Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Program

Program

Tryb, forma, zakres tematyczny

Studia podyplomowe, niestacjonarne,  zaoczne; zajęcia będą miały formę: wykładów, warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, objazdów naukowych. Program obejmuje podstawy archeologii, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii podwodnej. Prezentuje również, zagadnienia z zakresu konserwacji zabytków, geologii dna morskiego, szkutnictwa, zasad bezpieczniej pracy pod wodą. 

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 198 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, trwają dwa semestry.  

 

 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty – forma zajęć:

 

Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego i Północnego – wykład 12 godz.

Archeologia podwodna Morza Czarnego - wykład 8 godz.

Archeologia podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku – wykład 12 godz.

Archeologia podwodna na śródlądziu - wykład 12 godz.

Archeologia Morska – wykład 4 godz.

Szkutnictwo dla archeologów – warsztaty 4 godz.

Źródłoznawstwo archeologii podwodnej - wykład 16 godz.

Historia nurkowania i archeologii podwodnej – warsztaty 4 godz.

Metodyka archeologicznych badań podwodnych – konwersatorium 16 godz.

Fotografia archeologiczna i fotografia podwodna – warsztaty 10 godz.

Rysunek – warsztaty 8 godz.

Konserwacja zabytków – wykład 4 godz., warsztaty 8 godz.

Muzealnictwo – warsztaty 4 godz.

Ochrona podwodnego dziedzictwa archeologicznego - wykład 4 godz.

Geologia dna morskiego – ćwiczenia 8 godz.

Bioarcheologia – konwersatorium 6 godz.

Fizjologia i patofizjologia nurkowania dla archeologów – wykład 4 godz.

Fizyka nurkowa dla archeologów – konwersatorium 4 godz.

Wstęp do archeologii dla nurków – wykład 16 godz.

Metodologia pisania pracy rocznej – warsztaty 1,5 godz.

Ochrona Własności intelektualnej – wykład 1,5 godz.

BHP – wykład 1,5 godz.

Ćwiczenia terenowe – 30 godz.

 

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę