Instytut Archeologii UW

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 22 800,
fax. +48 22 55 22 801
e-mail: iauw@uw.edu.pl

Świątynia rzymska w Chhîm (Liban)

Badania prowadzone są przez dr Marzenę Łuszczewską w ramach uczestnictwa w pracach misji archeologicznej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pod kierownictwem dr Tomasza Waliszewskiego (Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu IA UW) na stanowisku rzymsko-bizantyjskim Chhîm (Liban). Celem badań jest opracowanie i próba rekonstrukcji dekoracji architektonicznej rzymskiej świątyni (II w. n.e.) i otaczającego ją temenosu oraz przygotowanie do publikacji inwentarza obiektów kamiennych znalezionych na obszarze stanowiska.


-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę