Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

IV Katarakta (prawy brzeg Nilu) - badania ratunkowe

Badania ratunkowe w regionie IV katarakty nilowej prowadzone przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Uczestniczy w nich dr Mahmoud el Tayeb i prowadzi badania nad rytuałami pogrzebowymi i ceramiką od okresu Kerma (Old Kush) do okresu postmeroickiego.


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę