka z 1634 r. - F. Getkanta
naczynia XIV w.
naczynia ceramiczne XV/XVI w.
naczynia ceramiczne XV/XVI w.
fragment pucharu kamionkowego z końca XVI w.
talerz ceramiczny z XVI w.
kafle garnkowe XV/XVI w.
fragment planu Pucka z 1810 r.
kafel płytowy pocz. XVI w.
kafl plytowy z XVIII w.
nożyce kabłąkowe XV/XVI w.
groty od bełtów do kusz XV/XVI w.
sprzączki XV/XVI w.
szpilki i naparstki XV-XVI w.
ramię wagi szalkowej XVI w.
stilus XV-XVI w.
przęśliki ceramiczne XV-XVI w.
paciorki szklane i bursztynowe
drewniane fragmenty łyżki i klepka od miseczki XVI w.
Autorzy zdjęć/grafik:Michał Starski (33) - w sumie 33.
Opis:

Puck badania rynku i ratusza miejskiego

Twórca galerii:Michal Starski
2007-10-07 20:11:17
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Rozpoznanie podwodne rzeki Muchawki w rejonie wydarzeń bitwy pod Iganiami z 1831 r.


Belka jarzmowa drewnianego młyna in situ
Nieoceniona pomoc strażaków z PSP Siedlce podczas wypłukiwania pala do badań dendrologicznych
Pobieranie próby do badań dendrologicznych i dokumentacja stanowiska
Stanowisko archeologiczne obok młyna, rzeka Muchawka
Wydobywanie koła pasowego
Wydobywanie elementów konstrukcyjnych młyna
Autorzy zdjęć/grafik:Zespół badawczy Muchawka 2016 (6) - w sumie 6.
Opis:

Projekt Koła Naukowego Archeologii Podwodnej

Twórca galerii:
2016-05-17 01:54:02
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Rozpoznanie potencjalnego stanowiska archeologicznego w jeziorze Wigry


Wigry
Wigry
Wigry
Wigry
Wigry
Wigry
Wigry
Autorzy zdjęć/grafik:Zuzanna Jędrzejczak (7) - w sumie 7.
Opis:

Projekt badawczy „Rozpoznanie potencjalnego stanowiska archeologicznego w jeziorze Wigry” miał na celu zadokumentowanie drewnianych pozostałości nawodnych, określenie ich funkcji oraz wydatowanie. Zrealizowany został przez Koło Naukowe Archeologii Podwodnej, opiekę merytoryczną nad projektem sprawował dr hab. Bartosz Kontny oraz mgr Artur Brzóska z Instytutu Archeologii UW. W nurkowaniach wzięli udział studenci IA: Zuzanna Jędrzejczak, Joanna Staniszewska oraz Artur Gałecki, oraz absolwent Piotr Prejs. Badania przeprowadzono w Zatoce Słupiańskiej, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w czerwcu 2015 r. Do dokumentacji pali wykorzystano teodolit oraz bojki, które dowiązywano do drewnianych elementów pod wodą. Pale znajdują się na głębokości od 1 do 5 m, obserwacje pozwoliły stwierdzić, że są z pewnością pozostałościami pomostu. Pobrano próbki z dwóch z nich i wykonano datowanie C14, które wykazało że pomost ma kilka faz od XV do XX w.. Dodatkowo zanukrowaliśmy także na wigierskich ściankach, na jednej z nich także odnaleźliśmy drewniany pal, z którego również pobrano próbkę. Drewno ze ścianki wydatowano na epokę brązu. W przyszłości warto byłoby przeprowadzić dalszę badania ze współpracy z geologami, aby określić genezę powstania podwodnych „ścianek” w J. Wigierskim oraz upewnić się czy nie tkwi w nich więcej drewnianych elementów.

Twórca galerii:
2015-12-16 03:05:45
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Rzym-Ostia-Neapol-Pompeje-Herkulanum, objazd naukowy kwiecień 2006


Wilczyca Kapitolińska w Muzeum Kapitolińskim w Rzymie
Widok na Forum Romanum i Palatyn
Umierający Gal z Muzeum Kapitolińskiego w Rzymie
Forum Trajana
Kolosseum nocą
Panteon
Fontanna di Trevi
Atrium pompejańskiej willi
Starożytna tawerna w Ostii
Latryny w rzymskiej Ostii
Archeologia eksperymentalna - uprawa winogron w Pompejach
Nekropola pompejańska
Autorzy zdjęć/grafik:Katarzyna Walczak (4)Rozalia Tybulewicz (8) - w sumie 12.
Opis:

Twórca galerii:Roksana Chowaniec
2006-05-03 23:24:22
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Saqqara - nekropola z okresu Starego Państwa


Członkowie misji Saqqara w kampanii
Fragment dekoracji kaplicy grobowej Nianchnefertuma
Prace na nekropoli z Okresu Późnego
Autorzy zdjęć/grafik:A. Kowalska (1)K. Kuraszkiewicz (2) - w sumie 3.
Opis:

Twórca galerii:Michal Starski
2006-01-15 23:23:25
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Stołpie - wieża mieszkalna


Wieża i gródek w czasie badań
Kaplica na szczycie wieży
Wiercenia fosy
Geofizycy podczas pracy
Elementy spalonych fortyfikacji
Powierzchniówki w Stołpiu
Objazd do Husynne - uczestnicy
Chełmskie seminaria
Chełm matryca do wyrobu złotych i srebrnych koltów
Brązowy enkolpion z Chełma
Autorzy zdjęć/grafik:Andrzej Buko (10) - w sumie 10.
Opis:

Twórca galerii:Michal Starski
2006-01-15 23:07:33
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Świątynia królowej Hatszepsut w Deir El-Bahari


Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari
Otwarcie górnego tarasu świątyni przez prezydenta Egiptu
Tekst Rytuału Godzin zapisany na stropie kaplicy kultu Hatszepsut
Autorzy zdjęć/grafik:Maciej Jawornicki (2)Waldemar Jerke (1) - w sumie 3.
Opis:

Twórca galerii:Sławomir Rzepka
2007-03-21 16:50:04
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Tanais - badania miasta antycznego


Tanais - Odsłanianie wjazdu do miasta
Wkop fundamentowy pod zewnętrzne lico muru obronnego (profil południowy).
Eksploracja jamy 17 z pochówkiem psa pilnującego mostu
Wykop XXV – widok ogólny
Kampania 2007
Sezona 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Sezon 2007
Autorzy zdjęć/grafik: - w sumie 14.
Opis:

Twórca galerii:Ireneusz Nazaruk, tel.:(22) 55 22 840, email:ireneusznazaruk@uw.edu.pl, it.iauw@uw.edu.pl
2005-11-28 20:10:50
Ostatnia
modyfikacja:
Ireneusz
2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Tell Arbid - badania archeologiczne


grób z grzechotką
herbatka
Naczynia z domu z III tysiąclecia
paciorki z grobu mitannijskiego (2 poł. II tys.)
Tell Arbid - prace
Tell od południa. Na pierwszym planie współczesne ruiny
wykop stratygraficzny
Autorzy zdjęć/grafik:Zuza Wygnańska (7) - w sumie 7.
Opis:

Tell Arbid - badania archeologiczne

Twórca galerii:
2006-02-08 13:52:58
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Tell el-Retaba - egipska twierdza w Wadi Toumilat


Zdjęcie satelitarne stanowiska z naniesionym planem Petriego
Tell el-Retaba z lotu ptaka (a raczej latawca...)
Fotografia latawcowa
Fragment reliefu z ramessydzkiej świątyni
Grot strzały z czasów Nowego Państwa
Koszary twierdzy z czasów Ramzesa II
Mur obronny twierdzy z czasów Ramzesa II
Piece z III Okresu Przejściowego
Plakietka z królewskim kartuszem
Pochówek dziecięcy z wczesnej XIX dynastii
Skarabeusz z czasów ramessydzich
Stajnia z III Okresu Przejściowego
Autorzy zdjęć/grafik:Google Earth (1) - w sumie 12.
Opis:

Twórca galerii:Sławomir Rzepka
2007-06-20 00:11:24
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Tell er-Retaba – egipska twierdza w Wadi Toumilat


- w sumie 0.
Opis:

Twórca galerii:Sławomir Rzepka
2007-06-20 00:10:59
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Underwater Expedition - badania Centralnego Muzeum Morskiego na "Porcelanowcu"


Porcelanowiec 01
Porcelanowiec 02
Porcelanowiec 03
Porcelanowiec 04
Porcelanowiec 05
Porcelanowiec 06
Porcelanowiec 10
Porcelanowiec 11
Porcelanowiec 12
Porcelanowiec 13
Porcelanowiec 14
Porcelanowiec 15
Porcelanowiec 16
Porcelanowiec 17
Porcelanowiec 18
Porcelanowiec 20
Porcelanowiec 21
Autorzy zdjęć/grafik:M. Nowakowska (1)M. Nowakowska (1)M. Popek (2)MMileszczyk (13) - w sumie 17.
Opis:

Część ekipy Underwater Expedition wzięła udział w badaniach Centralnego Muzeum Morskiego na wraku "Porcelanowca". Tomasz Bednarz zaprosił do udziału w swoim projekcie Magdalenę Nowakowską i kierowaną przez nią grupę rysowników (Anika Kamińska, Małgorzata Mileszczyk).

Twórca galerii:
2013-06-15 22:59:49
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

VIII Dni Archeologa


Warsztaty Garncarskie
Stanowisko łucznice
Gry
Gry
Autorzy zdjęć/grafik:Paweł Jaskólski (1)Paweł Jaskólski (2)Paweł Jaskólski (1) - w sumie 4.
Opis:

16 - 18 Maja - Impreza organizowanej przez Zarząd Samorządu Studentów, Koła Naukowe i studentów Instytutu.

Twórca galerii:samorzad IAUW
2008-05-29 22:52:35
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

WYkład Profesora Marka Jasińskiego ( Uniwersytet Nauk Ścisłych i Technologii w Trondheim)


Wykład Profesora Jasińskiego 01
Wykład Profesora Jasińskiego 02
Wykład Profesora Jasińskiego 03
Wykład Profesora Jasińskiego 04
Wykład Profesora Jasińskiego 05
Wykład Profesora Jasińskiego 06
Wykład Profesora Jasińskiego 07
Wykład Profesora Jasińskiego 08
Wykład Profesora Jasińskiego 09
Autorzy zdjęć/grafik:MMileszczyk (1)MMileszczyk (1)MMileszczyk (1)MMileszczyk (1)MMileszczyk (1)MMileszczyk (1)MMileszczyk (1)MMileszczyk (1)MMileszczyk (1) - w sumie 9.
Opis:

Wykład Profesora Marka Jasińskiego "Archeologia morska - obszary i metodologie badań w perspektywie norweskiej" (27/05/2013)

Twórca galerii:
2013-05-28 01:41:16
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

Z życia "Underwater Expedition" na Failace


Failaka M.Nowakowska #1
Failaka M.Nowakowska #2
Failaka M.Nowakowska #3
Autorzy zdjęć/grafik:M.Nowakowska (1)M.Nowakowska (1)M.Nowakowska (1) - w sumie 3.
Opis:

Kilka fotografii z krótkiej fotorelacji Magdaleny Nowakowskiej zamieszczonej na FACEBOOKU
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151582001114872.1073741825.772094871&type=1

Twórca galerii:
2013-04-25 00:48:55
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż

ZATOKA WRAKÓW 2011 - rysunki do artykułu


ZATOKA WRAKÓW
ZATOKA WRAKÓW 02
ZATOKA WRAKÓW 03
Autorzy zdjęć/grafik:M. Rzemińska (1)M. Rzemińska (1)M. Rzemińska (1) - w sumie 3.
Opis:

Rysunki Marty Rzemińskiej (SKBP, UMK) do artykułu Mateusza Popka i Małgorzaty Mileszczyk „Kobiety na eżektory! Projekt inwentaryzacyjny Centralnego Muzeum Morskiego w tzw. Zatoce Wraków”

Twórca galerii:
2013-05-27 17:52:28
Ostatnia
modyfikacja:

2016-09-08 01:51:12

Pokaż