Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Wykłady dla I roku


<<< Powrót

(układ w porządku alfabetycznym, według osób prowadzących)

Mirosław Barwik/Marek Stępniowski/Jerzy Żelazowski
Zarys archeologii śródziemnomorskiej
Wykład kończy się egzaminem pisemnym w semestrze letnim. Podstawowa literatura do części odnoszącej się do starożytnego Egiptu:
F.Daumas, Od Narmera do Kleopatry, Warszawa 1973
J.Lipińska, Sztuka egipska, Warszawa 1982
J.Lipińska, M.Marciniak, Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1980 (i następne wydania)
K.Michałowski, Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966 (i następne wydania)

Arkadiusz Soltysiak
Nauki o człowieku
bez limitu nieobecności
zaliczenie: egzamin pisemny
możliwość zaliczenia w trakcie semestru po uzgodnieniu z prowadzącym wykład (egzamin ustny)

 

Agnieszka Tomas

Kobieta w świecie grecko-rzymskim

zalecana obecność na wykładzie

egzamin pisemny (w sesji letniej), egzamin ustny (poprawkowy we wrześniu)

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę