Research in Poland

Bezławki

Bezławki

Bezławki - Early Medieval earthwork, NE Poland (Mazury Region)

Supervision: Tomasz Nowakiewicz M.A.
Location: Bezławki (comm. Kętrzyn, voi. warmińsko-mazurskie)
Type of site: Prussian earthwork
Dating: Early Medieval PeriodBrudnice

Brudnice

Brudnice - Przeworsk Culture cemetery

Supervision: Andrzej Szela M.A.
Location: Brudnice (voi. mazowieckie)
Type of site: cemetery
Dating: Roman Period

Kierownik badań: mgr Andrzej Szela
Miejsce badań: Brudnice, woj. mazowieckie.
Charakter stanowiska: cmentarzysko
Datowanie: okres wpływów rzymskichCzerwony Dwór

Czerwony Dwór

Czerwony Dwór - Cemetery, the Gołdap Group of Sudovian Culture, AD 3rd-6th c.

Supervision: Dr. Paweł Szymański
Location: Czerwony Dwór, site XXI (comm. Kowale Oleckie, voi. warmińsko-mazurskie)
Type of site: barrow cremation cemetery
Dating: Late Roman Period, Migrations Period
More information at:

http://www.archeo.uw.edu.pl/czerwonydwor/wieża zamku w Człuchowie

wieża zamku w Człuchowie

Autor: Michał Starski

Castle Człuchów, N. Poland

Supervision: Michał Starski M.A.
Location: Człuchów (voi. pomorskie)
Type of site: castle complex of Teutonic Knights, residence of Polish governors
Dating: 14th-19th c.Ćmielów

Ćmielów

Ćmielów - occupation site from the Final Palaeolithic

Supervision: Michał Przeździecki M.A., W. Migal M.A. (PMA)
Location: site Mały Gawroniec at Ćmielów (voi. świętokrzyskie).
Type of site: a hunter-gatherer camp site
Dating: Upper Palaeolithic – Final PalaeolithicGołębiewo

Gołębiewo

Gołębiewo - Przeworsk Culture cemetery

Supervision: Andrzej Maciałowicz M.A.
Location: Gołębiewo (voi. warmińsko-mazurskie)
Type of site: cemetery
Dating: Late Pre-Roman – Early Roman Period
More information at:
http://www.archeo.uw.edu.pl/golebiewo/Ekipa podczas wykopalisk w 2004 roku

Ekipa podczas wykopalisk w 2004 roku

Krosno - Wielbark Culture cemetery

Supervision: Roksana Chowaniec M.A.
Location: Krosno, comm. Pasłęk (voi. warmińsko-mazurskie)
Type of site: cemetery of Wielbark Culture

Dating: Roman PeriodKuczbork

Kuczbork

Kuczbork - Przeworsk Culture and Wielbark Culture cemetery (AD 1st-2nd c.)

Supervision: Andrzej Szela M.A.
Location: Kuczbork (voi. mazowieckie)
Type of site: cemetery
Dating: Roman PeriodPełczyska

Pełczyska

Pełczyska - a site with a long occupation sequence

Supervision: Marcin Rudnicki M.A.
Location: Pełczyska (comm. Złota, voi. świętokrzyskie)
Type of site: settlement, cemetery
Dating: Neolithic, Bronze Age, Early Iron Age, La Tène (Celts), Roman Period, Migrations Period, Early Medieval Periodpetrykoz

petrykoz

Petrykozy - settlement complex of Lusatian Culture, relics of Early Medieval occupation

Supervision: Elżbieta Roszyk M.A.
Location: Petrykozy (comm. Zawidz, voi. mazowieckie)
Type of site: settlement and cemetery
Dating: late Bronze Age, Hallstatt and Early Medieval PeriodPuck zamek

Puck zamek

Castle Puck, N. Poland

Supervision: Martyna Milewska M.A., Prof. Dr. Jerzy Kruppé
Location: Puck (voi. pomorskie)
Type of site: castle of Teutonic Knights, residence of Polish governors
Dating: 14/15th – 19th c.

 widok ratusza

widok ratusza

Puck - Town hall and Market Square

Supervision: Michał Starski M.A.
Location: chartered town (voi. pomorskie)
Type of site: market square
Dating: 14/15th – 19th c.

 Puck - badania

Puck - badania

Puck - A 19th c. Roman Catholic cemetery in Puck

Supervision: Prof. Dr. Jerzy Kruppé, Michał Starski M.A.
Location: Puck, High School grounds (voi. pomorskie)
Type of site: Roman Catholic cemetery
Dating: 2nd half of the 19th c.Stołpie praktyki

Stołpie praktyki

Stołpie - monastic tower and the town Chełm, Lublin Region

Supervision: Prof. Dr. Andrzej Buko
Location: Stołpie (voi. lubelskie)
Type of site: monastic tower
Dating: Early Medieval Period-----

Print Print this page