Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Dongola. Cytadela - miasto w Sudanie nad brzegiem Nilu


Badania w Dongoli są częścią programu Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze. Prace wykopaliskowe na terenie cytadeli dongolańskiej obejmują fortyfikacje oraz zespół zabudowy pałacowej, sakralnej i mieszkalnej. Cytadela w Dongoli była fundacją pierwszych królów Makurii. Była ich siedzibą, centrum administracji i miejscem magazynowania zasobów królestwa. Badania obejmują architekturę, malarstwo ścienne oraz różne formy rzemiosła. W drugiej połowie XIV wieku, po opuszczeniu cytadeli przez dwór królewski, rozpoczyna się nowy etap rozwoju architektury mieszkalnej powiązany ze zmianami społecznymi i napływem nowej ludności.


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę