Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Światowit, Seria podręczników

<<< powrót


Dotychczas ukazały się następujące tomy:

 

Tom I - J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością (t. 1), Warszawa 1998.

 

Tom II - K. Lewartowski, A. Ulanowska, Archeologia egejska. Grecja od paleolitu po wczesną epokę żelaza, Warszawa 1998.

 

Tom III - J. Kolendo, Świat antyczny i barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością (t. 2), Warszawa 1999.

 

Tom IV - (zrezygnowano z druku)

 

Tom V - D. Ławecka, Wstęp do archeologii, Warszawa 2000.

 

Tom VI - I. Modrzewska-Pianetti, Zarys archeologii Hiszpanii rzymskiej, Warszawa 2002.

 

Tom VII - Historia i kultura państwa III dynastii z Ur, D. Szeląg (red.), Warszawa 2007.

 

Tom VIII - Archeologia Starożytnego Bliskiego Wschodu, A. Smogorzewska (red.), Warszawa 2009.

 

Z aktualną ofertą sprzedaży można zapoznać się tutaj

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę